سیاستگذاری کشاورزی
توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬تكنولوژی‭ ‬ژاپن

ژاپن‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬نقش‭ ‬ایفا‭ ‬می‌كند

توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬تكنولوژی‭ ‬ژاپن

كشاورزان‭ ‬ایران،‭ ‬ژاپن‭ ‬را‭ ‬عمدتاً‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮ - ‬jika‮ - ‬‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬با‭ ‬تیلرها‭ ‬و‭ ‬كمباین‌های‭ ‬كوبوتوMade in Japan ‭ ‬می‌شناسند،‭ ‬البته‭ ‬جایكا‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬شمالی،‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬خراسان‭ ‬و‭... ‬اثرگذاری‭ ‬زیادی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اینك‭ ‬سفارت‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬كوبایاشی،‭ ‬سفیر‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬كازوكی‭ ‬هوشی،‭ ‬دبیر‭ ‬دوم‭ ‬قسمت‭ ‬همكاری‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬سفارت،‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬همكاری‌های‭ ‬دوجانبه‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬راستای‭ ‬این‭ ‬همكاری‌ها‭ ‬اخیراً‭ ‬پروژه‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬كارگاه‭ ‬تولید‭ ‬عرقیات‭ ‬گیاهی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬در‭ ‬چهارچوب‭ ‬برنامه كمك‭ ‬بلاعوض‭ ‬به‭ ‬نهاد‌های‭ ‬مردمی‭ ‬برای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬اولیه‭ ‬انسان ‬و‭ ‬یا‭ ‬GGP‭ ‬همكاری‭ ‬مشترك‭ ‬استانداری‭ - ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬روستایی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬سفارت‭ ‬ژاپن‭ - ‬در‭ ‬نوزدهم‭ ‬مردادماه‭ ‬در‭ ‬روستای‭ ‬تیرتاش‭ ‬شهرستان‭ ‬گلوگاه‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬مورد‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬مازندران،‭ ‬هیرویاسو‭ ‬كوبایاشی‭ ‬سفیر‭ ‬ژاپن،‭ ‬معاون‭ ‬استاندار‭ ‬مازندران،‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬فرماندار‭ ‬شهرستان‭ ‬گلوگاه‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬۲۰۰‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬اقتصادی‭ ‬منطقه‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

خواستار‭ ‬توسعه‭ ‬بیشتر‭ ‬روابط‭ ‬هستیم
هیرویاسو‭ ‬كوبایاشی‭ ‬سفیر‭ ‬ژاپن،‭ ‬در‭ ‬سخنانی‭ ‬ضمن‭ ‬تبریك‭ ‬افتتاح‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬گفت‭: ‬صمیمانه‭ ‬آرزو‭ ‬می‌كنم‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬محلی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬روستایی‭ ‬منطقه‭ ‬كمك‭ ‬شایانی‭ ‬كند‭. ‬دولت‭ ‬ژاپن‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مردم‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬محلی‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬انسان‭ ‬دوستانه‭ ‬و‭ ‬عمرانی‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭.‬ وی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬دولت‭ ‬ژاپن‭ ‬خواستار‭ ‬توسعه‭ ‬بیشتر‭ ‬روابط‭ ‬دوستانه‭ ‬دیرینه‭ ‬مابین‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬اینجانب‭ ‬مایلم‭ ‬یكبار‭ ‬دیگر‭ ‬مراتب‭ ‬قدردانی‭ ‬صمیمانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بدو‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬تا‭ ‬تكمیل‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬سفارت‭ ‬همكاری‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬ابراز‭ ‬كنم‭.‬

توانمندسازی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی
دلاور‭ ‬حیدرپور،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬مازندران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینكه‭ ‬قرارداد‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬۹۳‭ ‬با‭ ‬سفیر‭ ‬ژاپن‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬اعتبارات‭ ‬پروژه‭ ‬مذكور‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬كشور‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬توانمندسازی،‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬تعاونی‌ها،‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ایجاد‭ ‬واحد‭ ‬الگویی‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬تأمین‭ ‬شد‭. ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬شالیزارهای‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬شركت‌های‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬ایرانی‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬با‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬كشورهای‭ ‬منطقه،‭ ‬تأكید‭ ‬كرد‭: ‬مقدمات‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬انجیر‭ ‬در‭ ‬گلوگاه‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬رفاه‭ ‬جوامع‭ ‬روستایی
حسن‭ ‬خیریانپور،‭ ‬معاون‭ ‬هماهنگی‭ ‬امور‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬منابع‭ ‬استانداری‭ ‬مازندران،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬پروژه‌های‭ ‬GGP ‬گفت‭: ‬این‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬اعتبارات‭ ‬بلاعوض‭ ‬دولت‭ ‬ژاپن‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬برحسب‭ ‬نیازهای‭ ‬متفاوت‭ ‬كشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬آن‌ها‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬جوامع‭ ‬روستایی‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬فی‌مابین‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬امور‭ ‬بین‭ ‬الملل‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬اعتبارات‭ ‬بلاعوض‭ ‬دولت‭ ‬ژاپن‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اهداف‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭.‬
صفایی،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی،‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مقامات‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬نیز‭ ‬مراتب‭ ‬تشكر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬ژاپن‭ ‬ابراز‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬خواستارگسترش‭ ‬بیشتر‭ ‬همكاری‭ ‬دوطرفه‭ ‬بین‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ ‬شدند‭.‬ شایان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬ارتقاء‭ ‬اعتماد‭ ‬بنفس‭ ‬و‭ ‬خوداتكایی‭ ‬بین‭ ‬زنان‭ ‬روستایی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬برنامه‭ ‬GGP‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬كارگاه‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬ماشین‌های‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬عرق‌گیری‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬زنان‭ ‬روستایی‭ ‬تیرتاش‭ ‬موثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬ خاطرنشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬سفارت‭ ‬ژاپن‭ ‬تاكنون‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬۱۳۲‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬آموزش‭ ‬ابتدایی،‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬اولیه‭ ‬بهداشتی،‭ ‬بهزیستی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬اجرا‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow