سیاستگذاری کشاورزی
جشن‭ ‬خودکفایی‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است

جشن‭ ‬خودکفایی‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است

یکشنبه‭ ‬نهم‭ ‬مرداد‭ ‬96‭ ‬مراسم‭ ‬جشن‭ ‬ملی‭ ‬تولید‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬محمود‭ ‬حجتی،‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرود‌های‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شکر‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬ارائه‭ ‬داد،‭ ‬سپس‭ ‬تقاضای‭ ‬حمایت‭ ‬برای‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬روغن‭ ‬را‭ ‬نمود‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬وابستگی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصدی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬روغن،‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬یاری‭ ‬تمام‭ ‬نهاد‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬را‭ ‬خواستار‭ ‬شد‭. ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬موفقیت‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬50‭ ‬درصدی‭ ‬تولید‭ ‬شکر‭ ‬را‭ ‬حاصل‭ ‬حمایت‌های‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬تعاملات‭ ‬جهانی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‌های‭ ‬لازم،‭ ‬تولید‭ ‬شکر‭ ‬از‭ ‬1‭/‬1‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬643‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

کشت‭ ‬چغندرقند در‭ ‬تناوب‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬محصولات

به‭ ‬گزارش‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬پایگاه‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تقلیل‭ ‬یک‭ ‬چهارم‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬170‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬این‭ ‬سطح‭ ‬به‭ ‬110‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اراضی‭ ‬بهینه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ حجتی‭ ‬بر‭ ‬کشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬در‭ ‬تناوب‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬محصولات،‭ ‬همانند‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬استان‌هایی‭ ‬مانند،‭ ‬خوزستان‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬موجب‭ ‬کاهش‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬صنعت‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬شکر،‭ ‬پشتیبان‭ ‬تولید‭ ‬چغندرقند‭ ‬و‭ ‬نیشکر‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬هم‭ ‬تلاش‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬مدیریت‌‭ ‬موجب‭ ‬رونق‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬شود‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬واردات‭ ‬شکر‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬واردات‭ ‬شکر‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬دیگراز‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی،‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬رایگان‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬صنعت،‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬کارگران‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬قرار‭ ‬دادیم‭.‬ وی‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬مکرر‭ ‬تعرفه‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬گذشته‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭: ‬از‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬سال‭ ‬84‭ ‬تا‭ ‬اردیبهشت‭ ‬85‭ ‬تعرفه‭ ‬شکر‭ ‬پنج‭ ‬بار‭ ‬کاهش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬درصد‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬اقدام‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬نیاز‭ ‬300‭ ‬تا‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬شکر،‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬85‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬86‭ ‬به‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭. ‬حجتی‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬علت‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬سوء‭ ‬تدبیرها‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬شکر‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ملی‭ ‬ایجاد‭ ‬شد،‭ ‬چغندرکاران‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کاشت‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬شدند‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬روغن‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬کارخانجات‭ ‬روغن ‬کشی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬خواست‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهارداشت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬درجه‭ ‬خوداتکایی‭ ‬روغن‭ ‬کشور‭ ‬6‭ ‬تا‭ ‬7‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬نیست‭ ‬ما‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬وابسته‭ ‬باشیم‭. ‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬راستای‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬خوداتکایی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬روغن،‭ ‬امسال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬برابر‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬دانه‭ ‬کلزا‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬حجتی‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬آینده‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬تناوب‭ ‬با‭ ‬کشت‭ ‬گندم،‭ ‬کلزاکاری‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬کشورها،‭ ‬رکورد‭ ‬تولید‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬کرمانشاه‭ ‬با‭ ‬9‭.‬5‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مزرعه‭ ‬10‭ ‬هکتاری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬محاسبات‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭  ‬محصول‭ ‬این‭ ‬مزرعه‭ ‬40‭ ‬تن‭ ‬روغن‭ ‬استحصال‭ ‬کرد‭.‬

دیوار‌های‭ ‬بلندی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬تعاملات‭ ‬ما‭ ‬بود‭ ‬شکست

محمد‭ ‬نهاوندیان،‭ ‬رئیس‭ ‬دفتر‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬جشن‭ ‬ملی‭ ‬شکر‭ ‬گفت‭: ‬قطعاً‭ ‬ورود‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬مدیون‭ ‬برجام‭ ‬است‭. ‬کار‭ ‬بزرگی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برجام‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دیوار‌های‭ ‬بلندی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬تعاملات‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬بود‭ ‬شکست‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬‬رکورد‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬شکر‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬محصول‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬معجزه‭ ‬بهره‌وری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬توانست‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬چغندرقند‭ ‬و‭ ‬شکر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬استفاده‭ ‬نماید،‭ ‬به‌طوریکه‭ ‬عملکرد‭ ‬تولید‭ ‬چغندرقند‭ ‬از‭ ‬31‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬88‭ ‬به‭ ‬53‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬
همچنین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬غلامحسین‭ ‬شافعی،‭ ‬رئیس‭ ‬پارلمان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬تولید‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬عرصه،‭ ‬حضور‭ ‬متخصصان‭ ‬و‭ ‬پژوهشگران‭ ‬مطرح‭ ‬کشور،‭ ‬روند‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬شکر‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬کمتر،‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬با‭ ‬پیوند‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬این‭ ‬رکورد‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسید‭. ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬ثروت،‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬اقدامی‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬اساسی‭ ‬بشمار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬تسری‭ ‬داد.


¬¬¬ ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow