سیاستگذاری کشاورزی
افزایش‭ ‬منابع‭ ‬شعبه‭ ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬ماه

مهدی‭ ‬عمادی‭ ‬انور،‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬ولی‭ ‬عصر
افزایش‭ ‬منابع‭ ‬شعبه‭ ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬1300‭ ‬میلیارد
به‭ ‬2000‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال

مهدی‭ ‬عمادی‭ ‬انور‭ ‬رئیس‭ ‬شعبه‭ ‬ممتاز‭ ‬میدان‭ ‬ولیعصر،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬شعبه‭ ‬روستایی‭ ‬فارسینج‭ ‬استان‭ ‬كرمانشاه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كاربر‭ ‬باجه‭ ‬آغاز‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬تحویلداری‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬ارزیاب‭ ‬شعبه‭ ‬اعتباری‭ ‬سنقر‭ ‬و‭ ‬كلیائی‭ ‬استان‭ ‬كرمانشاه‭ ‬منصوب‭ ‬شد،‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬1382‭ ‬در‭ ‬آزمون‭ ‬ورودی‭ ‬موسسه‭ ‬عالی‭ ‬بانكداری‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬كارشناسی‭ ‬امور‭ ‬بانكی‭ ‬پذیرفته‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬قبولی‭ ‬در‭ ‬موسسه،‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬تهران‭ ‬بزرگ‭ ‬منتقل‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬فلكه‭ ‬اول‭ ‬صادقیه‭ ‬آغاز‭ ‬نمود‭.‬
بعد‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬فعالیت،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كاربر‭ ‬ارشد‭ ‬اعتبارات‭ ‬شعبه‭ ‬صادقیه‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1387‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كاربر‭ ‬ارشد‭ ‬شعبه‭ ‬شهرآرا‭ ‬انتخاب‭ ‬شد،‭ ‬اولین‭ ‬تجربه‭ ‬عمادی‭ ‬انور‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬ریاست‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬از‭ ‬شعبه‭ ‬درجه‭ ‬3‭ ‬جوادیه‭ ‬شكل‭ ‬گرفت،‭ ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬1393‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬ارتقاء‭ ‬شعبه‭ ‬جوادیه‭ ‬از‭ ‬درجه‭ ‬3‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬یك،‭ ‬وی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ریاست‭ ‬شعبه‭ ‬شهید‭ ‬قندی‭ -‬پالیزی‭- ‬منصوب‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بهمن‭ ‬1395‭ ‬تاكنون‭ ‬نیز‭ ‬مسئولیت‭ ‬شعبه‭ ‬میدان‭ ‬ولیعصر‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬دارای‭ ‬مدرك‭ ‬كارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬مدیریت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬دانشجوی‭ ‬رشته‭ ‬مدیریت‭ ‬بازرگانی‭ ‬با‭ ‬گرایش‭ ‬بازاریابی‭ ‬است‭.‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‭ ‬مشتریان‭ ‬شعبه‭ ‬ممتاز‭ ‬ولیعصر‭ ‬و‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬این‭ ‬شعبه،‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬مهدی‭ ‬عمادی‌انور‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬می‌كنیم‭.  ‬
بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬فیزیكی‭ ‬را‭ ‬كاسته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬رضایت‭ ‬مشتریان‭ ‬افزوده‭ ‬است؟‭ ‬
‭ ‬وجود‭ ‬یك‭ ‬سیستم‭ ‬متمركز‭ ‬و‭ ‬یكپارچه،‭ ‬از‭ ‬نشانه‌های‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬یا‭ ‬موسسه‭ ‬مالی‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬سیستم‭ ‬متمركز‭ ‬و‭ ‬یكپارچه‭ ‬مهرگستر‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬سهم‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬فیزیكی‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬مناطق‭ ‬برخوردار‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬برخوردار‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬داده‭ ‬است. بانكداری‭ ‬الكترونیكی‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬محدودیت‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مكان‭ ‬و‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬در‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬كانالهای‭ ‬متعدد‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬بانكی‭ ‬رضایتمندی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اكثر‭ ‬قشرهایی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬ابزارها‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنند‭ ‬فراهم‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬جاری‭ ‬بانك‭ ‬چه‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬پیشرفتهایی‭ ‬داشته‭ ‬اید؟
الف‭-‬‭  ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سررسید‭ ‬تسهیلات،‭ ‬شعبه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬اطلاع‌ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬می‌نماید‭. ‬كه‭ ‬غالبا‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تسویه‭ ‬تسهیلات‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬كه‭ ‬مشتری‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬بازپرداخت‭ ‬نشود‭ ‬مقدمات‭ ‬تمدید‭ ‬براساس‭ ‬ضوابط‭ ‬جاری‭ ‬فراهم‭ ‬می‌گردد‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬پرداختی‌های‭ ‬جاری‭ ‬افزایش‭ ‬مطالبات‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
ب‭-‬‭ ‬كلیه‭ ‬پرونده‌های‭ ‬مشمول‭ ‬ماده‭ ‬35‭ ‬بین‭ ‬همكاران‭ ‬شعبه‭ ‬توزیع‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬تاكنون‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬فقره‭ ‬تسویه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
ج‭-‬‭ ‬شعبه‭ ‬با‭ ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬مطالبات‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬واحد‭ ‬پیگیری‌كننده‭ ‬هر‭ ‬طبقه،‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬شفاف‭ ‬سازی‭ ‬وضعیت‭ ‬پیگیری‭ ‬مطالبات‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬عمده‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬60‭ ‬ارزی‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ضرب‭ ‬العجل‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ -‬31 / 03 / 96‭ - ‬جهت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماده‭ ‬20‭ ‬پیگیری‭ ‬پرونده‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬مقدور‭ ‬نیست‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬مهلت‭ ‬مقرر،‭ ‬پیگیری‭ ‬مراحل‭ ‬اجرایی‭ ‬با‭ ‬شتاب‭ ‬بیشتری‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
تسهیلات‭ ‬ارزی‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صنایعی‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬
تسهیلات‭ ‬ارزی‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬معادل‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬چهارصد‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬غالب‭ ‬تسهیلات‭ ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬ارزی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬واردات‭ ‬كالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬صنعت،‭ ‬تجهیزات‭ ‬می‌باشد‭.‬
مهمترین‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تكمیل‌شده‭ ‬كدامند؟
یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬اینجانب‭ ‬و‭ ‬كاربر‭ ‬ارشد‭ ‬اعتبارات‭ ‬شعبه‭ ‬آقای‭ ‬وحید‭ ‬نجاری‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬دیگر‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬پروژه‭ ‬"كاهش‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬پرونده‌های‭ ‬اعتباری"‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬محترم‭ ‬امور‭ ‬شعب‭ ‬تهران‭ ‬بزرگ‭ ‬اعلام‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬
چه‭ ‬خدماتی‭ ‬برای‭ ‬بانوان‭ ‬در‭ ‬طرح‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬یا‭ ‬بانوان‭ ‬كارآفرین‭ ‬ارائه‭ ‬گردیده‭ ‬است؟
شعبه‭ ‬ولیعصر‭ ‬از‭ ‬شعب‭ ‬پرداخت‌كننده‭ ‬تسهیلات‭ ‬خود‭ ‬اشتغالی‭ ‬قرض‭ ‬الحسنه‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬یا‭ ‬بانوان‭ ‬كارآفرین‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بحمدالله‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬عملكرد‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬زمان‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬چه‭ ‬ابتكارات‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬موثری‭ ‬داشته‭ ‬اید‭ ‬و‭ ‬دلایل‭ ‬موفقیت‭ ‬شما‭ ‬چیست؟
از‭ ‬زمان‭ ‬حضور،‭ ‬اینجانب‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬ولیعصر‭ ‬فعالیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬حوزه‭ ‬متمركز‭ ‬نموده‌ام‭:‬
حوزه‭ ‬اول‭:‬‭ ‬افزایش‭ ‬منابع‭ ‬شعبه‭ ‬با‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬مشتریان‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازارها‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬جدید،‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬منابع‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬بهمن‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬تاكنون‭ ‬از‭ ‬یكهزارو‭ ‬سیصد‭ ‬میلیارد‭ ‬تحویلی‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پنج‭ ‬ماه‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
حوزه‭ ‬دوم‭:‬‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬كاهش‭ ‬مانده‭ ‬مطالبات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قدر‭ ‬مطلق‭ ‬وصولی‭ ‬شعبه‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تقسیم‭ ‬پرونده‌های‭ ‬مطالباتی‭ ‬بین‭ ‬همكاران‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬پرونده‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬توسط‭ ‬اینجانب‭ ‬و‭ ‬كاربر‭ ‬ارشد‭ ‬وصول‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قطعا‭ ‬با‭ ‬پیگیری‌های‭ ‬مداومی‭ ‬كه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬شاهد‭ ‬كاهش‭ ‬ملموس‭ ‬مطالبات‭ ‬سررسید‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬معوق‭ ‬و‭ ‬مشكوك‭ ‬الوصول‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬
حوزه‭ ‬سوم‭:‬‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬خدمات‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬ضمانت‭ ‬نامه‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬نیازسنجی‭ ‬مشتریان‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬جدید‭ ‬الورود‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬می‌باشد‭.‬
حوزه‭ ‬چهارم‭:‬‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیكی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬همراه‭ ‬بانك،‭ ‬توكن،‭ ‬دستگاه‭ ‬POS،‭  ‬دستور‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬فروش‭ ‬خدمات‭ ‬صندوق‭ ‬امانات‭ ‬شعبه‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬فضای‭ ‬خالی‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬است‭.‬
برنامه‌های‭ ‬آتی‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬از‭ ‬سپرده‌های‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬چیست؟
برنامه‌های‭ ‬آتی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬متمركز‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬از‭ ‬قبیل‭: ‬خدمات‭ ‬ارزی،‭ ‬ضمانت‭ ‬نامه‭ ‬بانكی‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬امانات‭ ‬می‌باشد‭.‬
در‭ ‬خصوص‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬نیز‭ ‬شعبه‭ ‬با‭ ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬مطالبات‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬مبلغ‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬پیگیری‭ ‬كننده‭ ‬هر‭ ‬طبقه‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬شفاف‭ ‬سازی‭ ‬وضعیت‭ ‬پیگیری‭ ‬مطالبات‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ضمناً‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬قسمت‭ ‬عمده‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬60‭ ‬ارزی‭ ‬می‌باشد،‭ ‬پیگیری‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬پرونده‌ها‭ ‬با‭ ‬شتاب‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭. ‬
چه‭ ‬اقداماتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬حداكثری‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬داشته‌اید؟
كلیه‭ ‬پرونده‌های‭ ‬مشمول‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬مابین‭ ‬همكاران‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬خاص‭ ‬تقسیم‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬تاكنون‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یكصد‭ ‬فقره‭ ‬از‭ ‬پرونده‌های‭ ‬مطالباتی‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬تسویه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬چرخه‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبه‭ ‬حذف‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬
برای‭ ‬ترویج‭ ‬كانالهای‭ ‬ارتباطی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬اقبال‭ ‬مردمی‭ ‬به‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬چه‭ ‬اقداماتی‭ ‬داشته‌اید؟
در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬همراه‭ ‬بانك،‭ ‬توكن،‭ ‬دستگاه‭ ‬POS‭ ‬دستور‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬فروش‭ ‬خدمات‭ ‬صندوق‭ ‬امانات‭ ‬شعبه‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow