سیاستگذاری کشاورزی
بانوان‭ ‬همپای‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬اقتصادی

محبوبه‭ ‬دولتی،‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬میرداماد
بانوان‭ ‬همپای‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬اقتصادی

سركار‭ ‬خانم‭ ‬محبوبه‭ ‬دولتی‭ ‬دارای‭ ‬مدرك‭ ‬كارشناسی‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬كامپیوتر‭ ‬و‭ ‬كارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬مهندسی‭ ‬كامپیوتر‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬میرداماد‭ ‬می‌باشند‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1378‭ ‬به‭ ‬استخدام‭ ‬بانك‭ ‬در‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬84‭ ‬در‭ ‬سمت‌های‭ ‬تحویلدار،‭ ‬مسئول‭ ‬كنترل‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬گروه‭ ‬مالی‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ ایشان‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬84‭ ‬با‭ ‬سمت‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬پارك‭ ‬لاله،‭ ‬برزیل‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬میرداماد‭ ‬تهران‭ ‬مشغول‭ ‬خدمت‭ ‬هستند‭.‬ گزارش‭ ‬زیر‭ ‬نتیجه‭ ‬گفتگوی‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقدیم‭ ‬می‌شود‭.‬
نگاه‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬علی‭ ‬الخصوص‭ ‬مشتریان‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
در‭ ‬گذشته‭ ‬مشتریان‭ ‬بابت‭ ‬امور‭ ‬بانكی‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬قبوض‭ ‬تا‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬وجه‭ ‬خود‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬شعبه‭ ‬افتتاح‌كننده‭ ‬حساب‭ ‬خود‭ ‬بودند،‭ ‬مسلما‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬تكنولوژی‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نرم‭ ‬افزارهای‭ ‬كاربردی‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬از‭ ‬مراجعات‭ ‬كاسته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬قسمت‭ ‬اعظمی‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬مشتریان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬ازطریق‭ ‬خدمات‭ ‬"اینترنت‭ ‬بانك"‭ ‬و‭ ‬"موبایل‭ ‬بانك"‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬خودپرداز‭ ‬صورت‭ ‬می‌پذیرد‭. ‬ مشتریان‭ ‬ما‭ ‬دوستدار‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیكی‭ ‬می‌باشند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تغییرات‭ ‬كاربردی‭ ‬كه‭ ‬اخیرا‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬همراه‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬كاربران‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬طرفداران‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خدمت‭ ‬افزایش‭ ‬زیادی‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
مصوبات‭ ‬و‭ ‬تدابیر‭ ‬بانك‭ ‬برای‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬و‭ ‬معوقات‭ ‬بانك‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است؟
در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیشتر‭ ‬مطالبات‭ ‬سررسید‭ ‬گذشته،‭ ‬معوق‭ ‬و‭ ‬مشكوك‭ ‬الوصول‭ ‬شعبه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تدابیر‭ ‬خوب‭ ‬مدیران‭ ‬محترم‭ ‬بانك،‭ ‬من‌جمله‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬وصول‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فقط‭ ‬2‭ ‬فقره‭ ‬تسهیلات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬احدی‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬از‭ ‬سالهای‭ ‬قبل‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬اجرایی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬امیدواریم‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬وصول‭ ‬گردد‭.‬
تاثیرگذاری‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬تجهیز‭ ‬یا‭ ‬تكمیل‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شكل‭ ‬است؟
با‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تجهیز‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬و‭ ‬كارخانه‭ ‬تولید‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬فراورده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬مشاركت‭ ‬داشته‌ایم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬با‭ ‬تسهیلات‭ ‬دریافتی‭ ‬از‭ ‬بانك‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬دهند‭.‬ خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌شوم‭ ‬شعبه‭ ‬میرداماد‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬داشتن‭ ‬ظرفیت‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬ارزی،‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬كمبود‭ ‬فضا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭  ‬ریالی‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬درخواستهای‭ ‬ارزی‭ ‬مشتریانمان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ازفعالین‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌باشند‭ ‬توسط‭ ‬شعبه‭ ‬ارزی‭ ‬ونك‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭.‬
مستحضرید‭ ‬بانوان‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬خدمات‭ ‬شعبه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬قشر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬مادران‭ ‬و‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬چگونه‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود؟
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬پررنگ‭ ‬بانوان‭ ‬همپای‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بانوان‭ ‬كارآفرین‭ ‬از‭ ‬جمله،‭ ‬وكلا،‭ ‬پزشكان،‭ ‬اداره‌كنندگان‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬مراكز‭ ‬آموزشی،‭ ‬دارندگان‭ ‬كلینیك‌های‭ ‬پزشكی‭ ‬با‭ ‬متمركز‭ ‬نمودن‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مالی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیكی،‭ ‬پرداخت‭ ‬حقوق‭ ‬پرسنل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دسته‌ای‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سامانه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬وفادار‭ ‬ما‭ ‬می‌باشند،‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬خرد‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬طرح‌های‭ ‬ویژه‭ ‬بانوان‭ ‬كه‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬مبدع‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬رفع‭ ‬نیازهای‭ ‬ضروری‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬نموده‌ایم‭.‬
چه‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬آفرینی‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬شعبه‭ ‬معتقدید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬چه‭ ‬اقدامی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اید؟
خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬اكثر‭ ‬همكاران‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬وجدان‭ ‬كاری‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬قوی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬كنونی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬اصلی‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬مشتریان‭ ‬ما‭ ‬حس‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬می‌باشد،‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬پشتوانه‭ ‬همكاران‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬شریفم‭ ‬توانسته‌ایم‭ ‬توفیقاتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬كسب‭ ‬نمائیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬186‭ ‬درصدی‭ ‬تعهدات‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬اعلامی‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬بزرگ‭ ‬حائز‭ ‬رتبه‭ ‬سوم‭ ‬در‭ ‬شاخص‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬شدیم‭.‬ همچنین‭ ‬در‭ ‬شاخص‌های‭ ‬فروش‭ ‬خدمات‭ ‬نیز‭ ‬مانند‭: ‬بانكداری‭ ‬الكترونیكی،‭ ‬همراه‭ ‬بانك،‭ ‬دستگاه‭ ‬كارت‌خوان‭ -‬پایانه‭ ‬فروش‭- ‬و‭ ‬كارت‭ ‬هدیه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100%‭ ‬تعهدات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬داده‌ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬وصول‭ ‬هم‭ ‬توانستیم‭ ‬95%‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬وصول‭ ‬نماییم،‭ ‬عملیاتی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬ریسك‭ ‬اعتباری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬7‭.‬6%‭ ‬به‭ ‬4‭.‬2%‭ ‬كاهش‭ ‬دهیم‭.‬
برنامه‌های‭ ‬آتی‭ ‬شعبه‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬بیشتر‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬كشاورزی‭ ‬چیست؟‭ ‬
سال‭ ‬گذشته‭ ‬توانسته‌ایم‭ ‬مشتریان‭ ‬جدید‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬بانك‭ ‬نماییم‭ ‬كه‭ ‬امیدوارم‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مالی‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬بیشتر،‭ ‬بتوانیم‭ ‬مشتریانمان‭ -‬خصوصا‭ ‬فعالین‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭- ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬وصول‭ ‬هم‭ ‬خوشبختانه‭ ‬فقط‭ ‬2‭ ‬فقره‭ ‬تسهیلات‭ ‬لاوصول‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬امیدواریم‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬فقره‭ ‬نیز‭ ‬وصول‭ ‬شود‭.‬
تبصره‭ ‬35‭ ‬راه‌كاری‭ ‬برای‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬بود‭ ‬بهره‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تبصره‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬بود؟‭ ‬
فرصت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬امكان‭ ‬وصول‭ ‬بسیار‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شعبه‭ ‬ایجاد‭ ‬نمود‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬با‭ ‬بدهكاران،‭ ‬ارسال‭ ‬نامه‭ ‬كتبی‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬بنر‭ ‬و‭ ‬پوستر‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬مشتریان‭ ‬بدهكار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬تبصره‭ ‬فوق‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬مذاكرات‭ ‬بی‌شماری‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬ضامنین‭ ‬ایشان‭ ‬انجام‭ ‬دادیم،‭ ‬متقاعد‭ ‬كردن‭ ‬مشتریان‭ ‬خصوصاً‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬ابتدایی‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬به‌علت‭ ‬نداشتن‭ ‬اطلاعات‭ ‬كافی‭ ‬اعتماد‭ ‬نمی‌كردند،‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬الحمدلله‭ ‬توانستیم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬وصول‭ ‬نماییم‭.‬
مردم‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬بانكی،‭ ‬مشتری‭ ‬بالقوه‭ ‬هستند‭. ‬نوآوری‌های‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬سمع‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬فعالان،‭ ‬بازرگانان‭ ‬و‭ ‬كارآفرینان‭ ‬حوزه‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬فعالیت‭ ‬بانك‭ ‬می‌رسانید؟
با‭ ‬دریافت‭ ‬فایل‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬توضیحات‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مزایای‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیكی‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬دعوت‭ ‬به‌عمل‭ ‬می‌آوریم‭.‬ همكاران‭ ‬خوبم‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬باجه،‭ ‬با‭ ‬برخورد‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬سعه‭ ‬صدر‭ ‬به‭ ‬مراجعین‭ ‬اطلاعات‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬خدمات‭ ‬الكترونیكی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬"اینترنت‭ ‬بانك"،‭ ‬"موبایل‭ ‬بانك"‭ ‬و‭... ‬ارائه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬مزایای‭ ‬آن‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬ترغیب‭ ‬می‌نمایند،‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬طریق‭ ‬توانستیم‭ ‬135% تعهدات‭ ‬ابلاغی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬دهیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow