سیاستگذاری کشاورزی
تعاونی‌ها ‬ضربه‌ای‭ ‬بر‭ ‬دومینوی‭ ‬توسعه

دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬
در‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬زدایی‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد

تعاونی‌ها ‬ضربه‌ای‭ ‬بر‭ ‬دومینوی‭ ‬توسعه

محبوبه‭ ‬قرمزچشمه

اهمیت‭ ‬نقشی‭ ‬كه‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬مهم‭ ‬كشور‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬سو‭ ‬واز‭ ‬هر‭ ‬چشم‭ ‬اندازی‭ ‬نگریسته‭ ‬شود‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬انكار‭ ‬است،‭ ‬چراكه‭ ‬سهمی‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬غذا،‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی،‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬استراتژیك‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬دارند‭. ‬آنچه‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬مضاعف‭ ‬می‌كند‭ ‬نحوه‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬كشاورزی‭ ‬اشراف‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
فعالیت‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬تعاونی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬كشاورزی‭-‬تنها‭ ‬شیلات‭ ‬آن،‭ ‬حدود‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬صید‭ ‬و‭ ‬صیادی‭ ‬انواع‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌كند‭- ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬یك‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬كوچكتر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬شغل‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬عملكردی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬حوزه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬دارد‭ ‬نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفتگویی‭ ‬اختصاصی‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬سید‭ ‬حمید‭ ‬كلانتری،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬صورت‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬فرزند‭ ‬كویر‭ -‬یزد،‭ ‬سرزمین‭ ‬قنات‭ ‬و‭ ‬قنوت‭ ‬و‭ ‬قناعت‭- ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬حوزه‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬كارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬اقتصاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬شهید‭ ‬بهشتی،‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬سال‭ ‬60‭ ‬آغاز‭ ‬كرد،‭ ‬معاون‭ ‬ستاد‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬جنگ،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬اجتماعی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی،‭ ‬معاون‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬مردمی‭ ‬انتخاب،‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬ارشاد‌،‭ ‬معاون‭ ‬پژوهشی‭ ‬دبیرخانه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬جوانان،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬ومراتع‌،‭ ‬استاندار‭ ‬یزد‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭. ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬كلانتری‭ ‬طی‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬دهه‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‭ ‬درچند‭ ‬موسسه‭ ‬عام‭ ‬المنفعه،‭ ‬غیردولتی‭-‬از‭ ‬جمله‭ ‬انجمن‭ ‬بهره‌وری‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬احسان‭ ‬توحید‭- ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬خدمت‭ ‬است‭.‬

ارتباط‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬تعاون

حمید‭ ‬كلانتری،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ارتباط‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬بین‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬همواره‭ ‬بین‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬تنگاتگی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬حوزه‌های‭ ‬تعاون‭ ‬خیز‭ ‬و‭ ‬تعاون‌زا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬ماندگار‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬تعاونی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬توانسته‭ ‬نقش‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬ماندگاری‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬عامل‭ ‬فرهنگی‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬سنتی‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬گذشته‭ ‬ایران،‭ ‬فرهنگ‭ ‬كار‭ ‬جمعی‭ ‬حاكم‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬عشایر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬تعاونی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شده‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬حفر‭ ‬و‭ ‬لایروبی‭ ‬قنوات،‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬آبرسانی‭ ‬به‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغات،‭ ‬گله‭ ‬داری‭ ‬و‭ ‬چوپانی،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهاجمات‭ ‬دشمنان‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭. ‬تعاون‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬گذشته‭ ‬ایران‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌ها،‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬
معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬كوچك‭ ‬بودن‭ ‬واحد‌های‭ ‬بهره‌وری‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬مالكیتی‭ ‬ایران،‭ ‬سرانه‭ ‬مالكیت‭ ‬بخش‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬كشاورزی،‭ ‬زیر‭ ‬یك‭ ‬هكتار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شكلی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬كوچك،‭ ‬امكان‭ ‬بهره‌وری‭ ‬درقالب‭ ‬تعاون‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬كشت‭ ‬مشترك،‭ ‬یكپارچه‌سازی‭ ‬اراضی،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افات،‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬تشكیل‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬قدرت‭ ‬چانه‌زنی‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬قدرت‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬فروش‭ ‬محصول‌،‭  ‬افزایش‭ ‬یابد‭.‬

تعاونی‭ ‬حلقه‭ ‬وصل‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬صفر‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬

كلانتری‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬موضوع‭ ‬دیگری‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بسیاری‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬ضرورت‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مرغداری‌هایی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تعاونی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬زنجیره‭ ‬بذر‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬مرحله‭ ‬تحویل‭ ‬به‭ ‬كشتارگاه‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود،‭ ‬گفت‭: ‬گناباد‭ ‬و‭ ‬شهرستان‌هایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬موفق‭ ‬از‭ ‬تاثیر‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬ روش‭ ‬كار‭ ‬این‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬شریك‭ ‬شدن‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تعاونی‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬كارخانه‭ ‬تولید‭ ‬خوراك‭ ‬طیور‭ ‬برای‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬خوراك‭ ‬طیور‭ ‬خود‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬خدمات‭ ‬پزشكی،‭ ‬خدمات‭ ‬واكسیناسیون،‭ ‬خدمات‭ ‬بهداشت‭ ‬محیط‭ ‬مرغداری،‭ ‬تأمین‭ ‬سوخت‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬كشتارگاه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬مشترك،‭ ‬شاكله‭ ‬تعاونی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬برگرفت‭.‬

تعاونی‌های‭ ‬موفق‭ ‬دنیا

كلانتری‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬موفق‭ ‬دنیا،‭ ‬تعاونی‭ ‬كشاورزان‭ ‬فرانسه‭ ‬با‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬صادرات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬محصولات‭ ‬اساسی‭ ‬مثل‭ ‬سویا‌،‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬است،‭ ‬كشاورزان‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬سیلوهایی‭ ‬با‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬نزدیك‭ ‬بنادر‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬بازار‭ ‬مصرف،‭ ‬صادر‭ ‬می‌كند‭ ‬به‭ ‬شكلی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬صادرات،‭ ‬آورده‌ای‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬هشت‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬نصیب‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭.‬

قرار‭ ‬نیست‭ ‬دولت،‭ ‬نقش‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬

معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬متمركز‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬دولت،‭ ‬نقش‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬عملكرد‭ ‬آن‌ها‭ ‬نظارت‭ ‬می‌كند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬نقش‭ ‬میان‭ ‬بخشی‭ ‬دارند‭.‬ به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تعاون‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬بخش‭ ‬تعاون‭ ‬باید‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمان‌دهی‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سازمان‌دهی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ -‬البته‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.-‬

اثرگذاری‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬

این‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬اثرگزاری‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬كلی‭ ‬گرایش‌ها‭ ‬در‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬31‭ ‬درصد‭ ‬زراعت‭ ‬در‭ ‬كشاورزی،‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬دامپروری،‭ ‬12درصد‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی،‭ ‬9‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دامداری،‭ ‬شش‭ ‬درصد‭ ‬درحوزه‭ ‬باغداری،‭ ‬شش‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه،‭ ‬پنج‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬ماهی،‭ ‬همین‭ ‬طور‭ ‬بخش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬تعاونی‭ ‬هاست‭.‬

وضعیت‭ ‬شركت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬كشاورزی‭ ‬فعال‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬تاكنون

كلانتری‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬زراعت‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬997‭ ‬تعاونی،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دام‭ ‬پروری‭ ‬3467‭ ‬تعاونی،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬2654‭ ‬تعاونی،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬باغداری‭ ‬1388‭ ‬تعاونی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پرورش‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬1333‭ ‬تعاونی،‭ ‬حوزه‭ ‬تكثیر‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬1211،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پرورش‭ ‬طیور544،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬شیلات‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كشور‭ ‬460،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬جنگلداری‭ ‬424،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مرتع‌داری‭ ‬401،‭  ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تكثیر‭ ‬میگو‭ ‬255،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مرغ‌‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬236،‭ ‬تعاونی‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬كمترین‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬با36‭ ‬تعاونی‭ ‬است‭.

‬اشتغال‌زایی‭ ‬تعاونی‌ها

معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تعاون‭ ‬كشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬میزان‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬زراعت‭ ‬34‭ ‬درصد،‭ ‬دامپروری‭ ‬12‭ ‬درصد،‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬هشت‭ ‬درصد،‭ ‬دامداری‭ ‬هفت‭ ‬درصد،‭ ‬باغداری‭ ‬13‭ ‬درصد،‭ ‬پرورش‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬پنج‭ ‬درصد،‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬چهاردرصد،‭ ‬زنبورداری‭ ‬سه‭ ‬درصد،‭ ‬پرورش‭ ‬طیور‭ ‬دو‭ ‬درصد،‭ ‬صیادی‭ ‬و‭ ‬شیلات‭ ‬پنج‭ ‬درصد،‭ ‬جنگل‌داری‭ ‬دو‭ ‬درصد،‭ ‬مرتع‌داری‭ ‬دو‭ ‬درصد،‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬میگو‭ ‬یك‭ ‬درصد،‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬یك‭ ‬درصد‭ ‬است‭.‬ كلانتری‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬چگونگی‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬تشكیل‭ ‬شركت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬گفت‭: ‬همواره‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته‭ ‬روند‭ ‬تشكیل‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬صعودی‭ ‬وبا‭ ‬شیب‭ ‬ملایم‭ ‬و‭ ‬یكنواخت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬سبب‭ ‬گردیده‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬85‭ ‬تاكنون‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬332‭ ‬تعاونی‭ ‬به‭ ‬22‭ ‬هزار‭ ‬و‭  ‬739‭ ‬تعاونی‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬173درصد‭ ‬رشد‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬و‭  ‬متوسط‭ ‬رشد‭ ‬سالانه‭ ‬17‭/‬3‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلی،‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬باهدف‭ ‬ماندگار‭ ‬كردن‭ ‬روستاییان‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬مهاجرت‭ ‬معكوس،‭ ‬231‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬مستقیم‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬محاسبه‭ ‬میزان‭ ‬شغل‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬غیر‭ ‬مستقیم‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬افزایش‭ ‬مییابد‭.‬

راهبردهای‭ ‬پیشنهادی
توسعه‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬

كلانتری‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬مهمترین‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تعاون‭ ‬تدوین‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬توسعه‭ ‬تعاون‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭  ‬هفت‭ ‬راهبرد‭ ‬اساسی‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬كل‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬راهبردهای‭ ‬پیشنهادی‭ ‬طرح‭ ‬تحول‭ ‬بخش‭ ‬تعاون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هفت‭ ‬محور‭ ‬اصلی‭ ‬شامل‭ ‬راهبرد‭ ‬ترویج‭ ‬فرهنگ‭ ‬تعاون؛‭ ‬راهبرد‭ ‬توسعه‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬تعاونی‌ها؛‭ ‬راهبرد‭ ‬تحكیم‭ ‬تعاملات‭ ‬شبكه‌ای؛‭ ‬راهبرد‭ ‬تقویت‭ ‬همكاری‌های‭ ‬بین‭ ‬دستگاهی؛‭ ‬راهبرد‭ ‬تأمین‭ ‬مشوق‌ها‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬مالی؛‭ ‬راهبرد‭ ‬توسعه‭ ‬بازار‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬برند‭ ‬تعاونی؛‭ ‬راهبرد‭ ‬تعمیم‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭. ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬راهبرد‌هایی‭ ‬كه‭ ‬تلاش‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬جای‭ ‬كار‭ ‬دارد،‭ ‬راهبرد‭ ‬ترویج‭ ‬فرهنگ‭ ‬تعاون‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬موثر‭ ‬بودن‭ ‬كار‭ ‬گروهی‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬نهادینه‭ ‬شود‭ ‬زیرا‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬فرهنگ‭ ‬تعاون‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬گسترش‭ ‬نیابد،‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬دست‭ ‬نخواهیم‭ ‬یافت‭ ‬زیرا‭ ‬بسیاری‭ ‬ازكشورهای‭ ‬دنیا‭ ‬همچون‭ ‬ژاپن،‭ ‬هند،‭ ‬چین،‭ ‬با‭ ‬كار‭  ‬جمعی‭ ‬توانستهاند‭ ‬نقش‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

زلف‭ ‬تعاونی‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬گره‭ ‬بزنیم

معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬تأثیر‭ ‬تعاون‭ ‬بر‭ ‬فقرزدایی‭ ‬گفت‭: ‬بین‭ ‬فقرزدایی،‭ ‬تعاونی‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬اجتماعی‭ ‬رابطه‭ ‬مستقیمی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬محور‭ ‬فعالیت‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬كشور‭ ‬عمدتاً‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬برای‭ ‬فقرزدایی‭ ‬باید‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬كشاورزی‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بالاتر‭ ‬رود‭.‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬تعاون‭ ‬كامل‭ ‬كرد،‭ ‬اگر‭ ‬بتوانیم‭ ‬زلف‭ ‬تعاونی‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬گره‭ ‬بزنیم،‭ ‬امكان‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬روستایی‭ ‬برای‭ ‬كاهش‭ ‬فقر‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬باید‭ ‬استراتژی‭ ‬مشترك‭ ‬بین‭ ‬بخش‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی،‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬

فاصله‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬تا‭ ‬قله‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬

كلانتری‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جایگاه‭ ‬كنونی‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬گفت‭: ‬اقدامات‭ ‬بسیاری‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬رویكرد‭ ‬مثبتی‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬وجود‭ ‬داشته،‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬اقدامات‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬شبكه‭ ‬می‌توان‭ ‬انجام‭ ‬داد،‭ ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬خودكفایی‭ ‬رسیده‌ایم‭ ‬می‌توانیم‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬همچون‭ ‬نظام‭ ‬آبیاری‭ ‬كشاورزی‌،‭ ‬مرتع‌داری،‭ ‬بیابان‌زدایی،‭ ‬حفظ‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬جنگل‌نشین‭ ‬از‭ ‬جنگل،‭ ‬نیز‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬نماییم‭. ‬

صنایع‭ ‬تكمیلی‭ ‬جایگاه‭ ‬پرش‭ ‬كشاورزی

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬مهمی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬تكمیلی‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بهبود‭ ‬كیفیت‭ ‬صنایع‭ ‬تكمیلی‭ ‬موجب‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬زنجیره‭ ‬فعالیت‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬اروپا،‭ ‬روسیه،‭ ‬گرجستان‭ ‬وعراق‭ ‬می‌شود‭. ‬

آفت‭ ‬بزرگ‌،‭ ‬نگاه‭ ‬بخشی‭ ‬است

وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬گفت‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬پیش‌نیاز‌های‭ ‬تعاون،‭ ‬تعاون‭ ‬بین‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬گروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مدیریتی‭ ‬است‭.‬ معاون‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬آفت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬سیستمی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‌،‭ ‬نگاه‭ ‬بخشی‭ ‬است‌،‭ ‬سال‌هاست‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬كلان‭ ‬كشور،‭ ‬نیروهای‭ ‬توانمندی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نگاه‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬نمی‌شوند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬باید‭ ‬انگیزه‭ ‬بهره‌وری‭ ‬تقویت‭ ‬شود،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬كوچك‭ ‬كردن‭ ‬خود‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تصدی‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬محول‭ ‬كند‭.‬

نگاه‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬از‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬باشد

وی‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬نگاه‭ ‬از‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬نوع‭ ‬نگاه‭ ‬توسعه‭ ‬از‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬تغییر‭ ‬یابد،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬كم‭ ‬كردن‭ ‬بوروكراسی،‭ ‬تسهیلات‭ ‬بهتری‭ ‬ارائه‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬باشیم‭ ‬منابع‭ ‬ذخیره‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬هزینه‌های‭ ‬جبرانی‭ ‬صرف‭ ‬شود‭.‬
كلانتری‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬فرهنگ‭ ‬تعاونی‭ ‬گفت‭: ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬باید‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آموزش‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬روزنه‌هایی‭ ‬برای‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كارهای‭ ‬جمعی،‭ ‬تعاونی‭ ‬و‭ ‬كارهای‭ ‬تولیدی،‭ ‬كار‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬مطلوب‭ ‬نرسیده‭ ‬و‭ ‬لزوم‭ ‬فعال‭ ‬شدن‭ ‬بخش‭ ‬دانشگاهی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow