سیاستگذاری کشاورزی
مدافعین‭ ‬واردات،‭ ‬قاتلین‭ ‬اشتغال

با‭ ‬تلاش‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬دو‭ ‬فوریت‭ ‬تأسیس‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬لغو‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬رای‭ ‬نیاورد

مدافعین‭ ‬واردات،‭ ‬قاتلین‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬داخلی


مدافعین‭ ‬واردات‭ ‬قاتلین‭ ‬اشتغال‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬ارزانتر‭ ‬كالا،‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬بنیان‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬را‭ ‬متزلزل‭ ‬می‌كنند‭. ‬
اعتراض‭ ‬جمعی‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬مقتصی‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬فوریت‭ ‬لغو‭ ‬قانون‭ ‬انتزاع‭ ‬رای‭ ‬نیاورد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬یك‭ ‬فوریت،‭ ‬فرصت‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رای‭ ‬ندادن‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬شود‭. ‬

لغو‭ ‬تمركز،از‭ ‬هم‭ ‬پاشیدن‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬است

قانون‭ ‬تمركز‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬91‭ ‬به‭ ‬تایید‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬كار،‭ ‬تمركز‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬منفك‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬واگذار‭ ‬شد؛‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬تصویب‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دهم،‭ ‬ابلاغیه‭ ‬اجرا‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬صادر‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬موكول‭ ‬شد‭. ‬هنوز‭ ‬چندی‭ ‬از‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬نگذشته‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬لایحه‭ ‬تفكیك‭ ‬وظایف‭ ‬تمركز‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭  ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تصویب‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬وزارتخانه‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬احیا‭ ‬می‌شود‭.‬
خوشبختانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تنها‭ ‬یك‭ ‬فوریت‭ ‬ماده‭ ‬یك‭ ‬این‭ ‬لایحه‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬رسیده‭ ‬كه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌كند،‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬بازرگانی‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬تفكیك‭ ‬اهداف،‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬تشكیل‭ ‬شود‭.‬

اعتقاد‭ ‬راسخ‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬قانون‭ ‬تمركز

محمود‭ ‬حجتی،‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬می‌تواند‭ ‬یكپارچگی‭ ‬تصمیم‌سازی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬مصرف‌‌كنندگان‭ ‬ایجاد‭ ‬كند‭. ‬اعتقاد‭ ‬راسخی‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬وظایف‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬دارد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مسئولیت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬انتزاع‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعطا‭ ‬شده‭ ‬وزیر‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬طرح‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬پیاده‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬مثلاً‭ ‬سیب‭ ‬درختی‭ ‬مازاد‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬واردات‭ ‬موز‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

اتحادیه‭ ‬مركزی
تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی،‭ ‬
مخالفی‭ ‬سرسخت

یكی‭ ‬از‭ ‬مخالفان‭ ‬عمده‭ ‬قانون‭ ‬لغو‭ ‬تمركز،‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬تمام‭ ‬رسانه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬خبرگزاری‌ها،‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اعتراض‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬پوشش‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬رئیسی‌نژاد،‭ ‬‮«‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مركزی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‮»‬‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬20‭ ‬ساله‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬سمت‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬مدیریت‭ ‬دولتی‭ ‬نظرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیرامون‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭.‬
‭ ‬افتخارآفرینی‌های‭ ‬رئیسی‌نژاد‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قبلی‭ ‬مدیریت‭ ‬بر‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬معاونین‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬اتحادیه‌‌ها‭ ‬نگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬نسبت‭ ‬به‭  ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬عملكردهای‭ ‬وی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مركزی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬طرح‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬به‭ ‬جرات‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬طرح،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬تنش‭ ‬و‭ ‬كنش‭ ‬میان‭ ‬دست‭ ‬اندكاران‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬موازی‭ ‬كشور‭ ‬نویدبخش‭ ‬یكپارچه‌سازی‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬تصدی‌گری‌های‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬محصولات‭ ‬متنوع‭ ‬كشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬كاهش‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬بازارسازی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
رئیسی‌نژاد‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬ابلاغ‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬وظایف‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی،‭ ‬نوعی‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬نسبی‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ -‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬تا‭ ‬سفره‭- ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬برد،‭ ‬برد‭ ‬میان‭ ‬اقشار‭ ‬تولیدكننده‭ ‬و‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬حاكم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬زمینه‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬تولید،‭ ‬تنوع،‭ ‬تثبیت‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬معیشتی‭ ‬روستاییان‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شناخت‭ ‬بازار‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مدیریت‭ ‬ابزار‌های‭ ‬تعرفه‌ای‭ ‬تسهیل‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مركزی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬به‭ ‬جرأت‭ ‬می‌توان‭ ‬اذعان‭ ‬نمود،‭ ‬اجرائی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬قانون،‭ ‬سازوكار‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭  ‬ملی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬آخر‭ ‬برنامه‭ ‬5ساله‭ ‬پنجم‭ ‬تحقق‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬شاخص‌های‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬كمی‭ ‬در‭ ‬عملكرد‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬كشوره‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هستیم‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬سال‌هاست‭ ‬در‭ ‬كشورهایی‭ ‬نظیر‭ ‬تركیه،‭ ‬مالزی،‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬كره‭ ‬جنوبی‭ ‬كنترل‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تعرفه‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬هنگام‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬فراوانی‭ ‬محصول‭ ‬مصداق‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬گران‌بهایی‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬می‌رود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬رفع‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬فرصت‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬آن،‭ ‬جایگاه‭ ‬ارزشی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شاخص‌های‭ ‬آماری‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬تثبیت‭ ‬و‭ ‬نهادینه‭ ‬كند‭.‬

راهكار‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬مشكل

مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مركزی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬راهكار‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬مشكل‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬اكنون‭ ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬ذی‭ ‬قیمتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تعاون‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬رهگذر‭ ‬اجرایی‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬وظایف‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬اندوخته‌ایم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بلاتكلیفی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬خالص‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬مناسب‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‌،‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬نیمه‭ ‬راه‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬امید‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬قهقرایی،‭ ‬ناكام‭ ‬گذاشت‭. ‬
بی‌شك‭ ‬بستن‭ ‬راه‭ ‬پیش‌رو‭ ‬و‭ ‬عقبگرد‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سویی‭ ‬كه‭ ‬حاصل‭ ‬آن‭ ‬تعدد‭ ‬مراكز‭ ‬تصمیم‌گیری،‭ ‬اعمال‭ ‬فرآیند‭ ‬طولانی،‭ ‬سردرگمی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تبعی‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬و‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬و‭ ‬خلاصه‭ ‬گسترش‭ ‬سایه‭ ‬ابهام‭ ‬بر‭ ‬عرصه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬عقل‭ ‬سلیم‭ ‬و‭ ‬خرد‭ ‬جمعی‌،‭  ‬پسندیده‭ ‬و‭ ‬مطلوب‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬
وی‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬تدبیر‭ ‬اقتضاء‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اجماع‭ ‬فعالان‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ضمن‭ ‬آسیب‭ ‬شناسی‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬روند‭ ‬اجرایی‭ ‬قانون‭ ‬مزبور،‭ ‬صرفاً‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬و‭ ‬چابك‌سازی‭ ‬فرایندها‌،‭ ‬اقدام‭ ‬مقتضی‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬‮«‬امید‮»‬‭ ‬به‭ ‬ترغیب‭ ‬و‭ ‬دلگرمی‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اقشار‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬قانون‭ ‬جاری،‭ ‬اعمال‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬نمایند‭.‬
این‭ ‬نگاه‭ ‬جامع،‭ ‬با‭ ‬الهام‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬چشم‭ ‬اندازهای‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تاثیرات‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬منفی‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ظالمانه‭ ‬و‭ ‬خصوصا‭ ‬تقویت‭ ‬مبانی‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬خودكفایی‭ ‬كشور،‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اختیارات‭ ‬و‭ ‬ابزار‌های‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬مشروع‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شبكه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش،‭ ‬نهایت‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬ممكن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورد‭.‬

با‭ ‬تشكیل‭ ‬مجدد‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی
یك‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬جدی‭ ‬داریم

مهندس‭ ‬رحمت‭ ‬الله‭ ‬بنار،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مركزی‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬خبرنگاران‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬تشكیل‭ ‬مجدد‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬ما‭ ‬یك‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬جدی‭ ‬داریم،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬جدید‭ ‬انتقال‭ ‬پیدا‭ ‬كند،‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬بازار‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گسستی‭ ‬بین‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬ایجاد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬مهندس‭ ‬بنار‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬كه‭ ‬مدافعین‭ ‬موكلین‭ ‬خود‭ ‬هستند‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬روستاییان‭ ‬كه‭ ‬آرا‭ ‬آنان‭ ‬موجب‭ ‬انتخاب‭ ‬نمایندگان‭ ‬شده‭ ‬توجه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬چنین‭ ‬قانونی‭ ‬خودداری‭ ‬نمایند‭.‬

اجرای‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬وظایف‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی
مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬چندین‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‭ ‬بردار
بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است

مهندس‭ ‬ملك‌زاده،‭ ‬رئیس‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬بیان‭ ‬داشت‭: ‬حذف‭ ‬طرح‭ ‬انتزاع‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ناامیدی‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭. ‬درباره‭ ‬لایحه‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬منفك‭ ‬شدن‭ ‬بخش‭ ‬بازرگانی‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬اختیارات‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬استمرار‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬چندین‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬

كاهش‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات
با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬انتزاع‭ ‬ممكن‭ ‬شد‭ ‬

مهندس‭ ‬رضا‭ ‬تركاشوند،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گردهمایی،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬بارقه‭ ‬امیدی‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬است،‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬اگر‭ ‬سیاست‌گذار‭ ‬یكی‭ ‬باشد،‭ ‬حاصل‭ ‬كار‭ ‬خروجی‭ ‬بهتری‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬درخواست‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پروتكل‭ ‬دامپزشكی‭ ‬مشترك‭ ‬نداشتیم،‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬عرض‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬ساعت‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬معاونت‭ ‬بازرگانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬پیگیری‌های‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬مشكل‭ ‬حل‭ ‬شد،اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬اول‭ ‬مجوز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬پیگیری‭ ‬كنیم،‭ ‬مطمئناً،‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬طول‭ ‬نمی‌كشید‭. ‬

جان‭ ‬كلام‬

عده‌ای‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬آن‌كه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬نتوانسته‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬تمركز،‭ ‬كارنامه‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭  ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬خواهان‭ ‬لغو‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬فرویتی‭ ‬لغو‭ ‬آن‭ ‬اصرار‭ ‬داشتند،‭ ‬عده‌ای‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬منطق‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬ارزان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬خودكفایی‭ ‬تمامی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬ناكارآمدی‭ ‬و‭ ‬هزینه‌بر‭ ‬بودن‭ ‬چرخه‭ ‬تولید،‭ ‬خواهان‭ ‬بازپسگیری‭ ‬اختیارات‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬هستند‭. ‬
همچنین‭ ‬گروهی‭ ‬اذعان‭ ‬دارند‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬نداشته این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اصل‭ ‬تولید‭ ‬یعنی‭ ‬زنجیره‌‭ ‬تولید‭ -‬مزرعه‭ ‬تا‭ ‬سفره‭- ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬توسط‭ ‬دیگر‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬ممكن‭ ‬نیست‭. ‬
حذف‭ ‬قانون‭ ‬تمركز‭ ‬وظایف‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬تمام‭ ‬شاكله‌های‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬راه‭ ‬شكوفایی‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬می‌پاشد،‭ ‬ضربه‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬بدنه‭ ‬دولت‭ ‬می‌زند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬اصل،‭ ‬بنیاد‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬تأسیس‭ ‬مجدد‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬زنجیروار‭ ‬همهی‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تولیدكننده‭ ‬بذر‭ ‬مرغوب،‭ ‬تولیدكننده‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬شیلات،‭ ‬خوراك‭ ‬دام،‭ ‬فروشنده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بورس‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬روبرو‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬نیز،‭ ‬تاثیرسوء‭ ‬خواهد‭ ‬گذاشت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow