سیاستگذاری کشاورزی
به‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬رحم‭ ‬نکردند‭!‬

کشاورزی،‭ ‬عرصه‭ ‬تاخت‭ ‬و‭ ‬تاز‭ ‬کاندیداهای‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری

به‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬رحم‭ ‬نکردند‭!‬

انتخابات‭ ‬دوازدهمین‭ ‬دوره‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬حواشی‭ ‬زیادی‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬می‌شد‭ ‬بوی‌تند‭ ‬تلاش‌های‭ ‬پوپولیستی‭ ‬کاندیداها‭ ‬و‭ ‬حامیان‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬فرصتی‭ ‬استشمام‭ ‬کرد‭.‬
هر‭ ‬چند‭ ‬این‭ ‬انتقادات‭ ‬معمولا‭ ‬با‭ ‬پاسخ‭ ‬نامزد‭ ‬مقابل‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬تخت‭ ‬و‭ ‬تاز‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کاندیداها‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬عینیت‭ ‬یافته‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬واکنش‭ ‬متولیان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬بلکه‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬صبر‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬لبریز‭ ‬کرد‭.‬
وزیر‭ ‬کم‭ ‬سخن‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سخنانی‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬سختی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬انتقادات‭ ‬کاندیداها‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬متن‭ ‬تلاش‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬تا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬بده‭ ‬و‭ ‬بستان‌های‭ ‬انتخاباتی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬خوانندگان‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭.‬

واردات‭ ‬میوه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تولید‭ ‬داخلی

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬صحبت‌های‭ ‬ابراهیم‭ ‬رییسی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬واردات‭ ‬میوه‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تولید‭ ‬مشابه‭ ‬داخلی‭ ‬پاسخ‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬واردات‭ ‬میوه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تامین‭ ‬میوه‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬سرمازدگی‭ ‬باغات‭ ‬شمالی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬طول‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬دولت‭ ‬قبلی‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬سیصد‭ ‬هزارتن‭ ‬انواع‭ ‬مرکبات‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬سیاست‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬بازار‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬اتخاذ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬واردات‭ ‬موز‭ ‬مشروط‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬سیب‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬محدود‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سیصد‭ ‬و‭ ‬پنچاه‭ ‬هزارتن‭ ‬سیب‭ ‬مازاد‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

عضویت‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬شرکت‭ ‬خصوصی‭ ‬

عضویت‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬خصوصی‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اقداماتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پاسخ‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزار‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭. ‬
در‭ ‬اطلاعیه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬رسانه‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬حصول‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬صحت‭ ‬اخبار‭ ‬منتشره‭ ‬اصل‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬بنیادی‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬خبرگزاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جوامع‭ ‬مورد‭ ‬اذعان‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬رسانه‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬نهاد‭ ‬نظامی‭ ‬مدعی‭ ‬انقلابی‭ ‬و‭ ‬اعتقادی‭ ‬بودن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬ملزم‭ ‬و‭ ‬مقید‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬این‭ ‬رسانه‭ ‬همانند‭ ‬نامزدهای‭ ‬مورد‭ ‬حمایتشان‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬همه‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬موازین‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬پا‭ ‬می‌گذارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬خودزنی‭ ‬و‭ ‬سیم‭ ‬آخر‭ ‬زده‭ ‬است‭ .‬

فناوری‌های‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران

همچنین‭ ‬شعارهای‭ ‬انتخاباتی‭ ‬2‭ ‬کاندیدای‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬منظور‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬عدم‭ ‬توفیقات‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬مجددا‭ ‬پاسخ‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬شعارهای‭ ‬انتخاباتی‭ ‬این‭ ‬نامزدها‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرای‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬است‭.‬
وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬گفته‭: ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬سازی‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬جدید‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬راهبردها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬توسعه‭ ‬آبزی‭ ‬پروری‭ ‬دریایی‭ ‬با‭ ‬فناوری‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬آب‌های‭ ‬داخلی‭ ‬شناسایی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬هزارتن‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬50‭ ‬هزارتن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬تولید‭ ‬200‭ ‬هزارتن‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬پروررش‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم،آمده‭ ‬است‭: ‬توسعه،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬متناسب‭ ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬اقلیم‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬جدید‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬ضمن‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬موجب‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬می‌شود‭.‬
همچنین‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬اضافه‭ ‬میکند‭: ‬پس‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬برجام‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‭ ‬المللی،‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ویژه‭ ‬پیگیری‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

صبر‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬لبریز‭ ‬شد

تداوم‭ ‬انتقادات‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کاندیداهای‭ ‬دوازدهمین‭ ‬دوره‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬و‭ ‬اطلاق‭ ‬عنوان‭ ‬واردات‭ ‬چی‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬وزراء‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پیر‭ ‬و‭ ‬خسته‭ ‬خواندن‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬صبر‭ ‬وزیر‭ ‬کم‭ ‬سخن‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬لبریز‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬همایش‭ ‬ملی‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دهستان‌های‭ ‬کشور‭ ‬طی‭ ‬سخنانی‭ ‬بی‌سابقه،‭ ‬مواضع‭ ‬غیرمنصفانه‭ ‬مخالفان‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عقده‭ ‬گشایی‭ ‬حقیرانه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حسادت‭ ‬و‭ ‬زیاده‭ ‬خواهی‌هایی‭ ‬تعبیر‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬سال‌ها‭ ‬سوء‭ ‬مدیریت،‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬سیاه‭ ‬نشانده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬آن‭ ‬هنوز‭ ‬باقیست‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سخنرانی‭ ‬با‭ ‬بغض‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬هجمه‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬کاندیداها‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬وزیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولت‭ ‬گذشته‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬وزیر‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬ستاد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کاندیداها‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬گندم‭ ‬گفته‭ ‬موجودی‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬18‭ ‬استان‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬7‭ ‬روز‭ ‬موجودی‭ ‬داشتیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬امنیتی‭ ‬نباید‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬باشد،‭ ‬از‭ ‬آقای‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭  - ‬محمود‭ ‬احمدی‭ ‬نژاد‭ -  ‬خواستم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬حضرت‭ ‬آقا‭ ‬مجوزی‭ ‬بگیرند‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬گندم‭ ‬وارد‭ ‬کنیم،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬آرد‭ ‬موجود‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آمد‭. ‬
تا‭ ‬مجوز‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬گندم‌ها‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬کردیم،‭ ‬ستاد‭ ‬بحران‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬تشکیل‭ ‬دادیم‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬کشتی‭ ‬نزدیک‭ ‬بندر‭ ‬می‌رسید‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬قایق‭ ‬می‌فرستادیم‭ ‬تا‭ ‬برود‭ ‬نمونه‭ ‬بگیرد‭ ‬که‭ ‬تست‌های‭ ‬استاندارد،‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‭ ‬و‭ ‬دامپزشکی‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬کشتی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬معطل‭ ‬نشویم‭. ‬یعنی‭ ‬اینقدر‭ ‬در‭ ‬محدودیت‭ ‬زمانی‭ ‬قرار‭ ‬داشتیم‭. ‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬چنین‭ ‬سوء‭ ‬مدیریت‌هایی‭ ‬که‭ ‬بعضا‭ ‬با‭ ‬سکوت‭ ‬عجیب‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬معترضان‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬هم‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬سیاه‭ ‬نشانده‭ ‬بودند،‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬بهای‭ ‬کسب‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬رانت‭ ‬خواری‭ ‬از‭ ‬واردات،‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬به‭ ‬‮«‬واردات‭ ‬چی‮»‬‭ ‬متهم‭ ‬میکنند‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬امروز‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬گندم‭ ‬تولید‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دنبال‭ ‬بازار‭ ‬صادراتی‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬8‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬مازاد‭ ‬ذخیره‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬گزارش‌های‭ ‬مستند‭ ‬گمرک‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬واردات‭ ‬شکر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬1382‭ ‬خورشیدی‭ ‬حدود‭ ‬316‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شکر‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬مدیریت‌های‭ ‬غلط‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1385‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬5‭ ‬نوبته‭ ‬تعرفه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬رسیدن‭ ‬آن،‭ ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬شکر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬لجام‭ ‬گسیخته‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭! ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سابقه‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬شکر‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اظهارات‭ ‬نیز‭ ‬شعار‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬رسمی‭ ‬گمرک‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬عده‌ای‭ ‬دروغ‭ ‬پرداز‭ ‬برچسب‭ ‬واردات‭ ‬چی‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬می‌زنند‭ ‬که‭ ‬تراز‭ ‬واردات‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬منفی‭ ‬8‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬منفی‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بهبود‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ادامه‭ ‬همین‭ ‬راه‭ ‬این‭ ‬دستاورد‭ ‬به‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬بهتر‭ ‬بهبود‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭.‬

هل‭ ‬من‭ ‬مبارز‭ ‬اسفندیار‭ ‬و‭ ‬اسکندری

همچنین‭ ‬انتقاد‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬کاندیداهای‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬وضعیت‭ ‬نامساعد‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬عدم‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬همچون‭ ‬صادرات‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اظهار‭ ‬نظراتی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬صدای‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬درآورد
به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬اسفندیاری‌پور‭ ‬ضمن‭ ‬فراخواندن‭ ‬اسکندری‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬به‭ ‬مناظره‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬خودکفایی‭ ‬گندم‭ ‬دفاع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬عالمانه‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬طرح‌های‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬کاهش‭ ‬سطح‭ ‬کاشت‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهاده‌های‭ ‬موثر‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬شامل‭ ‬انواع‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬ارتقای‭ ‬درجه‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬توسعه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذر‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬290‭ ‬هزارتن‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬به‭ ‬472‭ ‬هزارتن‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬معادل‭ ‬62‭ ‬درصد‭ ‬رشد،‭ ‬سموم‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬کامل‭ ‬وجوه‭ ‬گندم‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬147‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭  - ‬14‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزارتومان‭ -  ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬اظهارداشت‭: ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری،‭ ‬عده‌ای‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬کم‭ ‬اطلاعی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اغراض‭ ‬سیاسی‭ ‬این‭ ‬افتخار‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬ملی‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬زحمات‭ ‬طاقت‭ ‬فرسای‭ ‬سه‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬گندمکار‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬خشن‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬محدودیت‌ها‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬تولید‭ ‬پرداخته‌اند،‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬ناشکری‭ ‬کنند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۵ -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow