سیاستگذاری کشاورزی
ستم مضاعف و سوق به نابودي

رويه‭ ‬نادرست‭ ‬تصميم‭ ‬گيري در‭ ‬تخصيص‭ ‬ارز‭ ‬دولتي
براي‭ ‬تعطيلي‭ ‬توليد‭ ‬داخل
ستم‭ ‬مضاعف‭ ‬و‭ ‬سوق‭ ‬به‭ ‬نابودي

مهندس ابوالقاسم گل‌باف

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اقليم‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ -‬زراعي،‭ ‬باغي،‭ ‬دامي‭ ‬و‭...- ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬120‭ ‬ميليون‭ ‬انواع‭ ‬كالاهاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬توليد‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬اكثر‭ ‬آن‌ها‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬حراست‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بيماري‌ها‭ ‬و‭ ‬آفات‭ ‬دارد‭. ‬
به‌عنوان‭ ‬نمونه،‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬كاشت‭ ‬با‭ ‬ضدعفوني‭ ‬توسط‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتي‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬داخلي‭ ‬همراهي‭ ‬مي‌شود‭ ‬تا‭ ‬كاشت،‭ ‬رويش‭ ‬و‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬عليه‭ ‬علف‌هاي‭ ‬هرز،‭ ‬انواع‭ ‬قارچ‌ها،‭ ‬حشرات‭ ‬بيماري‌ها‭ ‬و‭... ‬
امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬نيز‭ ‬مرهون‭ ‬64‭ ‬كارخانه‭ ‬توليد‭ ‬سموم‭ ‬آفات‭ ‬نباتي‭ ‬است‭ ‬زيرا‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬تضمين‭ ‬و‭ ‬تأمين‌كننده‭ ‬امنيت‭ ‬توليد‭ ‬ده‌ها‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬صنايع‭ ‬غذايي‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬حيات‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طيور‭ ‬هستند‭. ‬
صندوق‭ ‬بيمه‭ ‬كشاورزي،‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬فعال‭ ‬بودن‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬هم‭ ‬خسارت‭ ‬كمتري‭ ‬به‭ ‬كشاورز‭ ‬پرداخت‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اقساط‭ ‬وام‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬دريافت‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬چرخه‭ ‬توليد‭ ‬64‭ ‬كارخانه‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬هزار‭ ‬شاغل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رونق‭ ‬گرفتن‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نيمه‭ ‬تعطيل‭ ‬درآمده‌اند‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬ملي‭ ‬آنان‭ ‬فداي‭ ‬سوداگري‭ ‬يا‭ ‬رويه‭ ‬نادرست‭ ‬در‭ ‬تصميم‌گيري‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬خلاف‭ ‬نظر‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضديت‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬كالاي‭ ‬داخلي،‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬تماماً‭ ‬دولتي،‭ ‬معافيت‭ ‬از‭ ‬ماليات‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬وعدم‭ ‬درج‭ ‬قيمت‭ ‬مصرف‭ ‬كننده‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬امتيازات‭ ‬پيدا‭ ‬و‭ ‬پنهان‭ ‬مي‌كنند‭.‬
جالب‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬همه‭ ‬مقامات‭ ‬كشور،‭ ‬هيأت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬مصوبه‭ ‬ممنوعيت‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬مشابه‭ ‬ساخت‭ ‬داخل،‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كنند-مصوبه‭ ‬هيأت‭ ‬وزيران‭ ‬مورخ‭ ‬16/5/97‭ ‬تأكيد‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬سمومي‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتي‭ ‬تهيه‭ ‬شود‭- ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬انگار‭ ‬همان‭ ‬تهيه‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬صادركنندگان‭ ‬و‭ ‬ابلاغ‌كنندگان‭ ‬مصوبه‭ ‬اگر‭ ‬عامل‭ ‬حركت‭ ‬ضد‭ ‬نظر‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬نباشند‭ ‬با‭ ‬امضاء‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف،‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬عمل‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
كارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬خروج‭ ‬بيشتر‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬هنگامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬ريال‭ ‬تضعيف‭ ‬شده‭ ‬موجب‭ ‬تأمين‭ ‬مقدار‭ ‬كمتري‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬نابودي‭ ‬اشتغال‭ ‬مي‌شود‭. ‬
اين‭ ‬حركت‭ ‬متأسفانه‭ ‬كارخانجات‭ ‬توليدكننده‭ ‬را‭ -‬كه‭ ‬برخي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬نيم‭ ‬قرن‭ ‬است‭ ‬پرچم‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬برده‌اند‭- ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تجاري‭ ‬سوق‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬وارد‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬سم‭ ‬نمي‌گويند‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬سم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬وارد‭ ‬نشود‭ ‬بلكه‭ ‬آن‌ها‭ ‬معتقدند‭ ‬نهايتاً‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬جديد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬امكان‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬فرموله‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬استعلام‭ ‬از‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬و‭ ‬مجموعه‌هاي‭ ‬توليدي‭ ‬وارد‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬آسياب‭ ‬تحريم‌كنندگان‭ ‬كشور‭ ‬ريخته‭ ‬نشود‭. ‬
تاييدكنندگان‭ ‬و‭ ‬طرفداران‭  ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬حتما‭ ‬بايد‭ ‬پاسخگوي‭ ‬اعمال‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬آينده‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬براي‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬درآمدزايي‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ميهن‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬عزيزمان،‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬قابل‭ ‬ساخت‭ ‬داخل‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتي‭ ‬مي‌دهند‭. ‬
چرا‭ ‬ارز‭ ‬دولتي‭ ‬به‭  ‬واردات‭ ‬آب،‭ ‬كارتن،‭ ‬پلاستيك،‭ ‬چاپ،‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬پرداخت‭ ‬مي‭ ‬كنند‭. ‬و‭ ‬موجبات‭ ‬وابستگي‭ ‬بيشتر‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬نابودي‭ ‬هزاران‭ ‬شغل‭ ‬مستقيم‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬غيرمستقيم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
چرا‭ ‬اجازه‭ ‬مي‌دهند‭ ‬سمومي‭ ‬وارد‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬ردگيري،‭ ‬ضمانت‭ ‬موثر‭ ‬بودن،‭ ‬پيگيري‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬ناخالصي‭ ‬هاي‭ ‬آن‭  ‬مشخص‭ ‬نيست‭. ‬
چرا‭ ‬به‭ ‬توليدكننده‭ ‬داخلي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬ماده‭ ‬موثره‭ ‬و‭ ‬تكنيكال،‭ ‬مجبور‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬همه‭ ‬ملزومات،‭ ‬مواد‭ ‬همراه،‭ ‬روغن‌ها،‭ ‬حلال‭ ‬ها،‭ ‬مواد‭ ‬پتروشيمي،‭ ‬بطري،‭ ‬بسته‌بندي،‭ ‬كارتن‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬معادل‭ ‬ارز‭ ‬آزاد‭ ‬تهيه‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬واردكنندگان‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬ستم‭ ‬مضاعف‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬روا‭ ‬داشته‭ ‬شود؛‭ ‬حتي‭ ‬ماليات‭ ‬و‭ ‬ارزش‌افزوده‌اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬واردكننده‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬دريافت‭ ‬نمي‌شود‭ ‬از‭ ‬توليدكننده‭ ‬داخلي‭ ‬اخذ‭ ‬مي‌گردد‭. ‬
رسانه‌ها‭ ‬معتقدند؛‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‌نباتات،‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬شخص‭ ‬وزير‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني،‭ ‬صنايع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬كشاورزي،‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت،‭ ‬وزارت‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارايي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬نظارتي،‭ ‬بايد‭ ‬ريشه‌يابي‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬ضد‭ ‬توليد‭ ‬عمل‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اولين‭ ‬فرصت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اجراي‭ ‬دقيق‭ ‬مصوبه‭ ‬هيأت‌وزيران‭ ‬مورخ‭ ‬16 / 5 / 97‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬تأكيد‭ ‬مقام‌معظم‭ ‬رهبري‭ ‬مبني‌بر‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬تصويب‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ارز‭ ‬دولتي‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬تكنيكال‭ ‬براي‭ ‬كارخانجات‭ ‬توليد‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬سمومي‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬وجود‭ ‬ندارد؛‭ ‬تعلق‭ ‬گيرد‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۲ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow