سیاستگذاری کشاورزی
کشاورزی‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬نشین

دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد

کشاورزی‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬نشین

شنیدن‭ ‬موفقیت‌ها‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬نخبگان‭ ‬ایرانی‭ ‬مقیم‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬گاهی‭ ‬واکنش‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬تاسف‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬این‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬7‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهند‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی،‭ ‬آسیایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬مشغولند‭ ‬ایرانیانی‭ ‬که‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬ترک‭ ‬وطن‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬رسمی‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬میلیاردی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشورهای‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‌اند‭.‬
البته‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬نخبگان‭ ‬خارج‭ ‬نشین‭ ‬معطوف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مساعد‭ ‬کردن‭ ‬فضا،‭ ‬زمینه‭ ‬تضمین‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ایرانیان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬کنند‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬دیدار‭ ‬مقامات‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬جمهور‭ ‬کشورمان‭ ‬با‭ ‬سرمایه‭ ‬داران‭ ‬و‭ ‬نخبگان‭ ‬ایرانی‭ ‬مهاجر‭ ‬در‭ ‬سفر‌های‭ ‬خارجی،‭ ‬شاهد‭ ‬وعده‭ ‬و‭ ‬وعیدها‭ ‬بوده‭ ‬ایم‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مسئولان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬رکود‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کنند‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسیار‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬باشد‭.‬
کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بازگشت‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬اشتغال‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬مرتفع‭ ‬کند‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬این‭ ‬کارشناسان،‭ ‬حتی‭ ‬جذب‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬معجزه‌ای‭ ‬شفا‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬و‭ ‬جهش‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬
در‭ ‬هر‭ ‬روی‭ ‬بکارگیری‭ ‬سرمایه‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محور‭ ‬و‭ ‬محرک‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬واکنش‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است
برخی‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تولیدات‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬فرآوری‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اگروتوریسم‭ ‬و‭ ‬اکوتوریسم‭ ‬را‭ ‬مهمترین‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نخبگان‭ ‬خارج‭ ‬نشین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬گنج‌های‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬حجتی‮»‬‭ ‬نام‭ ‬برده‌اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬حضور‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬می‌تواند‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوشایندی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد
این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬ازکارشناسان‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬فاقد‭ ‬فضای‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬درگیری‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬خرده‭ ‬مالکی،‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬سرمایه‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬میسر‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬شهرک‌ها‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌ها

در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬محمد‭ ‬مهدی‭ ‬قاسمی‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬فارس،‭ ‬صنایع‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬تکمیلی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭  ‬فرصتی‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬نخبگان‭ ‬ایرانی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬کتاب‭ ‬راهبرد‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬تفکیک‭ ‬هر‭ ‬شهرستان‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ظرفیت‭ ‬صنایع‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کامل‭ ‬تشریح‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬شهرک‌ها‭ ‬و‭ ‬مجتمع‌ها‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ : ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬مجتمع‌های‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬و‭ ‬شهرک‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬ضمن‭ ‬بهره‭ ‬مندی‭ ‬مطلوب‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب،‭ ‬تولیدات‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬این‭ ‬مجتمع‌ها‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی،‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

سرمایه‭ ‬2‭ ‬تریلیون‭ ‬دلاری‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور

همچنین‭ ‬جواد‭ ‬قوام‭ ‬شهیدی،‭ ‬دبیرکل‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬امور‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‭ ‬ایرانیان‭ ‬را‭ ‬2‭ ‬تریلیون‭ ‬دلار‭ ‬براورد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭  ‬جذب‭ ‬تنها‭ ‬10درصد‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬بالقوه‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬می‌تواند‭ ‬همچون‭ ‬معجزه‌ای‭ ‬بهبود‭ ‬و‭ ‬جهش‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬بخش‌ها‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬کشاورزی‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬

<<< برای مطالعه مطلب «ضرورت‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی در بخش کشاورزی» کلیک کنید >>>

ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ضدانقلاب‭ ‬و‭ ‬جاسوس‭ ‬نیستند‭ ‬

عباس‭ ‬رجایی‭ ‬رییس‭ ‬فراکسیون‭ ‬فرهنگی‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬هستند،‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬به‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کنیم‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬یادآوری‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬نگاهمان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬مرزها‭ ‬باشد‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬ضدانقلاب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬می‌خواهند‭ ‬جاسوسی‭ ‬کنند‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭.‬
رجایی‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬کرد‭: ‬مسئولان‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬کنند‭ ‬ایرانیان‭ ‬به‭ ‬کشورشان‭ ‬بازگردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کنند‭ ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آنان‭ ‬سود‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬امنیت‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭.‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬تجمیع‭ ‬اراضی

‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬مسولان‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬بر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬ایرانیان‭ ‬مقیم‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬حوزه‌های‭ ‬اقتصای‭ ‬تاکید‭ ‬دارند‭ ‬عیسی‭ ‬کلانتری‭ ‬دبیر‭ ‬کل‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬آب،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬امکان‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مشکلات‭ ‬خرده‭ ‬مالکی‭ ‬فراهم‭ ‬نیست‭.‬

دکتر‭ ‬کلانتری‭:‬
100‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری

وی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬تنها‭ ‬امکان‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬فراهم‭ ‬است‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ایرانیان‭ ‬مقیم‭ ‬خارج‭ ‬باید‭ ‬مالکیت‭ ‬اراضی‭ ‬یک‭ ‬پارچه‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬زمینی‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‭ ‬بردار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬هر‭ ‬2‭ ‬هکتار‭ ‬زمین‭ ‬دراختیار‭ ‬یک‭ ‬کشاورز‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اساسا‭ ‬زمینه‌ای‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬انتقال‭ ‬مالکیت‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬
کلانتری‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬نیازمند‭ ‬اعتبار‭ ‬100‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اینکه‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬بهره‌وری‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کنند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کوچک‭ ‬بودن‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬پایین‭ ‬اقتصادی‭ ‬زمین‌ها‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬میسر‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭.‬
مشاور‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬آب،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬تنها‭ ‬گزینه‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬استفاد‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬سرمایه‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬تجمیع‭ ‬اراضی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نخواهد‭ ‬آمد‭.  ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶

 

سایت ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow