سیاستگذاری کشاورزی
کشاورزی‭ ‬شهری‭ ‬

کشاورزی‭ ‬شهری‭ ‬

مهندس محمدرضا منصوریان

هر‭ ‬گاه‭ ‬کلمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬متبادر‭ ‬می‌شود‭ ‬محیطی‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬تصور‭ ‬می‌‌شود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬زندگی‭ ‬روستایی‭ ‬عجین‭ ‬گشته‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬آیا‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬شهری‭ ‬فکر‭ ‬کرده‌ایم؟‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬تصورش‭ ‬مشکل‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬واقعیت‭ ‬دارد‭. ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬شهرها‭ ‬که‭ ‬پوشیده‭ ‬از‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬بلند‭ ‬مرتبه‭ ‬و‭ ‬فضایی‭ ‬شلوغ‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬رفت‌و‌آمد‭ ‬با‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬می‌باشند،‭ ‬مجالی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬امور‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬ایجاد‭ ‬گردد‭ ‬امری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭.‬
واقعیت‭ ‬امر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‏‏‏‏ٌ،‭ ‬همزمان‭ ‬بارشد‭ ‬تکنولوژی‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬اقتصادی،‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی،‭ ‬متخصصان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‌اند‭ ‬که‭ ‬می‌‌بایست‭ ‬فضاهای‭ ‬شهری‭ ‬بنابر‭ ‬تقاضاهای‭ ‬مختلف‭ ‬غذایی،‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نیازهای‭ ‬اساسی‭ ‬هر‭ ‬جامعه‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬می‌‌بایست‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬شهرها‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تغییرها‭ ‬آوردن‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬همسایگی‭ ‬شهرها‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬هم‭ ‬بوده‭ ‬آمریکا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایالت‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬زمین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬مختلفی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دوستداران‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬مالکیت‭ ‬این‭ ‬زمین‌ها‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شخص‭ ‬یا‭ ‬سازمان‭ ‬خاصی‭ ‬تعلق‭ ‬ندارد‭. ‬هر‭ ‬کس‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬سلیقه،‭ ‬ذوق‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تخصصی‭ ‬با‭ ‬اندک‭ ‬تمایلی‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌‌تواند‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬زمین‌ها‭ ‬کار‭ ‬کند‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬محتوایی‭ ‬اجرای‭ ‬چنین‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬آموزش‭ ‬کمک‭ ‬شایان‭ ‬توجهی‭ ‬کند،‏‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬غیرحرفه‌ایی‭ ‬آموزش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬فراگیری‭ ‬فنون‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌پردازند‭. ‬
همچنین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنیک‌های‭ ‬به‌روز‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌‌های‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬افراد‭ ‬سهم‭ ‬به‭ ‬سزایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬جالب‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬دقیقا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اتوبان‌ها‭ ‬و‭ ‬فضاهای‭ ‬کاملا‭ ‬شهری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬اما‭ ‬افراد‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬با‭ ‬سعی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کاملا‭ ‬حرفه‌ایی‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬کاشت‭ ‬انواع‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬میکنند‭.‬
بنابراین،‏‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬اولا‭ ‬آموزش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همگان‭ ‬میسر‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬اجرای‭ ‬عملیاتی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌‌ها‭ ‬و‭ ‬روشهای‭ ‬نوین‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬تحقق‭ ‬می‌بخشد‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طرح،‏‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مشغول‭ ‬می‌باشند‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬شهری‏‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬چند‭ ‬ساعتی‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬شلوغ‭ ‬شهری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬با‭ ‬طراوت‭ ‬و‭ ‬سبز‭ ‬هدایت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬کمک‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬نماید‭. ‬جنبه‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬آموزش‭ ‬عملی‭ ‬برای‭ ‬نوجوانان،‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬دانشجویان‭ ‬این‭ ‬رشته‌‭ ‬است‭.‬
مسئله‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬شهری‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬می‌بایست‭ ‬برداشت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬عرضه‭ ‬گردد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬و‭ ‬همجوار‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬بازارهای‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬بر‭ ‬پا‭ ‬گردیده‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬بازارها‭ ‬مشتریان‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬محصولاتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬تهیه‭ ‬کنند‭.‬
شاید‭ ‬برای‭ ‬کشوری‭ ‬مانند‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬میلیونی‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬بالایی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬آن‭ ‬می‌‌دهد‭ ‬اجرای‭ ‬چنین‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬ناچیز‭ ‬تلقی‭ ‬گردد‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬این‌گونه‭ ‬نیست،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬قدمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اعتلا‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬حمایت‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬افراد‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬خانم‭ ‬کارآفرینی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬انبار‭ ‬شخصی‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬مصرف‭ ‬قارچ‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭ ‬است‏،‭ ‬توانسته‭ ‬محیط‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انبار‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬قارچ‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬برساند‭. ‬بنابر‭ ‬این‭ ‬درمییابیم‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬بسیار‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬پویایی‭ ‬دارد‭ ‬این‌گونه‭ ‬طرح‌ها‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬جدی‭ ‬دولت‭ ‬سبب‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قدم‌های‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬شکوفایی‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬برداشته‭ ‬می‌شود‭. ‬حال‭ ‬چنانچه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬الگوبرداری‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬انجام‭ ‬پذیرد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پتانسیل‌ها‭ ‬و‭ ‬استعدادهای‭ ‬فراوانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرهای‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬می‌تواند‭ ‬الگوی‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬کارآفرینی‭ ‬باشد‭.‬
در‭ ‬زمینه‭ ‬اعطای‭ ‬مالکیت‌های‭ ‬عمومی‭ ‬مزارع‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مردم‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬دانشجویان‭ ‬رشته‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬استادان‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬حضور‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عملی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬می‌دهند‭. ‬ویژگی‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬نزدیکی‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬می‌توانند‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬تولیدی‭ ‬صرف‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رهگذر‭ ‬محصولاتی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬محلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جوار‭ ‬همین‭ ‬مزارع‭ ‬است‭ ‬عرضه‭ ‬نمایند‭.‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزان‌‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬آمادگی‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬این‌گونه‭ ‬طرح‌ها‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬امید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬الگوبرداری‭ ‬از‭ ‬این‌گونه‭ ‬طرح‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬کشاورزی‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬رونق‭ ‬خود‭ ‬بتوانیم‭ ‬در‭ ‬آینده‌ایی‭ ‬نزدیک‭ ‬کشاورزی‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬عملیاتی‭ ‬کنیم،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬سیاست‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬تعریف‭ ‬شود‭. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۳ - سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow