سیاستگذاری کشاورزی
کارگزاران‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی

کارگزاران‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی
در‭ ‬خدمت‭ ‬کشاورزان

به‭ ‬منظور‭ ‬کاهش‭ ‬تصدی‌گری،‭ ‬دولت‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬توزیع‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬برعهده‭ ‬کارگزاران‭ ‬نهاده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬اخذ‭ ‬کارگزاری‭ ‬متقاضیان‭ ‬که‭ ‬ترجیحاً‭ ‬از‭ ‬فارغ‌التحصیلان‭ ‬رشته‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌باشند‭ ‬به‭ ‬مدیریت‌های‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬تابعه‭ ‬مراجعه‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬وضعیت‭ ‬متقاضی‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬کمیته‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬کود‭ ‬استان‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬موافقت‭ ‬کارگزاری‭ ‬کود‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬انبار‭ ‬و‭ ‬مقدار‭ ‬سهمیه‭ ‬کود‭ ‬سالانه‭ ‬و‭ ‬عقد‭ ‬قرارداد‭ ‬اقدام‭ ‬می‌نماید‭ ‬و‭ ‬کد‭ ‬کارگزاری‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬کارگزار‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬نهاده‌های‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خود‭ ‬می‌باشد‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬جمشید‭ ‬ایران‌پور‭ ‬کارگزار‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬شهرستان‭ ‬مبارکه‭ ‬اصفهان‭ ‬پا‭ ‬جای‭ ‬پدر‭ ‬خویش‭ ‬گذاشته‭ ‬است،‭ ‬پدر‭ ‬نامبرده‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬توزیع‭ ‬کود‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۳۵‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تولیدات‭ ‬داخل‭ ‬با‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬آلمانی‭ ‬و‭ ‬ایتالیایی‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۷‭ ‬به‌طور‭ ‬رسمی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کارگزار‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬
جمشید‭ ‬ایران‌پور‭ ‬طبق‭ ‬وظایف‭ ‬محوله‭ ‬سم،‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬بذری‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬آزمایش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬کشاورز‭ ‬می‌رساند‭.‬
ایران‌پور‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬توضیحات‭ ‬خود‭ ‬این‌چنین‭ ‬بیان‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬کارگزاران‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۴‭ ‬هیچ‭ ‬نماینده‌ای‭ ‬نداشته‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬قانونی‭ ‬آنان‭ ‬دفاع‭ ‬نماید‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۴‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬طرح‭ ‬ساماندهی‭ ‬کارگزاران‭ ‬کلیه‭ ‬استان‌ها‭ ‬انتخابات‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬یک‭ ‬نماینده‭ ‬انتخاب‭ ‬نموده‭ ‬سپس‭ ‬۳۱‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬اضافه‭ ‬جنوب‭ ‬کرمان‭ (‬جیرفت‭) ‬به‭ ‬۶‭ ‬منطقه‭ ‬تقسیم‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬نماینده‭ ‬به‌عنوان‭ ‬منتخب‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬کارگزاران‭ ‬انتخاب‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬شورای‭ ‬کارگزاران‭ ‬تشکیل‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬ارتباطات‭ ‬بیشتر‭ ‬بین‭ ‬مناطق‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬اینجانب‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬استان‌های‭ ‬اصفهان،‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری‭ ‬و‭ ‬خوزستان‭ ‬انتخاب‭ ‬گردیدم‭.‬
ایران‌پور‭ ‬افزود‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۷‭ ‬لغایت‭ ‬۱۳۹۳‭ ‬نماینده‭ ‬انحصاری‭ ‬پتروشیمی‭ ‬ارومیه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬توزیع‭ ‬کود‭ ‬سولفات‭ ‬آمونیوم‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬توزیع‭ ‬می‌گردد‭ ‬البته‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۳‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مشکلات‭ ‬مالیاتی‭ ‬کنار‭ ‬کشیده‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬راساً‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پتروشیمی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬می‌نماید‭.‬
ایران‌پور‭ ‬افزود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۳‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کارگزار‭ ‬نمونه‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زارعی‭ ‬۹۴‭ ‬ـ‭  ‬۹۵ ‭ ‬نیز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کارگزار‭ ‬برتر‭ ‬کشور‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬کارهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهد‭.‬
ایران‌پور‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬معضلاتی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬می‌باشید‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬کارگزاران‭ ‬گفت‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬کارمزد‭ ‬به‭ ‬کارگزاران‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌نماید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬برای‭ ‬کارگزاران‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نمی‌باشد‭. ‬لذا‭ ‬تقاضای‭ ‬افزایش‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬متعددی‭ ‬که‭ ‬شورای‭ ‬کارگزاران‭ ‬داشته‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مطرح‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیده،‭ ‬مورد‭ ‬دوم‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مالیات‭ ‬می‌باشد‭ ‬خصوصاً‭ ‬کودهای‭ ‬غیر‭ ‬تکلیفی‭ ‬که‭ ‬سود‭ ‬چندانی‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬دارایی‭ ‬ضریب‭ ‬۹‭ ‬درصد‭ ‬برای‭ ‬آنان‭ ‬اعمال‭ ‬می‌نماید‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬نارضایتی‭ ‬کارگزاران‭ ‬گردیده،‭ ‬درخصوص‭ ‬ثبت‭ ‬سیستم‭ ‬هوشمند‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬سیستم‭ ‬فوق‭ ‬حذف‭ ‬یا‭ ‬بازنگری‭ ‬گردد‭.‬
این‭ ‬کارگزار‭ ‬نمونه‭ ‬معضل‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬عدم‭ ‬فروش‭ ‬اعتباری‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شرکت‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬فصول‭ ‬سال‭ ‬فروش‭ ‬به‌صورت‭ ‬اعتباری‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬فصلی‭ ‬شرکت‭ ‬قانون‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬اعمال‭ ‬می‌کند‭. ‬
وی‭ ‬اعتماد‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬کشاورزان‭ ‬محصولاتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برند‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬عرضه‭ ‬می‌گردد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اطمینان‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بازار‭ ‬کودهای‭ ‬تقلبی‭ ‬زیادی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مصرف‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬محصول‭ ‬منطقی‭ ‬می‌باشد‭.‬
جمشید‭ ‬ایران‌پور‭ ‬خشک‌سالی‭ ‬و‭ ‬بی‌آبی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مشکلات‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬ایران‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭ ‬کشاورزان‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬کشت‭ ‬محصولاتی‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬آبی‭ ‬کمتری‭ ‬داشته‭ (‬کشت‭ ‬جایگزین‭) ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬در‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬تلاش‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬قشر‭ ‬زحمت‌کش‭ ‬می‌تواند‭ ‬زودتر‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬بنشیند‭.‬
ایران‌پور‭ ‬همچنین‭ ‬درخصوص‭ ‬افتتاح‭ ‬باشگاه‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬جهت‭ ‬رفاه‭ ‬حال‭ ‬کشاورزان‭ ‬عزیز‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬کشاورزان‭ ‬می‌توانند‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬کلیه‭ ‬نهاده‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سامانه‭ ‬۱۵۵۹‭ ‬سفارش‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬تحویل‭ ‬گیرند،‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬برحسب‭ ‬منطقه،‭ ‬مشاوره‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬آموزش‭ ‬حضوری‭ ‬رایگان،‭ ‬خریده‭ ‬نهاده‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کارت‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬آزمایش‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬استفاده‭ ‬نمایند‭. ‬در‭ ‬پایان‭ ‬از‭ ‬زحمات‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬صفایی‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬تشکر‭ ‬نمود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow