سم
‏آنگاه‭ ‬که‭ ‬فریادمان‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نرسد

‏آنگاه‭ ‬که‭ ‬فریادمان‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نرسد

پنج،‭ ‬شش‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬یا‭ ‬فرمولهکردن‭ ‬انواع‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌اند‭. ‬اما‭ ‬رویه‭ ‬جدید‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ (‬که‭ ‬نه‭ ‬قانون‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬رضایت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‌دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬قیمت‭ ‬سموم‭ ‬نه‭ ‬رضایت‭ ‬کشاورزان‭)‬‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬تنها‭ ‬امتیاز‭ ‬آن‭ ‬سودآوری‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬گیاه‌پزشکی‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬تلقی‭ ‬شده‭ ‬باعث‭ ‬گردیده‭ ‬تا‭ ‬فریاد‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬در‭ ‬راهروهای‭ ‬مجلس،‭ ‬کمیسیون‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مردم‌نهاد،‭ ‬طنین‭ ‬بیندازد‭. ‬
اینک‭ ‬ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬هیچگونه‭ ‬پیش‌داوری‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬به‌منظور‭ ‬اطلاع‌رسانی،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬انعکاس‭ ‬نامه‭ ‬وارده‭ ‬می‌پردازد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬اصل‭ ‬90‭ ‬نگاشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گرچه‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬کمیسیون‭ ‬مجلس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬جهت‭ ‬پاسخگویی‭ ‬ارسال‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬جوابی‭ ‬دریافت‭ ‬نشده‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬دریافت‭ ‬نکرده‌ایم‭! ‬ضمناً‭ ‬حق‭ ‬جوابیه‭ ‬برای‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬محفوظ‭ ‬است‭.‬

جناب آقای دکتر محمدی
ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

با‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬تحیت‭ ‬
احتراما‭ ‬حسب‭ ‬وظیفه‭ ‬ذاتی،‭ ‬به‭ ‬استحضار‭ ‬می‌رساند‭ ‬آنگاه‭ ‬که‭ ‬فریادمان‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نرسد‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭. ‬ در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬اجتناب‌ناپذیر‭ ‬در‭ ‬چرخهی‭ ‬تولید‭ ‬غذا،‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬خسارت‭ ‬100درصد‭ ‬محصولات‭ ‬جلوگیری‭ ‬نماید‭. ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬ایستادن‭ ‬در‭ ‬بلندای‭ ‬افتخار‭ ‬و‭ ‬گام‭ ‬برداشتن‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬ایرانی‭ ‬آباد‭ ‬و‭ ‬سرافراز‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬سایهی‭ ‬تلاش‭ ‬هوشمندانه‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬صادقانه‭ ‬میسر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
توجه‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬مناسب‭ ‬نرم‌افزاری‭ ‬و‭ ‬سخت‌افزاری‭ ‬ازجمله‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬سیستم‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬براساس‭ ‬الگوهای‭ ‬ایرانی،‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬فرایندها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬درک‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬نیازمندی‌ها‭ ‬و‭ ‬بهکارگیری‭ ‬خلاقیت‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جوامع‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬برآورده‭ ‬کردن‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کیفیت،‭ ‬قیمت‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬توسعه‭ ‬بازارهای‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی،‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬لازمه‭ ‬تحقق‭ ‬آرمان‭ ‬مقدس‭ ‬ماست‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬می‌دانیم‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬شئونات‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬کرامت‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬تمامی‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬کشور‭ ‬مقدسمان‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬بکار‭ ‬بندیم‭. ‬
با‭ ‬این‭ ‬مقدمه‭ ‬حضورتان‭ ‬اتفاق‭ ‬نامیمونی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرف‭ ‬تحقق‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬ادّله‭ ‬عرض‭ ‬میکنیم‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬آن‌ها،‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬مترتبه‭ ‬پیشگیری‭ ‬شود،‭ ‬که‭ ‬علاج‭ ‬واقعه‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬باید‭ ‬کرد‭. ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬متولی‭ ‬تأمین‭ ‬سموم‭ ‬کشاورزی‭ (‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬کشور‭) ‬به‌عنوان‭ ‬زیر‭ ‬مجموعه وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬استراتژی‭ ‬بسیار‭ ‬نامأنوس‭ ‬با‭ ‬روندی‭ ‬شعاری‭ ‬و‭ ‬آکادمیک‭ ‬و‭ ‬ایده‌آلیستی‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬غیرمنطبق‭ ‬با‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬الگوهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬کشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬پیشرفته،‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تحرکاتی‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خروجی‭ ‬آن،‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬می‌تواند‭ ‬فاجعه‌ایی‭ ‬غیرقابل‭ ‬جبران‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مملکت‭ ‬رقم‭ ‬بزند‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬عملکرد‭ ‬آن‌ها‭ ‬توسط‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬مورد‭ ‬نقد‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬ برای‭ ‬روشن‌شدن‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬اشاره‭ ‬میکنم‭ ‬شاید‭ ‬بیشتر‭ ‬قابل‭ ‬درک‭ ‬باشد‭.‬

با‭ ‬پول،‭ ‬می‌توان‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر برای‭ ‬انسان‭ ‬وارد‭ ‬کرد؟‭ ‬

در‭ ‬بدو‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬تصدی‭ ‬گروه‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬نادرست‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬تعرفه‌های‭ ‬گمرکی‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬اولیه (‬تکنیکال‭ ‬سموم) ‬و‭ ‬البته‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف،‭ ‬دولت‭ ‬محترم‭ ‬را‭ ‬مجاب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مصوبه‌ایی‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬این‭ ‬نهاده‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬فاحشی‭ ‬افزایش‭ ‬داده، (‬با‭ ‬این‭ ‬توجیه‭ ‬که‭ ‬می‌بایست‭ ‬جلو‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬قیمت‭ ‬گرفته‭ ‬شود.).‬
درحالی‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬تاکنون،‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬تحقق‭ ‬نیافته،‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬کماکان‭ ‬روند‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬با‭ ‬بهانه‌های‭ ‬واهی‭ ‬آکادمیک‭ ‬و‭ ‬ایده‌الیستی‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آفتکش‌ها (‬نه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬بلکه‭ ‬همانند‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬کود) ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬نهاده‭ ‬اولیه‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬نگریست‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭. ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬درایت‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬میهن‭ ‬عزیزمان‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬آسیب‌پذیری‭ ‬کشاورزی (‬متاثر‭ ‬از‭ ‬کم‭ ‬آبی‭ ‬و...) ‬باید‭ ‬مثلا‭ ‬تعرفه‭ ‬حداکثری‭ ‬فعلی‭ ‬واردات‭ ‬سموم،‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬تعرفه‭ ‬کشورهایی‭ ‬نظیر‭ ‬هندوستان‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬دومین‭ ‬ابرتولیدکننده‭ ‬آفتکش‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬دنیا‭ ‬است‭.‬

اضافه‭ ‬دریافتی‌ها‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬مصارفی‭ ‬رسیده‭ ‬است؟‭ ‬

در‭ ‬همان‭ ‬سال‌های‭ ‬اولیه‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬با‭ ‬توجیهات‭ ‬واهی،‭ ‬سازمان‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬کمیسیون‭ ‬مرتبط‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬مجاب‭ ‬کردند‭ ‬مصوبه‌ایی‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬عوارض‭ ‬بر‭ ‬سموم‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مصرفکننده‭ ‬نهایی‭ ‬افزوده‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬حتماً‭ ‬جای‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬تفحص‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬لیتر‭ ‬سم‭ ‬یا‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مبالغ‭ ‬حقوق‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬گمرکی(‬که‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬26‭ ‬درصد‭ ‬رسیده) ‬مبلغ‭ ‬1400‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬700‭ ‬تومان‭ ‬نیز‭ ‬بابت‭ ‬هر‭ ‬لیتر‭ ‬سم‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬سازمان‭ ‬مذکور‭ ‬واریز‭ ‬شود‭. ‬

سؤال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دریافتی‌ها
در‭ ‬کجای‭ ‬ارتقای‭ ‬کیفیت‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬

آیا‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬جدید،‭ ‬سیستم‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬جدید،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬پرسنل‭ ‬فنی‭ ‬جدید‭ ‬بکار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬براساس‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬بیرونی‭ ‬مطلع‭ ‬هستیم‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬مرکزی‭ ‬با‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬تقلیل‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬موجود‭ ‬است‭. ‬

ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سموم‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬گزاف‭!‬

‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬ادعای‭ ‬کاملا‭ ‬غیرعلمی‭ ‬و‭ ‬غیرکارشناسانه،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬قانونی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سموم‮»‬‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬گزاف‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬فراخوان‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬واردکننده‭ ‬این‭ ‬نهاده‭ ‬استراتژیک‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬بسیار‭ ‬تکراری،‭ ‬واهی‭ ‬و‭ ‬غیرضروری‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬توضیحات‭ ‬بیشتری‭ ‬می‌پردازیم‭. ‬
اما‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اساس‭ ‬واجد‭ ‬مشکلات،‭ ‬بی‌محتوایی‭ ‬و‭ ‬انحراف‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬چندگانه‌ای‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذیل‭ ‬می‌باشد‭:‬
الف‭ ‬–‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬روند،‭ ‬تعریفی‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬مدرک‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جهت‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سموم‭ (‬تصویر‭ ‬پیوست‭) ‬ارائه‭ ‬نموده،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬مطلوب‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬ولیکن‭ ‬عملا‭ ‬و‭ ‬عموما‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شرکت،‭ ‬بدوا‭ ‬نسخه‌ای‭ ‬از‭ ‬مدارک‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تصاویر‭ ‬آن‭ (‬موضوع‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬عام‭ ‬شمول‭ ‬مطرح‭ ‬گردیده،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مستندات‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬منبع‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭) ‬بین‭ ‬دیگر‭ ‬متقاضیان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬کلیه‭ ‬مدارک‭ ‬تحویل‭ ‬صرفا‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬دبیر‭ ‬هیات‌نظارت‭ ‬ثبت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سازمان‭ ‬می‌شود‭.‬
ایشان‭ ‬ظاهراً،‭ ‬هم‭ ‬بررسیکننده،‭ ‬هم‭ ‬نظر‭ ‬دهنده‭ ‬و‭... ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬بالطبع‭ ‬تکلیف‭ ‬چنین‭ ‬ساختاری‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جای‭ ‬عالم‭ ‬هستی‭ ‬باشد،‭ ‬مشخص‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬بدانجا‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مدارک‭ ‬مورد‭ ‬درخواست‭ ‬که‭ ‬5‭ ‬بچ‭ (‬مدارک‭ ‬بررسی‭ ‬ناخالصی‭) ‬و‭ ‬6‭ ‬پک‭ (‬مدارک‭ ‬توکسیکولوژی‭) ‬می‌باشد‭ ‬را‭ ‬بدلیل‭ ‬مشغله،‭ ‬خلاصه‭ ‬چند‭ ‬برگی‭ ‬درخواست‭ ‬می‌نمایند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خود‭ ‬تأیید‭ ‬بر‭ ‬بی‌محتوایی‭ ‬درخواست‭ ‬است‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بعضاً‭ ‬این‭ ‬مستندات‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬برگ‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬ده‌ها‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬قلم‭ ‬انواع‭ ‬سم،‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬دقیق،‭ ‬مطابقت‭ ‬با‭ ‬استاندارد‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬و‭... ‬دارند‭.‬

کالایی‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬اسناد‭ ‬تکراری

ب‭ - ‬‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان،‭ ‬این‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تطبیق‭ ‬ادعا‭ ‬با‭ ‬محتوا‭ ‬بدین‭ ‬صورت‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬مستندات،‭ ‬با‭ ‬اخذ‭ ‬نمونه‭ (‬اخذ‭ ‬با‭ ‬تعریف‭ ‬مشخص‭) ‬و‭ ‬سپس‭ ‬بازدید‭ ‬مجموعه‭ ‬کارشناسی‭ ‬مرتبط‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تولید،‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬ناخالصی‌ها‭ ‬و‭... ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬کار،‭ ‬تأیید‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬واردکنندگان‭ ‬آن‭ ‬ترکیب‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬انجام‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شرح‭ ‬ردیف‭ ‬الف،‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬و‭ ‬حتماً‭ ‬مستندات‭ ‬قبلا‭ ‬برای‭ ‬سفارش‭ ‬خاص‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬معتبر‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬تصویر‭ ‬همان‭ ‬اسناد‭ ‬با‭ ‬کالایی‭ ‬با‭ ‬محتوای‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬چرخه‭ ‬تدارک‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬اولیه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬ولذا‭...‬
لازم‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هزینه‌های‭ ‬دریافتی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬جهت‭ ‬اصلاح‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬مصرف‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬صرف‭ ‬درآمدزایی‭ ‬برای‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬گیاهپزشکی‭ ‬و‭ ‬تبلیغات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬وجهه‭ ‬کاذب‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اقدام‭.‬

الزام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬اولین‭ ‬نمونه‭ ‬

ج‭ - ‬‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬بدین‭ ‬گونه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬توضیحات‭ ‬بند (‬ب) ‬در‭ ‬واقع‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬واردکنندگان‭ ‬الزام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬اولین‭ ‬نمونه‭ ‬اصلی‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬طبیعتاً‏‭  ‬چنانچه‭ ‬بررسی‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬و‭ ‬آنالیز‭ ‬کامل‭ ‬روی‭ ‬ترکیباتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬آفتکش‌ها‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬انطباق‭ ‬با‭ ‬ثبت‭ ‬نمونه‭ ‬اصلی‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬باغ‭ ‬نیز‭ ‬همان‭ ‬پاسخ‭ ‬و‭ ‬اثر‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

اسناد‭ ‬اوراق‭ ‬کپی

د‭ - ‬‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬جلسات‭ ‬محدود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬روند،‭ ‬وی‭ ‬مردود‭ ‬شدن‭ ‬چند‭ ‬قلم‭ ‬سم‭ ‬از‭ ‬صدها‭ ‬قلم‭ ‬نمونه‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شرح‭ ‬فوق‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬اخذ‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬گیاه‌پزشکی‭ ‬ارسال‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬دلیل‭ ‬بر‭ ‬صحت‭ ‬شیوه‭ ‬اجرایی‭ ‬خود‭ ‬اعلام‭ ‬نموده‌اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬اظهر‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬آن‭ ‬سازمان،‭ ‬فقط‭ ‬براساس‭ ‬تعدادی‭ ‬اوراق‭ ‬کپی‭ ‬از‭ ‬مستندات‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬معتبر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ملاک‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬آزمایشی‭ ‬روی‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬انجام‭ ‬نداده‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬رویت‭ ‬مدعایی‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬حاصلش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬مشکل‭ ‬بیشتر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

فقط‭ ‬سموم‭ ‬جدید‭ ‬مشمول‭ ‬ثبت‭ ‬است‭ ‬

هـ‭ ‬–‭ ‬ماده‭ ‬37‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬اجرایی‭ ‬قانون‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬اعلام‭ ‬می‌دارد،‭ ‬نمونه‌های‭ ‬سموم‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬جهت‭ ‬انجام‭ ‬آزمایش‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬بررسی‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬گیاهی (‬موسسه‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی)  ‬ارسال‭ ‬می‌گردد‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آزمایش‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬ضمن‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬نهایی‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬برای‭ ‬تصویب‭ ‬به‭ ‬هیئت‭ ‬نظارت‭ ‬تسلیم‭ ‬گردد‭. ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬ملاحظه‭ ‬می‌شود‭ ‬روح‭ ‬قانون‭ ‬صرفا‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬آزمایش‭ ‬سموم‭ ‬جدید‭ ‬الورود‭ ‬در‭ ‬مزرعه،‭ ‬باغ‭ ‬و‭.... ‬است‭.‬
این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اقلیم‌های‭ ‬مختلف‭ ‬جغرافیایی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬معمول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬سموم‭ ‬کپی‭ ‬شده ( ‬همان‭ ‬ثبت‭ ‬شده) ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬منطقی‭ ‬توضیحی‭ ‬فوق‭ ‬الذکر‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬خلاف‭ ‬آن‭ ‬ثابت‭ ‬گردد‭. ‬متأسفانه‭ ‬انحراف‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬ناصواب‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬موسسه‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‭ ‬از‭ ‬الزام،‭ ‬صرفا‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬تعمیم‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬بدون‭ ‬طی‭ ‬مراحل‭ ‬مطمئنه‭ ‬صرفا (‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬مربوطه‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‭ ‬باشد).‬
این‭ ‬ظن‭ ‬را‭ ‬قوی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬مستمسکی‭ ‬برای‭ ‬درآمدزایی‭ ‬باشد‭ ‬وگرنه‭ ‬موسسه‌ای‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬استاندارد‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬یک‭ ‬سم‭ ‬گاهاً‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬زمان‭ ‬صرف‭ ‬میکند‭ ‬یا‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬واردکننده‭ ‬را‭ ‬معطل‭ ‬می‌نماید‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خلق‭ ‬الساعه‭ ‬چندصدتایی (‬حال‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬کیفیتی؟!) ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬نمونه‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬استاندارد،‭ ‬عملیاتی‭ ‬میکند‭.‬

ضرورت‭ ‬ورود‭ ‬دیوان‭ ‬عدالت‭ ‬اداری‭ ‬

به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬تقاضا‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬انحراف‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬ناصواب‭ ‬از‭ ‬الزام‭ ‬آزمایش‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬سموم‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬تعمیم‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬همه‭ ‬سموم‭ (‬برای‭ ‬درآمدزایی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تصمیم‭ ‬خودساخته‭ ‬یک‭ ‬مسئول‭ ‬دولتی‭) ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬دیوان‭ ‬محترم‭ ‬عدالت‭ ‬اداری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬وجوه‭ ‬احذ‭ ‬شده‭ ‬تاکنون‭ ‬بابت‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬اقدامات‭ ‬به‭ ‬ذی‌نفعان‭ ‬مسترد‭ ‬گردد‭. ‬
1 - ‬‭ ‬این‌ها‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مسئولان‭ ‬ذیربط‭ ‬کمترین‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬نظرات‭ ‬تأمینکنندگان‭ ‬این‭ ‬نهاده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬جلسات‭ ‬مشترک‭ ‬فی‭ ‬مابین‭ ‬را‭ ‬مسدود‭ ‬نموده‌اند‭. ‬

بهره‌برداری‭ ‬چینیها‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬رفتار‭ ‬آنها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬

2 - ‬‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬اخیر‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬تأمینکنندگان‭ ‬این‭ ‬نهاده‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬خیزش،‭ ‬تغییر‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬این‭ ‬نهاده،‭ ‬بسیار‭ ‬دچار‭ ‬اختلال‭ ‬گردیده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬مسئولین‭ ‬مرتبط‭ ‬رسانده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬اتفاقی‭ ‬نیافتاده‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬با‭ ‬درک‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬را‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭.‬
3 - ‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬کماکان‭ ‬کادر‭ ‬ریاست‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬مواضع‭ ‬خود‭ ‬ایستادگی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬ضرور‭ ‬بودن‭ ‬سیاست‌گذاری‌های‭ ‬خود‭ ‬متأسفانه‭ ‬جلو‭ ‬صدور‭ ‬برخی‭ ‬مجوزها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرق‭ ‬مختلف‭ ‬گرفته‌‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬امر،‭ ‬ایجاد‭ ‬رانت‭ ‬و‭... ‬کرده‭ ‬است‭. ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬هم‭ ‬بازار‭ ‬دلالی‭ ‬و‭ ‬مجوز‭ ‬اولیه‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬تدارک‭ ‬ندارند‭ ‬رایج‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬مجوزی،‭ ‬چگونه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کجا‭ ‬هزینه‭ ‬می‌شود‭ ‬

4 - ‬‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باوریم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬حرکتی‭ ‬می‌بایست‭ ‬ارزیابی‭ ‬متناسب‭ ‬جهت‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬غیرضروری‭ ‬و‭ ‬غیرعلمی‭ ‬دچار‭ ‬اختلال‭ ‬نشوند‭. ‬و‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬سموم‭ ‬مناسب‭ ‬هستند‭ ‬ما‭ ‬دچار‭ ‬بوروکراسی‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬تحریمی‭ ‬و‭ ‬تکرار‭ ‬مکررات‭ ‬هستیم‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬پول (‬حدود‭ ‬27‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان)‬‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬خزانه‭ ‬واریز‭ ‬نمی‌شود‭ ‬تمام‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‭ ‬کشور‭ ‬منظور‭ ‬می‌گردد‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬اجزاء‭ ‬آن‭ ‬درگیر‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬می‌توان‭ ‬نتیجه‭ ‬گرفت‭ ‬مدیران‭ ‬فعلی‭ ‬سازمان‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬جزو‭ ‬پرنسل‭ ‬موسسه‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‭ ‬بوده‌اند‭ ‬از‭ ‬آزمایشات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬علمی‭ ‬خود‭ ‬بی‌بهره‭ ‬نمی‌مانند‭. ‬

گران‭ ‬فروشی‭ ‬چینی‌ها‭ ‬به‭ ‬ایران
و‭ ‬ارزان‭ ‬فروشی‭ ‬به‭ ‬اروپا

همه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برهه‭ ‬از‭ ‬زمان،‭ ‬بسیار‭ ‬خطرناک‭ ‬می‌نماید‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬همزمانی‭ ‬خیزش‭ ‬تغییر‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬جهش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬منطقه،‭ ‬همچنین‭ ‬تحرکات‭ ‬شیطان‭ ‬بزرگ‭ ‬آمریکا‭ ‬احتمال‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬کمبود‭ ‬و‭ ‬آسیب‭ ‬به‭ ‬تولید،‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬سیاه‭ ‬نظیر‭ ‬شرایط‭ ‬سموم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬تحمیلی،‭ ‬دلالی‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬یعنی‭ ‬افزایش‭ ‬ناگهانی‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬و‭ ‬اگرچه‭ ‬در‭ ‬مباحثی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مسئولین‭ ‬سازمان‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬صرفا‭ ‬موضوع‭ ‬برخی‭ ‬اتفافات‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬قلمداد‭ ‬می‌نماید‭.‬
یک‭ ‬بررسی‭ ‬ساده‭ ‬توسط‭ ‬کارشناس‭ ‬از‭ ‬قیمت‌های‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭... (‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬هم‭ ‬واردات‭ ‬سنگین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬دارند‭) ‬ثابت‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬قیمت‌های‭ ‬محصولات‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬اروپایی‭ ‬تغییری‭ ‬محسوس‭ ‬نداشته‭ ‬بلکه‭ ‬فقط‭ ‬اقدامات‭ ‬نسنجیده‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خبرگیری‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬چینی‌ها،‭ ‬موجبات‭ ‬افزایش‭ ‬روزانه‭ ‬قیمت‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬چینی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلایل‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬بکوشیم‭ ‬که‭ ‬خدای‭ ‬ناکرده‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬عمل‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬قرار‭ ‬نگیریم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬دست‭ ‬بیگانگان‭ ‬و‭ ‬نابخردی‭ ‬خودمان‭ ‬توامان‭ ‬می‌تواند‭ ‬زحمت‭ ‬همه‭ ‬را،‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬مافات‭ ‬زیاد‭ ‬کند‭.‬

بهره‌گیری‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬

درخصوص‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬مسئولان‭ ‬سازمان‭ ‬درخصوص‭ ‬کاهش‭ ‬10%‭ ‬درصدی‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬برند‭ ‬سموم‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پیوست‭ ‬می‌باشد،‭ ‬می‌توان‭ ‬چنین‭ ‬برداشت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬بقای‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬توجیه‭ ‬و‭ ‬تطهیر‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬برخی‭ ‬اقدامات‭ ‬نسنجیده‭ ‬که‭ ‬احتمالاً‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬درآمدزایی‭ ‬ناصواب‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬فشار‭ ‬بار‭ ‬مالی‭ ‬بر‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مستاصل‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
عنوان‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬روند‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬و‭ ‬برندسازی‭ ‬ثبت‭ ‬سموم،‭ ‬میزان‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬مصرفی‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‌ها‭ ‬اعلام‭ ‬نشده‭ ‬چگونه‭ ‬و‭ ‬کدام‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬مشمول‭ ‬این‭ ‬کاهش‭ ‬شده‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬منظور‭ ‬مردود‭ ‬اعلام‭ ‬شدن‭ ‬چند‭ ‬قلم‭ ‬سم‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬صدها‭ ‬قلم‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬آنچنانی‭ ‬است (‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬بود) ‬هر‭ ‬قلم‭ ‬سمی‭ ‬که‭ ‬مردود‭ ‬شد،‭ ‬نمونه‌ای‭ ‬مجدد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سم‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬مجدد‭ ‬ارائه‭ ‬تا‭ ‬مجدداً‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭.‬
اگر‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬سبد‭ ‬مصرف‭ ‬سم‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬مشخص‭ ‬گردد‭ ‬چگونه‭ ‬و‭ ‬کجا‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجموعه‭ ‬سم‭ ‬تدارک‭ ‬شده‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1395،‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بالطبع‭ ‬فشار‭ ‬مصرف‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬سموم‭ ‬ارزان،‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬عموماً‭ ‬پرخطر‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

بررسی‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬1500‭ ‬سری‭ ‬مدرک‭ ‬شعبده‭ ‬بازی‭ ‬یا‭ ... ‬

زمانی‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬اعلام‭ ‬میکند‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬سازنده‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬مدارکی‭ ‬از‭ ‬نوعی‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬تقاضای‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬متعاقبا‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬شرکت‭ ‬سازنده‭ ‬خارجی‭ ‬دیگر‭ (‬که‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬آنهاست‭) ‬تدارک‭ ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬این‭ ‬چگونه‭ ‬برندسازی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬احتمالاً‭ ‬فریب‭ ‬به‭ ‬خورد‭ ‬عوام‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬
در‭ ‬ضمن‭ ‬بیان‭ ‬شده‭ ‬حدود‭ ‬1500‭ ‬سری‭ ‬مدارک‭ ‬برندسازی‭ ‬سموم،‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‭ ‬برای‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬حال‭ ‬سؤال‭ ‬از‭ ‬اهل‭ ‬علم‭ ‬مرتبط‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬مسئول‭ ‬دبیرخانه‭ ‬هیئت‭ ‬سازمان‭ ‬می‌توانسته‭ ‬ظرف‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬چند‭ ‬ماهه‭ ‬اخیر‭ ‬صدها‭ ‬مدرک‭ ‬5‭ ‬بچ‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬پک‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬صدها‭ ‬برگ‭ ‬آنالیز‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تطبیق‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬نماید؟‭!‬

خطر‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬نوبتها‭ ‬و‭ ‬ضایع‌شدن‭ ‬حقوق‭ ‬

این‭ ‬روند‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سموم‭ ‬اگر‭ ‬خدای‭ ‬نخواسته‭ ‬با‭ ‬جابجایی‭ ‬تصاویری‭ ‬بعضا‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬واسط‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬روابطی‭  ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬ناعادلانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬موجب‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬نوبت‭ (‬تقدم‭ ‬و‭ ‬تاخر‭) ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬ناصواب‭ ‬فرصت‌طلبان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‭ ‬شود‭. ‬چه‭ ‬عواقب‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬وجدانی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬صاحبان‭ ‬حق‭ ‬چگونه‭ ‬جبران‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟‭ ‬

فروشگاه‌های‭ ‬غیرمجاز

درخصوص‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬20‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬سبز‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬گفت‭: ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬20‭ ‬استان‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬مشخص‭ ‬گردد‭ ‬واقعا‭ ‬فروشندگی‭ ‬سم‭ ‬غیرمجاز‭ (‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭) ‬وجود‭ ‬ندارد؟‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬بررسی‭ ‬شده،‭ ‬حکایت‭ ‬میشود‭ ‬حقیقت‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬است‭.‬
گرچه‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬جنبه‌های‭ ‬مثبتی‭ ‬داشته‭ ‬ولیکن‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬تبلیغ‭ ‬می‌شود‭ ‬انجام‭ ‬نگردیده‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬برخی‭ ‬مسئولان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬چند‭ ‬فروشگاه‭ ‬غیرمجاز‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬استان‌ها‭ ‬ازجمله‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬گلستان‭ ‬داشته‌اند‭ ‬در‭ ‬پناه‭ ‬این‭ ‬تصمیم،‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجاز‭ ‬تبدیل‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‌های‭ ‬وسیعی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬همکار‭ ‬تدارک کننده‭ ‬سموم‭ ‬دریافت‭ ‬نموده‌اند‭. ‬

مشت‭ ‬نمونه‭ ‬خروار

در‭ ‬پایان‭ ‬به‭ ‬نمونه‌ای‭ ‬از‭ ‬افزایش‌‭ ‬قیمت‭ ‬انواع‭ ‬سموم‭ ‬طی‭ ‬8‭ ‬ماهه‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬زیر‭ ‬اشاره‭ ‬میکنیم
حاصل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‌شده‭ ‬و‭ ‬‭... ‬ هر‭ ‬چند‭ ‬مشت‭ ‬نمونه‭ ‬خروار‭ ‬است‭.‬

 

 

امید‭ ‬است‭ ‬کمیسیون‭ ‬محترم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬رسیدگی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬ذی‌ربط‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬پاسخگویی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬گزارشات‭ ‬حضور‭ ‬یابند‭ ‬تا‭ ‬کی‭ ‬طرفه‭ ‬اعلام‭ ‬نظر‭ ‬نگردد‭. ‬خاطرنشان‭ ‬می‌سازد‭  ‬شرکت‌های‭ ‬فعال‭ ‬ذی‌ربط‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬صداوسیما‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مراجع‭ ‬تا‭ ‬دریافت‭ ‬پاسخ‭ ‬مستدل‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬روند‭ ‬خودداری‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬

کار‭ ‬نوظهور‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات

مسعود‭ ‬گیل‌آبادی،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سم‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬حرکت‭ ‬اخیر‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬قانون‭ ‬نیست‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬روند‭ ‬نه‭ ‬مصوبه‭ ‬مجلس‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قانون‭ ‬ابلاغ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬محل‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬هزینه‌های‭ ‬میلیاردی‭ ‬دریافتی‭ ‬و‭ ‬ردیف‌های‭ ‬آن‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
ثبت‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مکرر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نوظهور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬اراده‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬سازمان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجوز‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬ترخیص‭ ‬نمیدهد‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬طبق‭ ‬ماده‭ ‬37‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬اجرایی‭ ‬قانون‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬سازمان‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬سمومی‭ ‬که‭ ‬بار‭ ‬اول‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬شود‭ ‬یکبار‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬پیشبینی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬گفت‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سمی‭ ‬که‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬امتحان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬محلی‭ ‬از‭ ‬اعراب‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬مستلزم‭ ‬دردسرهای‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬مدارک‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬بالاست‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬خلاف‭ ‬قانون‭ ‬یا‭ ‬اضافه‭ ‬بر‭ ‬قانون،‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬درآمد‭ ‬برای‭ ‬سازمان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬تأثیری‭ ‬در‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬ندارد‭. ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬جای‭ ‬شبهه‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬مدارک‭ ‬یا‭ ‬تضیع‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬سلسله‭ ‬مراتب‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬میکند‭. ‬
وی‭ ‬گفت‭ ‬ظاهراً‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬می‌خواستند‭ ‬جلو‭ ‬تقلب‭ ‬را‭ ‬بگیرند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روند،‭ ‬ظن‭ ‬سوءاستفاده،‭ ‬رانت،‭ ‬تقلب‭ ‬و‭ ‬تخلف‭ ‬بالاتر‭ ‬می‌رود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬تکرار‭ ‬بی‌مورد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نظارت‭ ‬بیشتر‭ ‬سازمان‭ ‬می‌تواند‭ ‬بیشتر‭ ‬کارساز‭ ‬باشد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬مقامات‭ ‬سازمان‭ ‬شاهدند‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬ثبت‭ ‬مکرر‭ ‬و‭... ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬خلاف‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

تاریخ‭ ‬انقضاء‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬متأسفانه‭ ‬سازمان‭ ‬تهدید‭ ‬کرده‭ ‬چنانچه‭ ‬تا‭ ‬تاریخ‭ ‬معینی‭ ‬شرکت‌ها‭  ‬برای‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬مراجعه‭ ‬نکنند‭ ‬با‭ ‬اعضاء‭ ‬همکاری‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬تغییر‭ ‬قیمت‭ ‬محصول‭ ‬خارجی‭ ‬شده‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اعضاء‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معینی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬مواد‭ ‬تکنیکال‭ ‬یا‭ ‬فرموله‭ ‬تهیه‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬متأسفانه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مطلع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬می‌دانند‭ ‬شرکت‭ ‬ثبت‌‭ ‬و‭ ‬تاییدشده‭ ‬مجوز‭ ‬می‌گیرد‭ ‬بر‭ ‬قیمت‌های‭ ‬خود‭ ‬افزوده‌اند‭ ‬که‭ ‬نهایتاً‭ ‬به‭ ‬تحمیل‭ ‬قیمت‭ ‬تا‭ ‬مصرفکننده‭ ‬نهایی‭ ‬منجر‭ ‬می‌گردد‭. ‬

راهکار‭ ‬

گیل‌آبادی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭  ‬منبع‭  ‬سموم‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬خارجی‭ ‬سازنده‭ ‬مواد‭ ‬تکنیکال‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬سمی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬صورت،‭ ‬دولت‭ ‬می‌تواند‭ ‬اعضاء‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬نماید‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬مشخص‭ ‬کارخانه‌هایی‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬روال‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسیده‌اند‭ ‬خریداری‭ ‬کنند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۴  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow