سم
عبور‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کودهای‭ ‬چینی

عبور‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کودهای‭ ‬چینی از‭ ‬آزمون‭ ‬استاندارد

نویسنده: مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

مصرف‭ ‬بالای‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کودهای‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬گاهاً‭ ‬غیر‭ ‬استاندارد‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬باقی‭ ‬ماندن‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬نگرانی‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مصرفکنندگان‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضای‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬بلکه‭ ‬خطر‭ ‬کاهش‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬مضراتی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬کودهای‭ ‬غیراستاندارد‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬است‭.‬
موضوعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تدوین‭ ‬استانداردهای‭ ‬اجباری‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬دائمی‭ ‬در‭ ‬توزیع‭ ‬نهادهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬کم‭ ‬رنگ‭ ‬شدن‭ ‬مخاطرات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬آفت‭ ‬کش‌ها‭ ‬و‭ ‬کودهای‭ ‬مصرفی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬دارد‭.‬

استاندارد‭ ‬سازی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فائو‭!‬

محمدعلی‭ ‬باغستانی،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬درخصوص‭ ‬چگونگی‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬استانداردهای‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬سموم‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آماده‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬تکنیکال‌های‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬نیازمند‭ ‬اخذ‭ ‬مجوزهای‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اولین‭ ‬قدم‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬مجوز،‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬هیات‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬سموم‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬سموم‭ ‬یا‭ ‬تکنیکال‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬گمرک‭ ‬نمونه‌‭ ‬برداری‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬استانداردهای‭ ‬فائو‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬روند‭ ‬نظارت‭ ‬را‭ ‬ادامه‌دار‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تصادفی‭ ‬در‭ ‬فواصل‭ ‬زمانی‭ ‬مختلف‭ ‬ارزیابی‌ها‭ ‬مجدداً‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

کودهای‭ ‬وارداتی‭ ‬تاییدیه‭ ‬استاندارد‭ ‬دارند

سید‭ ‬مهدی‭ ‬حسینی،‭ ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬رعایت‭ ‬استاندارد‭ ‬سموم‭ ‬وکودهای‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬تولید‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬سم‭ ‬وکود‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬با‭ ‬اجازه‭ ‬سازمان‭ ‬جهانی‭ ‬فائو‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬محصولاتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تاییدیه‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬غیرقانونی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬درخصوص‭ ‬برخی‭ ‬اظهار‭ ‬نظرات‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬بیکیفت‭ ‬بودن‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬چینی‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬کرد‭: ‬هرمحصولی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قانونی‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬اخذ‭ ‬تاییدیه‭ ‬کیفیت‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬مربوطه‭ ‬است؛‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬کود‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬دیگری‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬باشد‭  ‬اگر‭ ‬قابلیت‭ ‬استفاده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬مخاطراتی‭ ‬برای‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬

کاهش‭ ‬رقابت‭ ‬پذیری‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬نمونه‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬

محمد‭ ‬خصوصی،‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬بنیانگذار‭ ‬شرکت‭ ‬گیاه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬کودهای‭ ‬گیاهی‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬استاندارد‭ ‬بودن‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬کودهای‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬وارداتی‭ ‬گفت‭: ‬سموم‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬استانداردهای‭ ‬سازمان‭ ‬خواربار‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬ملل‭ ‬متحد،‭ ‬فائو،‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬مسئله‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نحوه‭ ‬تکنیکال‭ ‬سموم‭ ‬وارداتی‭ ‬مشخص‭ ‬نبوده‭ ‬اما‭ ‬سموم‭ ‬تولیدی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مشخص‭ ‬بودن‭ ‬تکنیکال‭ ‬آن‌ها‭ ‬ارزیابی‌های‭ ‬سختگیرانه‌تری‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬تمایل‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬نارضایتی‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬اعمال‭ ‬معافیت‭ ‬مالیاتی‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬گفت‭: ‬معافیت‭ ‬9‭ ‬درصدی‭ ‬مالیاتی‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬وارداتی‭ ‬اعمال‭ ‬می‌شود،‭ ‬که‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬تکنیکال‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬معافیت‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬زمینه‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬رقابت‌پذیری‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬نمونه‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میکند‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow