حیوانات خاص
پرورش‭ ‬كروكودیل؛‭ ‬نیمه‭ ‬پُر‭ ‬لیوان‭!‬

پرورش‭ ‬كروكودیل؛‭ ‬نیمه‭ ‬پُر‭ ‬لیوان‭!‬

مهندس علیرضا علیزاده
مهندس محمدرضا منصوریان

پرورش‭ ‬حیوانات‭ ‬خاص‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬خاص‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬این‭ ‬ریسك‭ ‬را‭ ‬پذیرفته‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬میدان‭ ‬شد؛‭ ‬باید‭ ‬تمام‭ ‬قوا‭ ‬تلاش‭ ‬نماید‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬سوددهی‭ ‬برسد،‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬نیز‭ ‬ارزآوری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬محقق‭ ‬نشود‭ ‬احتمالا‭ ‬دیگر‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬نیز‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬میدان‭ ‬نمی‌شوند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬حرفی‭ ‬برای‭ ‬گفتن‭ ‬نداریم‭.‬ به‭ ‬گفته‭ ‬كارشناسان،‭ ‬بیابان‌های‭ ‬كشور‭ ‬مكان‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬است‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خشكی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬به‌جای‭ ‬نگاه‭ ‬كردن‭ ‬به‭ ‬نیمه‌خالی‭ ‬لیوان،‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬خدادادی‭ ‬بهینه‭ ‬استفاده‭ ‬كنیم‭.‬
امنیت،‭ ‬پله‭ ‬اول‭ ‬سرمایه‌گذاری
دكتر‭ ‬پیمان‭ ‬مولوی،‭ ‬موسس‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬یورو‭ ‬اینوست‭ ‬انگلستان،‭ ‬درخصوص‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬خارجی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برهه‌ای‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬كوركودیل‭ ‬در‭ ‬بیابان‌های‭ ‬ایران‭ ‬داشتند‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬امنیت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تحریم‌ها،‭ ‬مبادلات‭ ‬ارزی‭ ‬مشكل،‭ ‬كاهش‭ ‬ارزش‭ ‬پول‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬ریسك‭ ‬مطلوبی‭ ‬نیست‭ ‬تا‭ ‬حداقل‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬بودن‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭.‬‭ ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬چرا‭ ‬400‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬نقدینگی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬وارد‭ ‬صنعت‭ ‬نمی‌شود؟‭!‬
اولین‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬ایران
مهندس‭ ‬مژگان‭ ‬روستایی‌زاده،‭ ‬مدیر‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬پارك‭ ‬كروكودیل‭ ‬نوپك‭-‬جزیره‭ ‬قشم‭-‬ زمان‭ ‬تحقیق،‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬گرفتن‭ ‬مجوزهای‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬حیوان‭ ‬را‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬گرفتن‭ ‬مجوزها‭ ‬و‭ ‬گذراندن‭ ‬دوره‭ ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬85‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬1389‭ ‬اولین‭ ‬محموله‭ ‬كروكودیل‌های‭ ‬پیش‌مولد‭ ‬استرالیایی‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬گونه‭ ‬كروكودیل‌‌‌ها‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬سریع،‭ ‬تعداد‭ ‬تخم‌گذاری‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬كیفیت‭ ‬پوست‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردارند‭.‬
وی‭ ‬ضمن‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬این‭ ‬كروكودیل‌ها‭ ‬از‭ ‬12سالگی‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬بالغ‭ ‬و‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬می‌شوند‭ ‬افزود‭: ‬كروكودیل‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬ساله‭ ‬بودند‭. ‬اینكه‭ ‬چرا‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬كروكودیل‭ ‬مولد‭ ‬وارد‭ ‬نكردیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬كروكودیلی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬قانونی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬تبیین‭ ‬نشده‭ ‬بود‭. ‬مولدها‭ ‬خیلی‭ ‬گران‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬ریسك‭ ‬بالایی‭ ‬داشتند‭.‬ مدیرعامل‭ ‬نوپك‭ ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬را‭ ‬مستلزم‭ ‬صبر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬دیربازده‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬علاقه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬شكست‭ ‬منجر‭ ‬می‌شود‭. ‬فروش‭ ‬داخلی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬مراكز‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬باغ‌وحش‌های‭ ‬كشور‭ ‬شرایط‭ ‬خوبی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬بحث‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬مذاكراتی‭ ‬با‭ ‬كشورهای‭ ‬ارمنستان،‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬روال‭ ‬اداری‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬می‌كنیم‭.‬
روستایی‌زاده‭ ‬درخصوص‭ ‬فعالیت‭ ‬پارك‭ ‬كروكودیل‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورشی‭ ‬نوپك‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬كنار‭ ‬مزارع‭ ‬كروكودیل‭ ‬یك‭ ‬پارك‭ ‬بنا‭ ‬می‌كنند‭.‬
مردم‭ ‬با‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬پارك‭ ‬كروكودیل‭ ‬با‭ ‬رفتارها‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬زندگی‭ ‬این‭ ‬دوزیستان‭ ‬آشنا‭ ‬می‌شوند‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬پارك‭ ‬كروكودیل‭ ‬نوپك‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬این‭ ‬جانداران،‭ ‬پستانداران،‭ ‬خزندگان‭ ‬و‭ ‬پرندگان‭ ‬دیگر‭ ‬نیز،‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌كنند‭.‬
نه‭ ‬حمایتی‭ ‬بود؛‭ ‬نه‭ ‬وامی‭!‬
البته‭ ‬هستند‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬روزگاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬فعالیت‭ ‬داشتند‭ ‬ولی‭ ‬امروز‭ ‬تغییر‭ ‬شغل‭ ‬دادند‭. ‬خانم‭ ‬حسینی‭ ‬از‭ ‬پیشگامان‭ ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود
كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬متضرر‭ ‬شد‌‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬فعالیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬دیگری‭ ‬رفت‭. ‬ حسینی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬نشریه‭ ‬كه‭ ‬‮«‬چرا‭ ‬واحد‭ ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تعطیل‭ ‬كردید؟‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬حمایت‭ ‬نكردن‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بانك‌ها‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬تعطیلی‭ ‬این‭ ‬شغل‭ ‬بیفتم‭. ‬شاید‭ ‬گفتنش‭ ‬درست‭ ‬نباشد‭ ‬اما،‭ ‬برخی‭ ‬ارگان‌‌ها‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬دادن‭ ‬مجوزهای‭ ‬لازم‭ ‬درخواست‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬فروشم‭ ‬را‭ ‬داشتند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬بچه‭ ‬كروكودیل‭ ‬وارد‭ ‬می‌كردیم‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬سوددهی‭ ‬فوق‌العاده‌ای‭ ‬دست‭ ‬می‌یافتیم‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬تاكیدبر‭ ‬اینكه‭ ‬اولین‭ ‬شخص‭ ‬دارای‭ ‬مجوز‭ ‬و‭ ‬واردكننده‭ ‬كروكودیل‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬افزود‭: ‬سال‭ ‬1382،‭ ‬36‭ ‬عدد‭ ‬كروكودیل‭ ‬وارد‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬تعدادی‭ ‬در‭ ‬سرما‭ ‬تلف‭ ‬شدند،‭ ‬تعدادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باغ‌وحش‌ها‭ ‬سپردم‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬را‭ ‬تاكسیدرمی‭ ‬كردم‭. ‬هدفم‭ ‬ایجاد‭ ‬جاذبه‭ ‬گردشگری‭ ‬نبود،‭ ‬بلكه‭ ‬قصد‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬سالانه‭ ‬1000‭ ‬سر‭ ‬كروكودیل‭ ‬داشتم‭. ‬پوست‭ ‬كروكودیل‭ ‬امكان‭ ‬ندارد‭ ‬كه‭ ‬سود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭. ‬متاسفانه‭ ‬به‌دلیل‭ ‬حمایت‌نكردن‭ ‬ارگان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬آنچه‭ ‬عایدم‭ ‬شد،‭ ‬200‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬ضرر‭ ‬مالی‭ ‬بود‭.‬
می‭ ‬شود‭...‬
ایران‭ ‬چهار‭ ‬فصل‭ ‬ما‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬بالایی‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬انواع‭ ‬حیوانات‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬گوناگون‭ ‬دارد‭. ‬گوشه‭ ‬گوشه‌ی‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬زرخیز‭ ‬مستعد‭ ‬ایجاد‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كاری‭ ‬جدید‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬تولید‭ ‬اشتغال‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬دلگرمی،‭ ‬كمك‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دولتمردان‭ ‬دارد‭. ‬پرورش‭ ‬كروكودیل‭ ‬به‌دلیل‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬ارزآوری‭ ‬بالایی‭ ‬برای‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬جاذبه‭ ‬گردشگری،‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬روستایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مكانی‭ ‬توریستی‭ ‬تبدیل‭ ‬كند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬انگیزه‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬امر‭ ‬توقع‭ ‬می‌رود‭ ‬نگاه‭ ‬متفاوتی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بدیع‭ ‬و‭ ‬كارآفرینانه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow