صنعت دام و طیور و آبزیان
پژواك‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬در‭ ‬ایران

پژواك‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬در‭ ‬ایران

شكل‭ ‬ظاهری،‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬لیبل‭ ‬و‭ ‬لگو‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬كیفیت،‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬است‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬سلیقه‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‌كند‭. ‬ مهندس‭ ‬هادی‭ ‬حدادزاده‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬سازمان‌ها،‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬معاونت‌های‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬كسب‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬نظرات‭ ‬كارشناسی‭ ‬مشغول‭ ‬بوده،‭ ‬هشت‭ ‬نه‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬مجموعه‭ ‬پژواك‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬تا‭ ‬روزانه‭ ‬حدود‭ ‬200‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬گوشتی‭ -‬قرمز‭ ‬و‭ ‬سفید‭- ‬و‭ ‬قطعه‌بندی‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬مصرفی‭ ‬ارائه‭ ‬نماید‭.
 تأمین‭ ‬50‭ ‬درصدی‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬كشور‭ ‬
مهندس‭ ‬هادی‭ ‬حدادزاده،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬پایتخت،‭ ‬درخصوص‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬شركت‭ ‬مذكور‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬پس‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬مدرك‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬ارگان‌های‭ ‬دولتی‭ -‬جهاد،‭ ‬دامپزشكی،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭- ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1389‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬سطح‭ ‬استاندارد‭ ‬مواد‭ ‬پروتئین‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬كرد‭. ‬
حدادزاده‭ ‬با‭ ‬تأیید‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬كار‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬25‭ ‬دكتر‭ ‬دامپزشك‭ ‬فعالیت‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬بیشترین‭ ‬كادر‭ ‬دامپزشك‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭. ‬به‌عنوان‭ ‬بزرگترین‭ ‬شركت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬كشور‭ -‬در‭ ‬3‭ ‬شیفت‭-‬،‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬100‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬سهم‭ ‬50‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬درخصوص‭ ‬عرضه،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬پروتئین‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌كنیم‭. ‬
راهكار‭ ‬خروج‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬نفت
دكتر‭ ‬رفیعی‭ ‬پور،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مجمتع‭ ‬عظیم‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬نحوه‭ ‬بررسی‭ ‬بهداشتی‭ ‬گوشت‭ ‬وارداتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌شود،‭ ‬گفت‭: ‬گوشت‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬كشوری‭ ‬كه‭ ‬باشد‭ ‬توسط‭ ‬كارشناسان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬ بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬ضوابط‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬قرنطینه‌ای‭ -‬IHR‭- ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬مبدأ‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأیید‭ ‬الزامات‭ ‬بهداشتی‭ ‬ایران‭ ‬منوط‭ ‬بر‭ ‬رعایت‭ ‬ضوابط،‭ ‬همكاران‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬شرایط‭ ‬بهداشتی‭ ‬تولید‭ ‬دام،‭ ‬كشتارگاه‭ ‬كشور‭ ‬مبدأ‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تأیید،‭ ‬اجازه‭ ‬ورود‭ ‬لاشه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬زمینی‭ -‬كشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭- ‬و‭ ‬هواپیما‭ ‬را‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مبادی‭ ‬ورودی‭ ‬نیز‭ ‬مجدداً‭ ‬نمونه‌گیری‭ ‬تست‭ ‬دما‭ ‬و‭ ‬pH‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭. ‬
تقدیر‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین
وی‭ ‬با‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬وارد‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬شدیم‭ ‬كه‭ ‬سرمایه‌گذار،‭ ‬هزاران‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كرده‭ ‬تا‭ ‬یك‭ ‬محصول‭ ‬سالم‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬خانوار‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬ گرچه‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬تحریم‭ ‬شده‌‭ ‬اما‭ ‬مدیران،‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬كارگران‭ ‬زحمتكش‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬با‭ ‬تلاش،‭ ‬مردانگی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شبانه‌روزی‭ ‬سبب‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬كمبود‭ ‬غذا‭ ‬مواجه‭ ‬نشوند‭. ‬ رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬اگر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬نفت‭ ‬هستیم،‭ ‬بهترین‭ ‬راهكار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬دامی،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬تولید‭ ‬پایدار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
آوا‭ ‬پروتئین،‭ ‬تولیدكننده‭ ‬برتر‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كشور‭ ‬
مهندس‭ ‬برایی‭ ‬نژاد،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬دامپزشكی‭ ‬استان‭ ‬تهران،‭ ‬شركت‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬را‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬فعال‌ترین‭ ‬واحدهای‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬واحد‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬شیفت‭ ‬كاری‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬جزء‭ ‬معدود‭ ‬واحدهایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گوشت‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬توزیع‭ ‬می‌نماید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بهداشتی‭ ‬25‭ ‬دكتر‭ ‬دامپزشك‭ ‬برای‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬رعایت‭ ‬ضوابط‭ ‬بهداشتی‭ -‬كه‭ ‬مدنظر‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬است‭- ‬دراین‭ ‬مركز‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬می‌كنند‭. ‬با‭ ‬نمونه‌گیری‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان،‭ ‬سلامتی‭ ‬این‭ ‬گوشت‭ ‬تضمین‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬فاقد‭ ‬هویت‭ ‬خودداری‭ ‬كنند‭. ‬
آوا‭ ‬پروتئین،‭ ‬بزرگترین‭ ‬مباشر‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬پایتخت،‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬بزرگترین‭ ‬مباشر‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬نیروی‭ ‬كار،‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬بهبود‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬استانداردسازی‭ ‬همت‭ ‬گماشته‭ ‬است‭.‬ حدادزاده‭ ‬درباره‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬بین‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬گوشت‭ ‬تا‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬مجاز‭ ‬هستیم‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬راهی‭ ‬بازار‭ ‬كنیم‭. ‬ وی،‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬و‭ ‬آیدا‭ ‬پروتئین‭ ‬را‭ ‬برندهای‭ ‬اصلی‭ ‬شركت‭ ‬خود‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬صدد‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬تعریف‭ ‬كنیم‭ ‬كه‭ ‬بواسطه‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬250‭ ‬نفر‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬البته‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفند،‭ ‬گوساله،‭ ‬بلدرچین،‭ ‬سوسیس،‭ ‬كالباس،‭ ‬مرغ،‭ ‬بوقلمون‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬فرآوری‭ ‬شده‭ ‬تحت‭ ‬برند‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود؛‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬35‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬بازار‭ ‬پروتئینی‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬سهم‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭. ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬پایتخت‭ ‬درخصوص‭ ‬تأثیر‭ ‬نوسان‭ ‬ارز‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬محصول‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬از‭ ‬واردكننده‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب،‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌كنیم‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬شدن‭ ‬ارز‭ ‬تأثیری‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬ما‭ ‬ندارد‭. ‬حدادزاده‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‌های‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬سلامت‭ ‬مردم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬ساخت‭: ‬برای‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬گوشت‭ ‬هزینه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هزینه‭ ‬برای‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬داخل‭ ‬یك‭ ‬مجموعه‭ ‬وقتی‭ ‬25‭ ‬دكتر‭ ‬مستقیماً‭ ‬بر‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬نظارت‭ ‬می‌كنند‭ ‬آن‭ ‬گوشت‭ ‬قابل‭ ‬اطمینان‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬براین‭ ‬از‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬تقاضا‭ ‬می‌كنیم‭ ‬تا‭ ‬تاریخ‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬را‭ ‬نگاه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬تاریخ‭ ‬مخدوش‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬زمان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬انقضاء‭ ‬درج‭ ‬نشده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬استفاده‭ ‬نكنند‭. ‬
تلاش‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬غذای‭ ‬سالم
در‭ ‬ادامه،‭ ‬دكتر‭ ‬زارعان،‭ ‬مدیر‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬كشور،‭ ‬ضمن‭ ‬تشكر‭ ‬از‭ ‬دكتر‭ ‬رفیعی‭ ‬پور‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬فنی‭ ‬شركت‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬مركز‭ ‬تلاش‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬غذای‭ ‬سالم‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬به‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬برسانیم‭. ‬وی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬هدف‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ‬پروتئین‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬14‭ ‬مهر‭ ‬ماه‭ ‬بزرگداشتی‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬روز‭ ‬دامپزشك‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬همایش‌های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬رازی‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭.‬
سالن‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬گوشت‭ ‬
در‭ ‬سالن‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ -‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬گوساله‭- ‬70‭ ‬نفر‭ ‬مشغول‭ ‬فعالیت‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شیفت‭ ‬كاری‭ ‬10‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌شود‭. ‬
از‭ ‬سردخانه،‭ ‬گوشت‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬سالن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬آلودگی،‭ ‬لیبل‌ها‭ ‬جدا‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چربی‌گیری‭ ‬و‭ ‬استخوان‌گیری‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬سپس‭ ‬گوشت‌های‭ ‬قطعه‭ ‬شده،‭ ‬داخل‭ ‬ظرف‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬لیبل‌گذاری‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬سردخانه‭ ‬منتقل‭ ‬می‌گردد‭. ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬این‭ ‬مراحل،‭ ‬ابزاری‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬است‭-‬چاقو‭- ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬روز‭ ‬برای‭ ‬ضدعفونی‭ ‬در‭ ‬دستگاه‭ ‬اشعه‭ ‬UV‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬آلودگی‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬می‌رسد‭. ‬ البته‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مراحل‭ ‬زیر‭ ‬نظر،‭ ‬ناظر‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آموزش‌های‭ ‬لازم‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬تمام‭ ‬فعالان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سالن‭ ‬از‭ ‬دستكش‌‌های‭ ‬زرهی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنند‭. ‬ تك‭ ‬تك‭ ‬پرسنل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مسئولین‭ ‬فنی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬رعایت‭ ‬موارد‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬پوششی‭ ‬وارد‭ ‬سالن‭ ‬می‌شوند‭. ‬ تمامی‭ ‬نكات‭ ‬ایمنی‭ ‬رعایت‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حداكثر‭ ‬سلامت‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬برسد‭.‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬سالن‌ها‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬ابزار‭ ‬تیز‭ ‬و‭ ‬برنده‭ ‬اورژانس‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬وقوع‭ ‬اتفاق‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬پرسنل،‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬منتقل‭ ‬كنند‭. ‬
سالن‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬مرغ
مرغ‌ها‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬شستشو‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬وزنی،‭ ‬سورت‭ -‬جداسازی‭- ‬می‌گردد‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬قطعه‌بندی،‭ ‬مجدداً‭ ‬مرغ‌ها‭ ‬شسته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬سردخانه‭ ‬می‌شود‭. ‬دماگیری‭ ‬و‭ ‬آب‌گیری‭ ‬مراحل‭ ‬بعدی‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مراحل‭ ‬مرغ‭ ‬آماده‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬شیفت‭ ‬روزانه‭ ‬10‭ ‬–‭ ‬20‭ ‬تن‭ ‬مرغ‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌شود‭. ‬60‭ ‬تن‭ ‬بار‭ ‬منجمد‭ ‬و‭ ‬120‭ ‬تن‭ ‬بار‭ ‬گرم‭ ‬نیز‭ ‬ظرفیت‭ ‬سردخانه‭ ‬می‌باشد‭. ‬
سالن‭ ‬گوشت‭ ‬چرخ‭ ‬كرده‭ ‬
بالاترین‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬ایمنی‭ ‬بهداشتی‭ ‬را‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬گوشت‭ ‬چرخ‌كرده‭ ‬به‌خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬گوشت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬توسط‭ ‬دستگاه‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نخودی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬وارد‭ ‬دستگاه‭ ‬پركن‭ ‬می‌شود‭ -‬دست‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬چرخ‭ ‬كرده‭ ‬دخالت‭ ‬ندارد‭!- ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬چرخ‭ ‬كرده‭ ‬آغاز‭ ‬می‌گردد‭. ‬روزانه‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬بازرگانی‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬چرخ‭ ‬كرده‭ ‬را‭ ‬داریم‭. ‬ برای‭ ‬اهمیت‭ ‬موضوع‭ ‬هر‭ ‬شركتی‭ ‬كه‭ ‬بهترین‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬گوشت‭ ‬چرخ‭ ‬كرده‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬استاندارد‭ ‬بالاترین‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬می‌باشد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیتی‭ ‬كه‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬برای‭ ‬زحمات‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬مدیریتی‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬قایل‭ ‬است‭ ‬دكتر‭ ‬رفیعی‌پور‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬یك‭ ‬هیأت‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬عظیم‭ ‬بازدید‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬پرسنل،‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬پژواك‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬با‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬كمی‭ ‬و‭ ‬كیفی‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬بپردازند‭. ‬
شركت‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬پایتخت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1389در‭ ‬شهرك‭ ‬صنعتی‭ ‬جاجرود‭ -‬نزدیكی‭ ‬تهران‭- ‬با‭ ‬حدود‭ ‬150‭ ‬نفر‭ ‬پرسنل‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬سفید‭ ‬فعالیت‭ ‬رسمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بزرگترین‭ ‬واحد‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ،‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬منجمد‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬بزرگترین‭ ‬تامین‌كننده‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬میادین‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬پرسنل‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬خودرو‭ ‬یخچال‌دار‭ ‬در‭ ‬زمینی‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬مترمربع‭ ‬و‭ ‬زیربنای‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬متری‭ ‬شامل‭ ‬سالن‌های‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬یخچال‭ ‬و‭ ‬سردخانه‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬روزانه‭ ‬15‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬گوساله،40‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفند،‭ ‬100تن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ،‭ ‬30‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬چرخی‭ ‬و‭ ‬محصولاتی‭ ‬دیگر‭ -‬بوقلمون،‭ ‬بلدرچین،‭ ‬تخم‌مرغ،‭ ‬ماهی‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬منجمد‭- ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كند‭.‬
همچنین‭ ‬تولیدات‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬دارای‭ ‬گواهی‭ ‬نامه‭ ‬HACCP‭ ‬و‭ ‬حلال‭ ‬می‌باشد‭. ‬این‭ ‬شركت‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تامین‌كننده‭ ‬اصلی‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬شهروند،‭ ‬كوروش،‭ ‬جامبو،‭ ‬سازمان‭ ‬میادین‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‌بار‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران،‭ ‬اتكا،‭ ‬رفاه‭ ‬و‭... ‬مطرح‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬واحدهای‭ ‬قصابی‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬پیشتاز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬تأسیس‭ ‬12‭ ‬واحد‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬سازمان‭ ‬محترم‭ ‬دامپزشكی‭ ‬در‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬شهروند‭ ‬تاسیس‭ ‬و‭ ‬مشغول‭ ‬خدمت‭ ‬رسانی‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬شركت‭ ‬مفتخر‭ ‬به‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬همچون‭: ‬شركت‌های‭ ‬هواپیمایی،‭ ‬خودروسازی،‭ ‬رستوران‌ها‭ ‬و‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬زنجیره‌ای،‭ ‬هتل‌ها،‭ ‬بیمارستان‌ها‭ ‬و‭ ‬ارگان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬می‌باشد‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow