صنعت دام و طیور و آبزیان
همت‭ ‬بلند‭ ‬مردان‭ ‬روزگار

دست‭ ‬مریزاد‭ ‬وزیر‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا
همت‭ ‬بلند‭ ‬مردان‭ ‬روزگار
مروری‭ ‬در‭ ‬تاریخ

گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1368‭ ‬به‭ ‬جنبش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬سازندگی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬پیوست‭. ‬عبدالعلی‭ ‬طهماسبی‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬ضرورت‭ ‬تقویت‭ ‬بنیان‌های‭ ‬تولید،‭ ‬كمر‭ ‬همت‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬تأسیس‭ ‬یك‭ ‬داروخانه‭ ‬دامپزشكی‭ ‬آغاز‭ ‬كار‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬بود‭.‬
اكنون‭ ‬توسعه‭ ‬كمی‭ ‬و‭ ‬كیفی‭ ‬مجموعه‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سالانه‭ ‬36‭ ‬میلیون‭ ‬جوجه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ایده‌آل‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬پرورش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬استاندارد‭ ‬به‭ ‬كارخانه‭ ‬كشتار‭ ‬صنعتی‭ ‬مرغ‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬ارسال‭ ‬می‌شود‭.‬
فرآیند‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬كاملا‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬مكانیزه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬كیفیت‭ ‬تولیدات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬ممكن‭ ‬تضمین‭ ‬كند‭.‬ طهماسبی،‭ ‬بنیانگذار،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬مازندران،‭ ‬در‭ ‬روزهایی‭ ‬كه‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬صادركنندگان‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬و‭ ‬متغیر‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬گلایه‌ها‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬متانت‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬مثال‭ ‬زدنی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬كشورهای‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفتن‭ ‬مدرن‌ترین‭ ‬تجهیزات‭ ‬روز،‭ ‬گام‭ ‬بلندی‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬برداشته‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬اهداف‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭: ‬تكمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬عالی‌ترین‭ ‬سطح‭ ‬ممكن‭ (‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬تا‭ ‬سفره‭) ‬تأمین‭ ‬پروتئین‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جوامع‭ ‬انسانی‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬مكانیزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬داشتن‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬سالم‌تر،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‌‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬ساختار‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬طیور،‭ ‬ایجاد‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش،‭ ‬سودآوری‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬كارآفرینی،‭ ‬مشتری‌مداری‭ ‬و‭ ‬پیشرو‭ ‬بودن‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬وابسته،‭ ‬استمرار‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬تمامی‭ ‬بخش‌های‭ ‬ذیربط‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی،‭ ‬تكیه‭ ‬بر‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا،‭ ‬پیشرفت‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬روزافزون،‭ ‬مسئولیت‌پذیری‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬تكیه‭ ‬بر‭ ‬تمامی‭ ‬پرسنل‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عنصر‭ ‬كارآمد‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه،‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬برند‭ ‬بین‌المللی‭.‬
واحدهای‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬كه‭ ‬بارها‭ ‬مورد‭ ‬بازدید‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬وزرا،‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس،‭ ‬استانداران،‭ ‬مدیران‭ ‬موسسات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬محققین‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭: ‬مجتمع‭ ‬خدمات‭ ‬دامپزشكی‭ (‬كلینیك،‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬و‭ ‬داروخانه‭)‬،‭ ‬مجتمع‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی،‭ ‬كارخانه‭ ‬تولید‭ ‬دان‭ ‬فرآوری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پلت‭ ‬طیور،‭ ‬مجتمع‭ ‬پرورش‭ ‬جوجه‭ ‬گوشتی،‭ ‬كارخانه‭ ‬كشتار‭ ‬مرغ،‭ ‬قطعه‌‎بندی،‭ ‬فرآوری،‭ ‬انجماد‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬گوشت‭.‬
مهر‭ ‬تأیید‭ ‬وزیر‭ ‬بر‭ ‬كشتارگاه‭ ‬ساوانا
مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬هیأتی‭ ‬بلند‭ ‬پایه‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دكتر‭ ‬رضایی،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی،‭ ‬دكتر‭ ‬رفیعی،‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی،‭ ‬مهندس‭ ‬فتاح،‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬امور‭ ‬استانها‭ ‬و‭ ‬دكتر‭ ‬رمضان‌نژاد،‭ ‬ریاست‭ ‬مركز‭ ‬روابط‭ ‬عمومی،‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬سفر‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬مدرن‌ترین‭ ‬و‭ ‬مجهزترین‭ ‬كشتارگاه‭ ‬صنعتی‭ ‬طیور‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬گلوگاه‭ ‬ضمن‭ ‬قدردانی‭ ‬از‭ ‬خدمات،‭ ‬توانمندی‌ها‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬عبدالعلی‭ ‬طهماسبی‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كلان،‭ ‬همت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭. ‬مجموعه‭ ‬ساوانا‭ ‬مجموعه‭ ‬منحصربه‌فرد‭ ‬و‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬است،‭ ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم؛‭ ‬هر‭ ‬استانداردی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬مجموعه‭ ‬كارشناسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬كشتارگاه‭ ‬بیاید،‭ ‬غیرممكن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مهر‭ ‬تأیید‭ ‬به‭ ‬كیفیت‭ ‬آن‭ ‬نزند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬جای‭ ‬دستمریزاد‭ ‬دارد‭. ‬
حجتی‭ ‬بر‭ ‬تكمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬تأكید‭ ‬و‭ ‬ابراز‭ ‬كرد‭: ‬حلقه‌های‭ ‬مفقوده‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آسیب‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬
حجتی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تشدید‭ ‬تحریم‌ها،‭ ‬راهكارهای‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬اندیشیده‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مشكلی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬نیاید‭. ‬همچنین‭ ‬ارز‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬خوراك‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬تولید‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬كشور‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ذخایر‭ ‬و‭ ‬موجودی‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیك‭ ‬همچون‭ ‬گندم،‭ ‬شكر‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬وضعیت‭ ‬خوبی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬خوراكی‭ ‬و‭ ‬علوفه‭ ‬برای‭ ‬دام‭ ‬تنها‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭. ‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رتبه‭ ‬خوب‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬طیور‭ ‬درجهان‭ ‬گفت‭: ‬امروز‭ ‬با‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬كشتارگاه‌های‭ ‬مجهز‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬طیور‭ ‬كه‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬تكنولوژی‌های‭ ‬برتر‭ ‬دنیا‭ ‬است‭ ‬تولیدات‭ ‬غذایی‭ ‬ایران‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬كارشناسان‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬دنیاست‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬می‌شود‭. ‬
وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینكه‭ ‬دولت‭ ‬ارز‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬نهاده‌های‭ ‬تولید‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬مازندران‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬شاخص‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬نهاده‌های‭ ‬تولید‭ ‬توسط‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭ ‬تأمین‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستاست‭ ‬كه‭ ‬ارز‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭... ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گیرد
دكتر‭ ‬شاعری،‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬بهشهر،‭ ‬نكا‭ ‬و‭ ‬گلوگاه‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬كشتارگاه‭ ‬ساوانا‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬عبدالعلی‭ ‬طهماسبی‭ ‬تشكر‭ ‬می‌كنم‭ ‬كه‭ ‬توانست‭ ‬یك‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬برند‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ساوانا‭ ‬خلق‭ ‬كند‭. ‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬قله‌های‭ ‬رفیع‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬كند،‭ ‬بایستی‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬شود‭. ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬یك‭ ‬ویترین‭ ‬نیست،‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬یك‭ ‬كار‭ ‬تفننی‭ ‬نیست،‭ ‬اگر‭ ‬اداره‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬امورات‭ ‬تولید،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬همین‌طور‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌سازی‌ها‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬كمك‭ ‬بكنند،‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬می‌توانیم‭ ‬مدعی‭ ‬بشویم‭ ‬كه‭ ‬كشور،‭ ‬مسیر‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬طی‭ ‬می‌كند‭.‬
ساوانا‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬ذائقه‭ ‬بازار
مهندس‭ ‬اسلامی،‭ ‬استاندار‭ ‬مازندران‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬مدرن‌ترین‭ ‬و‭ ‬مجهزترین‭ ‬كشتارگاه‭ ‬صنعتی‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬گلوگاه‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاحیه‭ ‬آن،‭ ‬گفت‭: ‬مجموعه‭ ‬ساوانا‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬مهم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رقابتی‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬ذائقه‭ ‬بازار‭ ‬انطباق‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬پایداری‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬بیاورد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬رمز‭ ‬ماندگاری‭ ‬در‭ ‬تولید،‭ ‬رعایت‭ ‬مولفه‌های‭ ‬پایدارسازی‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬از‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬حمایت‭ ‬می‌شود‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬حمایت‌های‭ ‬خود،‭ ‬باید‭ ‬برندسازی،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬بزرگ،‭ ‬تداوم‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬گردش‭ ‬چرخ‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬بیمه‭ ‬كنیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬جریان‭ ‬نقدینگی،‭ ‬صنعت‭ ‬پایدار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬تولید‭ ‬به‌صورت‭ ‬جدی‭ ‬حذف‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تولید،‭ ‬رفع‭ ‬مزاحمت‭ ‬گردد‭. ‬
تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬آرمانی‭...‬
خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬كه‭ ‬بیشتر‭ ‬فعالیت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬مازندران‭ ‬متمركز‭ ‬است‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدرن‌ترین‭ ‬كارخانه‭ ‬كشتار‭ ‬مرغ،‭ ‬قطعه‭ ‬بندی،‭ ‬بسته‭ ‬بندی،‭ ‬انجماد‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬دارا‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كیفیت،‭ ‬قابلیت‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬كشور‭ ‬پیشرفته‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬امید‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬عالمانه‭ ‬و‭ ‬متعهدانه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬آرمانی‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬ارزش‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬نائل‭ ‬شود‭.‬‭ ‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow