صنعت دام و طیور و آبزیان
ایجاد‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬دام‭ ‬سبك

هدف‭ ‬استراتژیك‭ ‬شركت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‭ ‬

ایجاد‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬در‭ ‬كشور

جرقه‌ها‭ ‬و‭ ‬بارقه‌های‭ ‬امید‭ ‬زمانی‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬می‌انجامد‭ ‬كه‭ ‬فرزندان‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬متعد‭ ‬این‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬بوم‭ ‬مدیریت‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬شوند‭.‬
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬شركت‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر،‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬مهندس‭ ‬محمدیاسر‭ ‬ترابی،‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬97،‭ ‬گواهی‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬تعالی‭ ‬سومین‭ ‬دوره‭ ‬جایزه‭ ‬ملی‭ ‬تعالی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬138‭ ‬شركت،‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬كند‭.‬

اصلاح‭ ‬ژنتیكی‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬گوسفند

پیشرفت‌های‭ ‬پی‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬جایگاه‭ ‬‮«‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‮»‬‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬در‭ ‬بازدید‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‭ ‬ضمن‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬نوید‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬لبنی‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬با‭ ‬منشاء‭ ‬گوسفندی‭ ‬را‭ ‬بدهد‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬كل‭ ‬پروتئین‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬محصولات‭ ‬پروتئینی‭ ‬تامین‭ ‬می‌شود،‭ ‬گفت‭: ‬هر‭ ‬انسان‭ ‬بالغ،‭ ‬به‌ازای‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬كیلوگرم‭ ‬وزن،‭ ‬یك‭ ‬گرم‭ ‬پروتئین‭ ‬لازم‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬یك‌سوم‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬پروتئین‭ ‬حیوانی‭ ‬تامین‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دام‭ ‬كوچك‭ ‬53‭ ‬واحد‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬330‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬60‭ ‬واحد‭ ‬گاوداری‭ ‬با‭ ‬110‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬كشور‭ ‬اضافه‭ ‬شد‭.‬
معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬تخصصی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬پروتئینی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬خبرداد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬تعداد‭ ‬دام‌های‭ ‬كوچك‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬بز‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬340‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬460‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬بیشتر‭ ‬شود‭.‬
رضایی‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬گوسفند‭ ‬افزود‭: ‬امسال‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬گوسفند‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬80‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفندی‭ ‬و‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬با‭ ‬منشا‭ ‬گوسفندی‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬كشور‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭.‬

نژادهای‭ ‬پرتولید‭ ‬با‭ ‬عملكرد‭ ‬بالا

در‭ ‬شركت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‭ ‬2‭ ‬نژاد‭ ‬بز‭ ‬مولد‭ ‬به‭ ‬نام‌های‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬آلپاین‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬5‭ ‬نژاد‭ ‬معروف‭ ‬گوسفندی‭ ‬و‭ ‬نژادهای‭ ‬اصیل‭ ‬شتر‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭. ‬مهندس‭ ‬یاسر‭ ‬ترابی‭ ‬مدیرعامل‭ ‬خوش‭ ‬آتیه‭ ‬ی‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬تولیدی‭ ‬می‌گوید‭: ‬هدف‭ ‬از‭ ‬نگهداری‭ ‬این‭ ‬نژادها،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬تولید‌كنندگان‭ ‬است‭. ‬نژادهای‭ ‬بز‭ ‬را‭  ‬از‭ ‬فرانسه‭ ‬آورده‌اند‭ ‬كه‭ ‬وزن‭ ‬بز‭ ‬نر‭ ‬تا‭ ‬120‭ ‬كیلوگرم‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬بز‭ ‬ماده‭ ‬تا‭ ‬80‭ ‬كیلوگرم‭ ‬است‭. ‬میانگین‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬122‭ ‬كیلوگرم‭ ‬طی‭ ‬300‭ ‬روز‭ ‬شیردهی‭ ‬با‭ ‬درصد‭ ‬چربی‭ ‬58‭/‬3‭ ‬درصد‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭  ‬با‭ ‬نژادهای‭ ‬پرتولید‭ ‬پرورش‭ ‬می‌یابند‭. ‬در‭ ‬كنار‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬سه‭ ‬مجتمع‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬استان‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬دام‭ ‬پرتولید‭ ‬پرورش‭ ‬می‌دهند‭.‬
پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬دام‌های‭ ‬پرتولید‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬كشور‭ ‬سی‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭. ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬این‭ ‬بزها‭ ‬چند‭  ‬قلوزایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گوسفندان‭ ‬نیز‭ ‬امكان‭ ‬سه‭ ‬قلوزایی‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬برنامه‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬كوثر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬این‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬زایش‭ ‬در‭ ‬دوسال‭ ‬تبدیل‭ ‬كنند‭.‬

دامپروری‭ ‬در‭ ‬مازندران‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬روش‌های‭ ‬نو،‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬برود

اهمیت‭ ‬تولیدات‭ ‬شركت‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬احمد‭ ‬حسین‭ ‬زادگان،‭ ‬استاندار‭ ‬مازندران،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‭ ‬به‌منظور‭ ‬توسعه‭ ‬دامپروری‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬ارتقاء‭ ‬بازدهی،‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬شیر،‭ ‬دامپروری‭ ‬در‭ ‬مازندران‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬روش‌های‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬برود،‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬این‭ ‬حركت‭ ‬تحولی‭ ‬در‭ ‬دامپروری‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ارتقا‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬شیر،‭ ‬معیشت‭ ‬مردم‭ ‬نیز‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬مثبت‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

تركیب‭ ‬نژادی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬بهتر

یاسر‭ ‬ترابی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬14‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬پرتولید‭ ‬برای‭ ‬گوسفندان‭ ‬مولد‭ ‬و‭ ‬بزهای‭ ‬شیری‭ ‬مولد‭ ‬فعالیت‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬تولید‭ ‬تركیب‌های‭ ‬نژادی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬دام‌های‭ ‬روستایی‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬روستاییان‭ ‬محلی‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬پروژه‌های‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قابلیت‭ ‬افزایش‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬100‭ ‬درصدی‭ ‬وزن‌گیری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬دام‌های‭ ‬بومی‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬آموزش‭ ‬روستاییان،‭ ‬تامین‭ ‬دام‭ ‬مولد‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬خالص‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬آتی‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬و‭ ‬سنگین‭ ‬است،‭ ‬افزود‭: ‬برآنیم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پایه‭ ‬دام‌های‭ ‬دورگ‭ ‬هلشتاین‭ ‬استان‭ ‬با‭ ‬دام‌های‭ ‬رنگی‭ ‬همچون‭ ‬سمینتال،‭ ‬بحث‭ ‬تركیب‭ ‬نژادی‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬وزن‌گیری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬كنیم؛‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تأمین‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬كشور‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭.‬
مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬هر‭ ‬مزرعه‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬11‭ ‬راسی‭ ‬بز‭ ‬شیری‭ ‬قابلیت‭ ‬درآمد‌زایی‭ ‬برای‭ ‬خانوار‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬لیكن‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬تركیب‭ ‬نژادی‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬درآمد‭ ‬حرفه‭ ‬دامپروری‭ ‬را‭ ‬می‌تواند‭ ‬ارتقاء‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬بهره‌وری‭ ‬موثر‭ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬یك‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬اشتغالزایی‭ ‬جوانان‭ ‬است‭.‬

هفت‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬گروه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كوثر

دكتر‭ ‬مجتبی‭ ‬نوروزی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬گروه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬كوثر،‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬كوثر،‭ ‬آخرین‭ ‬اقدامات،‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬گروه‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬كرد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬گروه‭ ‬سرمایه‭ ‬گزاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬كوثر،‭ ‬هفت‭ ‬رشته‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬زنجیره‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬زنجیره‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬از‭ ‬اجداد‭ ‬تا‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی،‭ ‬زنجیره‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬از‭ ‬اجداد‭ ‬تا‭ ‬تخم‭ ‬مرغ،‭ ‬زنجیره‭ ‬آبزی‭ ‬پروری‭ ‬از‭ ‬لاین‭ ‬تا‭ ‬تخم‭ ‬چشم‌زده،‭ ‬بچه‌ماهی،‭ ‬زنجیره‭ ‬دام‌سنگین،‭ ‬زنجیره‭ ‬دام‌سبك،‭ ‬زنجیره‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬زنجیره‭ ‬خدمات‭ -‬بازرگانی،‭ ‬آزمایشگاه،‭ ‬مكانیزاسیون‭  ‬و‭ ...- ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭.‬
دكتر‭ ‬مجتبی‭ ‬نوروزی‭ ‬گفت‭: ‬گروه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬كوثر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بسیار‭ ‬متنوع،‭ ‬ریشه‌ای‭ ‬و‭ ‬پایه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬گستردگی‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬مدیرعامل‭ ‬محترم‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬كوثر‭ ‬به‭ ‬حمدالله‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دوره‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬قابل‭ ‬قیاس‭ ‬نیست‭.‬

توسعه‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬استان‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬اردبیل‭ ‬
مدیرعامل‭ ‬گروه‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬كوثر‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬زنجیره‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬داشت‭: ‬فاز‭ ‬اول‭ ‬سایت‭ ‬دینوَر‭ ‬كرمانشاه‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر‭ ‬با‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬افتتاح‭ ‬می‭ ‬شود؛‭ ‬همچنین‭ ‬زمینه‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬فاز‭ ‬اول‭ ‬سایت‭ ‬پِشرت‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬دودانگه‭ ‬ساری‭ ‬با‭ ‬4‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬در‭ ‬سامیان‭ ‬استان‭ ‬اردبیل‭ ‬برای‭ ‬آغاز‭ ‬پروژه‭ ‬مهیا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كارهای‭ ‬مطالعاتی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬كردستان‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬سایت‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬از‭ ‬برنامه‌‌های‭ ‬دیگر‭ ‬گروه‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

نقش‭ ‬مثبت‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬كوثر
در‭ ‬مردمی‭ ‬كردن‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬بحران

‭ ‬پروژه‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬رأسی‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬اصیل‭ -‬بُز‭ ‬سانن،‭ ‬آلپاین‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬رومن‭- ‬در‭ ‬استان‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬شهرستان‭ ‬صحنه،‭ ‬منطقه‭ ‬دینور،‭ ‬با‭ ‬مساحتی‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬38‭ ‬هكتار‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬پرورش‭ ‬بُز‭ ‬شیری‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬مولد‭ ‬به‌منظور‭ ‬تولید‭ ‬شیر،‭ ‬بزغاله‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬اصیل‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬فاز‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬
پروژه‭ ‬فوق‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬حجم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬500‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬میزان‭ ‬اشتغال‭ ‬مستقیم‭ ‬120‭ ‬نفر‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬مستقیم‭ ‬90‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬پروژه‌های‭ ‬شاخص‭ ‬با‭ ‬رویكرد‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬كمتر‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تحقق‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬دیگر‭ ‬ویژگی‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬كه‭ ‬فاز‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬4500‭ ‬راس‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬بهره‭  ‬برداری‭ ‬می‭ ‬رسد،‭ ‬آموزش‭ ‬نیروهای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬فارم‭ ‬سعدآباد‭ ‬ورامین‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ساخت‭ ‬اغلب‭ ‬تجهیزات‭ ‬این‭ ‬فارم‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نمونه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬استانداردها‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬است‭.‬

توزیع‭ ‬شیر‭ ‬پاستوریزه‭ ‬بز‭ ‬شركت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬كوثر

شیر‭ ‬بز‭ ‬دارای‭ ‬میزان‭ ‬زیادی‭ ‬اولیگوساكارید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬الیگوساكارید‭ ‬این‭ ‬شیر‭ ‬شباهت‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬تركیب‭ ‬مفید‭ ‬در‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬8‭ ‬گرم‭ ‬در‭ ‬لیتر‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬تركیب‭ ‬در‭ ‬شیر‭ ‬بز‭ ‬20‭ ‬برابر‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬شیر‭ ‬گاو‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.‬
هضم‭ ‬راحت‭ ‬این‭ ‬تركیبات‭ ‬بدون‭ ‬اینكه‭ ‬هضم‭ ‬شود‭ ‬وارد‭ ‬روده‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬پروبیوتیك‌ها‭ ‬عمل‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬فلور‭ ‬باكتریایی‭ ‬بیماری‌زا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌برند‭. ‬شیر‭ ‬بز‭ ‬حاوی‭ ‬لاكتوز‭ ‬كمتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬گاو‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬عین‌حال‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‌تر‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬گاو‭ ‬جذب‭ ‬می‌شود‭. ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قند‭ ‬شیر‭ ‬حساسیت‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬كنند‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬است‭.‬
لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬استراتژیك‭ ‬شركت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬كوثر،‭ ‬ایجاد‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬دام‌سبك‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬فارم‌هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬ازجمله؛‭ ‬سعدآباد‭-‬تهران‭-‬،‭ ‬پشرت‭ -‬مازندران‭-‬،‭ ‬نمین‭-‬اردبیل‭- ‬و‭ ‬دینور‭-‬كرمانشاه‭- ‬افتتاح‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬موقعیت‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow