صنعت دام و طیور و آبزیان
کلاغ پربازی برق با صنعت طیور

صدور برق به عراق، چراغی که به خانه رواست

کلاغ پَر بازی "برق" با صنعت طیور!

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان 

مرغداری ها نیازمند اصلاح ساختار!

مهندس عطاءا... حسنزاده، رئیس هیاتمدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با تشریح چرایی ناکارآمد بودن ژنراتورهای برخی از فارمهای پرورشی مرغ به نشریه گفت: با توجه به عمر مفید 35 ساله سالنهای پرورشی، از سال 90 به بعد بسیاری از سالنها دچار ضرر و زیان عدیدهای از این ناحیه شدهاند که این مسئله مستلزم اصلاح ساختار فیزیکی و تجهیز و نوسازی در سالنها است. وی ادامه داد: به دلیل حداقل رسیدن سوددهی در این صنعت و نقدینگی تامین مالی، پرورشدهندگان توان نوسازی فارمهای خود را ندارند به حدی که حتی نمیتوانند ژنراتور معمولی داشته باشند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، شرایط بحرانی را خارج از اختیار مرغدار دانست و خاطرنشان کرد: اطلاعرسانیهای لازم به مرغداران درخصوص مدیریت تهویه و مسائل مربوط به قرنطینه داده شده است اما بعضی معضلات از حیطه اختیارات مرغدار خارج میشود و دولت باید با درنظرگرفتن اعتبارات با بهره پایین، مرغداران را کمک تا بتوانند اصلاح ساختار سالنهای خود را انجام دهند که اگر این مهم میسر شود شاهد افزایش بهرهوری، کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید در مرغداریها خواهیم بود.

پرداخت خسارت قطعی برق جزو ضوابط بیمه نیست!

مهندس محمد ابارشی، رئیس ادارهکل بیمه دام و طیور و آبزیان، خسارتهای وارده بر مرغداران بهواسطه قطعی برق را ناچیز خواند و به نشریه گفت: صدور پروانه مرغداری به شرط داشتن برق اضطراری میباشد. مرغداریهایی که بهواسطه قطعی برق و خراب بودن ژنراتور دچار خسارت شدهاند؛ در طی این سالها، بسیار ناچیز بودند. وی افزود: پرداخت خسارت به مرغداریهایی که از طریق قطعی برق دچار خسارت شوند جزو ضوابط بیمه نیست و مرغداران نیز به این موضوع واقف هستند.

صنعت مرغداری نیازمند انرژی پایدار و استاندارد

محمدحسین فرحی، مرغدار جهرمی، صنعت مرغداری را پس از صنعت نفت، دومین مقام سرمایهگذاری در کشور دانست و به نشریه گفت: صنعت نفت دولتی است درحالی که صنعت مرغداری ایران رتبه هفتم جهانی را دارد اما درحال حاضر علاوه بر تازیانههای قیمت نهادهها، سود بانکی و عرضه زیر قیمت تمام شده تولید، با قطع مکرر برق شاهد خسارات کلی به مرغداران هستیم. وی ادامه داد: تاسیسات صنعتی مرغداری که وابسته و نیازمند به انرژی پایدار و استاندار میباشد با قطعی مکرر و افت ولتاژ، شدیدا تحت تاثیر و خسارات جبرانناپذیری به واحدهای مرغداری شده است.
این مرغدار جهرمی با انتقاد از وزیر نیرو اظهار داشت: وزیر نیرو در اولین تابستان خدمت خود، نمره قبولی از این صنعت نمیگیرد و با توجیه یک درجه گرمای دما نیاز برقی کشور را برآورد میکند. اینگونه ارزیابی ناشی از روزمرگی و بیبرنامگی است تا نگاهی برنامه محور! این روزها شهرستان جهرم، که در 25 کیلومتری خود، دارای واحد سیکل ترکیبی با قدرت 1000 مگاوات میباشد و از تیرماه 1386 به بهرهبرداری رسید، مکررا و نامرتب دچار قطعی برق میگردد. 
فرحی در ادامه با مخاطب قرار دادن وزیر نیرو گفت: واحد مرغداری40 هزار قطعهای خود در شهرستان جهرم حاصل تلاش بیست و چند ساله یک خانواده است که آن هم در رهن بانک کشاورزی میباشد و این روزها با قطع و وصل چند مرتبه برق در روز تهدید جدی میشود.
وی خطاب به آقای وزیر گفت: این که همکاران حضرتعالی در جواب این صنعتگران ادعا میفرمایند که مرغداری باید دارای ژنراتور باشد را فرار از مسئولیت تلقی کنیم و یا آگاه نبودن این افراد از صنعت دوم کشور؛ چرا که مرغداری بدون ژنراتور امکان پذیر نیست.
وی با ارائه پیشنهاداتی افزود: به وزیر علوم و آموزش عالی (با عنایت به تحصیلکنندگان رشته برق که به نحوی در تعامل با صنعت مرغداری، میباشند) گنجاندن دو واحد عملی در مرغدارهای صنعتی به دانشجویان رشته برق پیشنهاد میگردد. همچنین به وزیر نیرو، تصویب آموزش ضمن خدمت جهت مدیران برقی متقاضی مسئولیت در صنعت مرغداری پیشنهاد میشود.
این مرغدار جهرمی در پایان با طرح سوالی از رییس جمهور خاطرنشان کرد: آیا بهتر نیست لولههای گاز در انتظار صادرات به کشورهای هند و پاکستان (در استان سیستان و بلوچستان) به سایتهای سیکل ترکیبی تولید برق تبدیل گردد و گذشته از تامین نیازهای داخلی کشور و محرومیتزدایی از آن استانها به صادرات غیرنفتی برق مبدل شوند؟

لزوم ژنراتور در صنعت طیور

مهندس مجتبی رسولی، مدیرعامل زنجیره تولید سپید ماکیان، امکان جدا کردن برق مورد استفاده در فارمهای پرورش طیور از برق شهری را ممکن ندانست.
وی به نشریه گفت: هر فارم باید برای خود ژنراتور داشته باشد تا درصورت قطعی برق دچار مشکل نشود چرا که مرغها به دلیل عدم تعرق و دمای طبیعی بالایی که دارند با از کار افتادن سیستم تهویه دچار آسیب میشوند.

متهم اصلی، وزارت نیرو

سیدموسی میرنژاد، مرغدار شهرستان تولونی(از توابع استان اردبیل)، درگفتگو با نشریه با اشاره به وصل بودن مرغداریها به برق شهری گفت: نداشتن یا غیرفعال بودن ژنراتورها (برق اضطراری) در واحدهای پرورشدهنده، باعث میشود در 10 دقیقه ابتدایی قطع برق، 90درصد تلفات حادث شود که این بهمنزله از بینرفتن صدها تُن سویای وارداتی(سرمایه ملی) و و سرمایههای شخصی است که همین موضوع جدای از ایجاد نوسان قیمت در بازار، تبعات اجتماعی بهدنبال خواهد داشت.
وی در همین باره افزود: اگر در 900 مترمربع حدود پانزده هزار مرغ پرورش یابد، براساس وزن، سن و نژاد مرغها باید حداقل 19درصد اکسیژن خالص وجود داشته باشد. این مرغدار بخش قابل توجهی از تلفات را متوجه مدیر فارم پرورشی دانست و اظهار داشت: معمولا واحدهای پرورش طیور مجهز به سیستم برق اضطراری هستند اما توجه نداشتن به باتری، گازوئیل و دیگر مسائل مربوط به ژنراتورها باعث میشود تا در مواقع نیاز این ژنراتورها کارایی نداشتهباشند.
میرنژاد با انتقاد از وضعیت بیمه طیور ادامه داد: اگر قرار باشد صندوق بیمه کشاورزی تلفات قطعی برق مرغداران را متقبل نشود (هرچند درصورت تقبل، تنها حدود 50 درصد از تلفات را پرداخت میکنند که جبران ضرر نمیکند) آن موقع دیگر واویلاست!

شاید اگر...

شاید اگر سازمان یا ارگانی بهصورت فصلی از مرغداریها بازدید داشته و مرغداران را ملزم به بازسازی تجهیزات خود کند، (و البته مرغداران توان و امکان بازسازی و نوسازی مجموعه خود را داشته باشند) این میزان خسارت، که در میان دیگر خسارتهای هرساله این صنف ناچیز جلوه میکند، را دیگر شاهد نباشیم.

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۰ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow