صنعت دام و طیور و آبزیان
تصمیمات جهانی دام در سازمان بهداشت دام

تصمیمات جهانی دام در سازمان بهداشت دام

مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت دام، مهمترین گردهمایی برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در رابطه با سیاستهای بهداشتی دام در جهان است که در کشور فرانسه برگزار میشود. رئیس سازمان دامپزشکی در جلسهای به گزارش این نشست پرداخت.

ایران عضو شورای مرکزی کمیسیون آسیا اقیانوسیه

دکتر علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی، در نشست خبری هفتم خرداد، با اشاره به هشتاد و ششمین جلسه اجلاس جهانی بهداشت جهانی دام، به محورهای این جلسه اشاره کرد و گفت: وضعیت تغییرات اقلیمی، گزارش از وضعیت بیماریها (هاری، تببرفکی، PPR، طاعون گاوی و آنفولانزا)، تغییر و بهروز رسانی روشهای گزارشدهی در سایتOIE(سامانه GIS)، درخواست همکاری مشترک بین OIE، FAO و WHO بهمنظور نائل آمدن به اهداف سازمان جهانی دامپزشکی از محورهای این اجلاس بود. وی با تشریح اهمیت ساختارهای دامپزشکی ادامه داد: کارشناسان سازمان جهانی به کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران سفر کرده و ساختارهای دامپزشکی را مورد بررسی قرار میدهند که در این ارزیابی گزارشی از جایگاه دامپزشکی کشور در سطح جهانی و منطقهای و همچنین نقاط قوت و ضعف سازمان ارائه میشود.رئیس سازمان دامپزشکی افزود: ایران برای اولینمرتبه به عضویت شورای مرکزی کمیسیون آسیا اقیانوسیه سازمان OIE درامد و همچنین پس از سالها رئیس مجمع جهانی سازمان بهداشت دام، طبق رایگیری انجام شده از آفریقایجنوبی به آسیا (استرالیا) منتقل شد.

مبادلات دامی ایران و فرانسه قابل توجه است!

دکتر یوسف داوودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در این نشست اجلاس OIE را بزرگترین اجلاس جهانی درخصوص بهداشت دام خواند و گفت: بیش از 185 کشور در این اجلاس حضور دارند و بر همین اساس با مطرح کردن مشکلات مربوطه میتوان به راهکارهای بهتری دست پیدا کرد و همچنین این جلسات در راهکارهای کنترل بیماریها و صادرات تولیدات دامی نیز مفید فایده است. وی با اظهار خرسندی از برگزاری چنین اجلاسی در کشور فرانسه افزود: مبادلات کشاورزی و دامی ایران و فرانسه قابل توجه است بهطوریکه در شش ماه اول سال 2018 حدود 4میلیارد یورو مبادلات تجاری با این کشور از سوی ایران صورت گرفت که نسبت به سال 2014 رشد داشته است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: در کشور فرانسه و زیر نظر متخصصین این کشور، مکانی با مالکیت ایران برای تهیه واکسن دام و طیور با همکاری وزارت اقتصاد تاسیس شده است که گفته میشود در سال 1399 تکمیل میشود.

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۹ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow