صنعت دام و طیور و آبزیان
‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬نجات‭ ‬بخشیم

با‭ ‬صادرات‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ و‭ ‬سایر‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی

‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬نجات‭ ‬بخشیم

مهندس‭ ‬طهماسبی‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬همایش‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬پزشکی‭ ‬پیامبر‭ ‬اعظم‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬به‭ ‬سخنرانی‭ ‬پرداخت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬می‭ ‬شود‭:‬
داشتن‭ ‬مدارک‭ ‬عالی‭ ‬تحصیلی‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬معتبر‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬پست‌های‭ ‬عالی‭ ‬مدیریتی‭ ‬کشوری،‭ ‬مهندس‭ ‬اسلامی،‭ ‬استاندار‭ ‬محترم‭ ‬و‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬معاونین‭ ‬مجرب،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬متوقع‭ ‬می‌سازد‭ ‬که‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬همکاران‭ ‬تولیدکننده‭ ‬مطرح‭ ‬نموده‌اند‭ ‬و‭ ‬اینجانب‭ ‬مطرح‭ ‬خواهم‭ ‬نمود‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌ترین‭ ‬زمان‭ ‬ممکن‭ ‬حکیمانه‭ ‬حل‭ ‬گردد‭  ‬همانگونه‭ ‬ملاحظه‭ ‬فرمودید‭ ‬مدیریت‭ ‬استانداری‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬لازمه‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬تاسیس‭ ‬را‭ ‬اهلیت‭ ‬–‭ ‬نیاز‭ ‬–‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬اعلام‭ ‬نموده‌اند‭ ‬چون‭ ‬صدور‭ ‬مجوزات‭ ‬نیازسنجی‭ ‬نشده‭ ‬بنیان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬فلج‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬هدر‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬متوازن‭ ‬نمودن‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬یک‭ ‬هنر‭ ‬مدیریتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬منافع‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬را‭ ‬تواماً‭ ‬تأمین‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬تضمین‌کننده‭ ‬بقاء‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬تولید‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬دائم‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬خسارات‭ ‬و‭ ‬زیان‌های‭ ‬جبران‭ ‬نشدنی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬آنیم‭ ‬حاصل‭ ‬صدور‭ ‬مجوزات‭ ‬تأسیس‭ ‬بدون‭ ‬ضابطه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اهمیت‭ ‬چند‭ ‬محصول‭ ‬نمودن‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬بودن‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬حضورتان‭ ‬عرض‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬2050‭ ‬می‌خوانیم‭ ‬عصر‭ ‬پارینه‭ ‬سنگی‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬فقدان‭ ‬سنگ‭ ‬پایان‭ ‬نیافت‭ ‬بلکه‭ ‬سنگ‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬موضوعیت‭ ‬وجودی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌دلیل‭ ‬استخراج‭ ‬مفرغ‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬لذا‭ ‬نفت‭ ‬نیز‭ ‬منبع‭ ‬اصلی‭ ‬تأمین‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬سرنوشتی‭ ‬دچار‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬باید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تولیدات‭ ‬رقابتی‭ ‬و‭ ‬ارزآور‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬تأمین‭ ‬ارز‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬باشیم‭. ‬
همگان‭ ‬می‭ ‬دانیم‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1800‭ ‬عصر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬عصر‭ ‬صنعت‭ ‬آغاز‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1975‭ ‬ادامه‭ ‬یافت‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬1975‭ ‬تاکنون‭ ‬عصر‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فن‌آوری‭ ‬می‌باشد،‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬استان‭ ‬کشاورزی‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬نیز‭ ‬محروم‭ ‬گشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬بی‌مهری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ماشین‭ ‬آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬محروم‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬می‌دانیم‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬عصر‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فن‌آوری،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬آنچنان‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬تنیده‌اند‭ ‬که‭ ‬جداسازی‭ ‬و‭ ‬منفک‭ ‬نمودن‭ ‬آن‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نیست،‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فن‌آوری‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬تنیدگی‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬بهبود‭ ‬بخشیدن‭ ‬کارانی‭ ‬و‭ ‬اثربخشی‭ ‬بهره‌وری‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬باشیم‭. ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬خرد‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ساختار‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬با‭ ‬بهبود‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سوی‭ ‬صادرات‭ ‬حرکت‭ ‬کنیم‭. ‬صادرات‭ ‬زمانی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کالای‭ ‬رقابتی‭ ‬تولید‭ ‬نماییم‭. ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬بدون‭ ‬مشوق‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬بالاخص‭ ‬صادرات‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬نیست‭. ‬امید‭ ‬آن‭ ‬می‌رود‭ ‬استاندار‭ ‬محترم،‭ ‬مهندس‭ ‬اسلامی،‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬مدون‭ ‬و‭ ‬متحول‭ ‬نمودن‭ ‬سازمان‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬مدیران‭ ‬توانمند‭ ‬جانی‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬کالبد‭ ‬نیمه‭ ‬جان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬دمیده‭ ‬شود‭. ‬
انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬نظیر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬مالیاتی،‭ ‬تأمین‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬بهره‌های‭ ‬بانکی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬موانع‭ ‬صادرات‭ ‬هستند،‭ ‬فرصت‭ ‬صادرات‭ ‬مهیا‭ ‬گردد‭. ‬
گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬فعالیت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬مازندران‭ ‬متمرکز‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬50000‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬باکیفیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدرن‌ترین‭ ‬کارخانه‭ ‬کشتار‭ ‬مرغ،‭ ‬قطعه‌بندی،‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬انجماد‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬دارا‭ ‬می‌باشد‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفیت‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬پیشرفته‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬امیدواریم‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک‭ ‬موانع‭ ‬مذکور‭ ‬و‭ ‬سد‭ ‬راه‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬فرصت‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬ارزآوری‭ ‬فراهم‭ ‬گردد‭.‬‭ 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۷ و ۲۱۸ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow