صنعت دام و طیور و آبزیان
نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد

بهبود‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری
با‭ ‬‮«‬حفظ،‭ ‬احیاء،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬اقتصادی‮»‬‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬دام‭ ‬کشور
نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد؛‭ ‬مروج‭ ‬نژادهای‭ ‬معتبر‭ ‬دام‌سنگین

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬شرکت،‭ ‬وارد‭ ‬دوران‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬پیشرفته‭ ‬مواد‭ ‬ژنومیک‭ ‬به‭ ‬دامداران‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬درباره‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬نژادهای‭ ‬مختلف‭ ‬دام‌سنگین‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دامداران‭ ‬صنعتی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭. ‬
توجه‭ ‬به‭ ‬دام‌های‭ ‬شیری‭ ‬و‭ ‬گوشتی‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬راهنمای‭ ‬کاملی‭ ‬از‭ ‬دام‌های‭ ‬شیری‭ ‬و‭ ‬دام‌های‭ ‬نر‭ ‬مولد‭ ‬نژادهای‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیکی‭ ‬معتبر‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬دام‌های‭ ‬نر‭ ‬ژنومیک‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬ژنومیکی‭ ‬دام،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬ترکیب‌های‭ ‬نژادی‭ ‬گاو،‭ ‬توسعه‭ ‬کاربرد‭ ‬تلقیح‭ ‬مصنوعی‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬کاربرد‭ ‬انتقال‭ ‬جنین‭ ‬و‭ ‬لقاح‭ ‬خارج‭ ‬رحمی‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬قابل‭ ‬دستیابی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ماحصل‭ ‬آن‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬می‌باشد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬شیر،‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬خریداری‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬دامداران‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬هنگفت‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی،‭ ‬از‭ ‬حاشیه‭ ‬سودی‭ ‬مطمئن‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬اتکا‭ ‬برخوردار‭ ‬نیستد؛‭ ‬لذا‭ ‬ضرورت‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دام‌های‭ ‬پر‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بیمارها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مسیر‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬عبور‭ ‬کرده‌اند‭ ‬مبرم‌تر‭ ‬می‌شود‭. ‬
همچنین‭ ‬تنوع‭ ‬نژادی‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخته،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تنوع‭ ‬اقلیمی‭ ‬کشورمان‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭.‬
کتابچه‭ ‬منتشره‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬"Dairy‭ ‬Sire Directory 2018"،‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬تمام‭ ‬و‭ ‬لحاظ‭ ‬استانداردهای‭ ‬جهانی،‭ ‬به‌صورت‭ ‬جداول‭ ‬حاوی‭ ‬مشخصات‭ ‬کامل‭ ‬دام‌ها‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬خونی‭ ‬آنان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬کتاب‭ ‬جامع‭ ‬ژنتیکی‭ ‬که‭ ‬بستر‭ ‬انتخاب‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬آگاهانه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دامداران‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬صفحات‭ ‬نخست‭ ‬این‭ ‬کتاب،‭ ‬طی‭ ‬جدولی‭ ‬با‭ ‬کدهای‭ ‬تفکیک‭ ‬شده،‭ ‬لیست‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬تحت‌عنوان‭ ‬"NDG Genomic Trait Leders"،‭ ‬بستر‭ ‬انتخاب‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دامداران‭ ‬صنعتی‭ ‬فراهم‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬
انتشار‭ ‬کتاب‌هایی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬ویژگی‌ها‭ ‬خود‭ ‬نوعی‭ ‬ترویج‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬توجه‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬جلب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ (‬کنجاله‭ ‬سویا،‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬ذرت‭) ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬مطالعاتی‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬متمادی‭ ‬با‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬موقعیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬برترین‭ ‬تولیدکننده‭ ‬اسپرم‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬ژنومیک‭ ‬سمینتال‭ ‬و‭ ‬هلشتاین‭ ‬و‭ ‬واردکننده‭ ‬و‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬برتر‭ ‬اسپرم‭ ‬گاو‭ ‬ثبت‭ ‬مشخصات‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬معتبرترین‭ ‬کمپانی‌های‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬مختلف‭ ‬تثبیت‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬سخت‭ ‬گزین‌ترین‭ ‬دامداران‭ ‬پیشرو‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬نماید‭.‬
شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬دارای‭ ‬پنج‭ ‬ایستگاه‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گاومیش‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مدیریت‭ ‬مجتمع‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬‮«‬مرغ‭ ‬لاین‭ ‬آرین‮»‬،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬لاین‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬کتابچه‭‬ که‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬مراجعه‭ ‬مکرر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تمامی‭ ‬فعالان‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬دامداران‭ ‬صنعتی‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬اسپرم‭ ‬نژادهایی‭ ‬چون‭ ‬هلشتاین،‭ ‬سمینتال،‭ ‬مون‭ ‬بیلیارد،‭ ‬براون‭ ‬سوئیس‭ ‬و‭ ‬جرسی‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬مشخصات‭ ‬تولیدی‭ ‬معرفی‭ ‬شده‌اند‭. ‬
در‭ ‬پی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ترویجی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭ ‬موضوع‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬کشور‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬برجسته‌ای‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬برنامه‌ریزان‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬حسب‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دستاوردهای‭ ‬تکنولوژیک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬انعکاس‭ ‬دهیم‭.‬
‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جهات‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭:‬
در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬کارشناسان،‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سالی‭ ‬با‭ ‬بالاترین‭ ‬تنش‭ ‬آبی‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬طبعا‭ ‬این‭ ‬وضعیت،‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬طی‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬بر‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬علوفه‭ ‬خشبی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اقلام‭ ‬دیگر‭ ‬اثر‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬کمبود‭ ‬یا‭ ‬گرانی‭ ‬اقلام‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬مقابله،‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نژاد‭ ‬دام‌های‭ ‬ثبت‭ ‬مشخصات‭ ‬شده‭ ‬پربازده‭ ‬می‌باشد‭.‬
از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬سیاست‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬که‭ ‬عرصه‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ثروت‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬دامداران‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬می‌بایست‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬پرورش‭ ‬دام،‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬ژنومیک‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬به‌طور‭ ‬جدی‌تر‭ ‬دنبال‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬شود‭.‬
نقطه‭ ‬آغازین‭ ‬محقق‭ ‬کردن‭ ‬چنین‭ ‬برنامه‌ای،‭ ‬آموزش‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر،‭ ‬پرتولید‭ ‬و‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬است‭.‬
لذا‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬طرح‭ ‬بحث‭ ‬جایگاه‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬تولید،‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬بحث‭ ‬جایگاه‭ ‬ژنتیک‭ ‬دامی‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬دستاوردهایی‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬تلاش‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬کنیم‭.‬
پرسش‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬است‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬میان‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیک‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬گیتی‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬کاربردی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬درون‌زا‭ ‬و‭ ‬برون‌گر‭ ‬مباینت‭ ‬و‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬مضمونی‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬
آیا‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬‮«‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‮»‬‭ ‬می‌توان‭ ‬این‭ ‬دانش‭ ‬دقیق،‭ ‬تحقیقاتی،‭ ‬مطالعاتی‭ ‬و‭ ‬عمیق‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬مستقیم‭ ‬یا‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬به‭ ‬مفاهیم‭ ‬کلی‭ ‬متن‭ ‬اقتصاد‭ ‬تدوین‭ ‬شده‌ای‭ ‬که‭ ‬مقاومتی‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬عنوان‭ ‬شهرت‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬مرتبط‭ ‬دانست؟‭ ‬
چه‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬میان‭ ‬اهداف‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬راهبردی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬اصلاح‌نژای‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬تحولات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬چند‭ ‬موسسه‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬دولتی،‭ ‬نیمه‭ ‬دولتی،‭ ‬نهادی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬طیور‭ ‬به‌طور‭ ‬عمده‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬جوجه‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬نژاد‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬تعدادی‭ ‬محدود‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬نژاد‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬کنیم؟
حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬در‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬کاربرد‭ ‬دارد؟‭ ‬
آیا‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‮»‬‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مشخص‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬کاربرد‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬عرصه،‭ ‬مصداق‭ ‬بارز‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کالای‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود؟‭ ‬
صاحب‌نظران‭ ‬و‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬می‌دانند‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬دامپروری‭ ‬نیز‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬جنین‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬هلشتاین‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬تولیدی‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تحولات‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬ممتاز‭ ‬ژنتیک‭ ‬دامی‭ ‬دنیا‭ ‬همانند‭ ‬دام‌های‭ ‬سنگین‭ ‬هلشتاین،‭ ‬مون‭ ‬بیلیارد،‭ ‬سمینتال‭ ‬و‭... ‬دام‌های‭ ‬سبکی‭ ‬همچون‭ ‬گوسفند‭ ‬رومانف‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬آلپاین‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نژاد‭ ‬دیگر،‭ ‬چندین‭ ‬گام‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیک‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬برداشته‌ایم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬بحران‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬یعنی‭ ‬کمبود‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬ذخایر‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬میان‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬علوفه‭ ‬خشبی‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬علوفه‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭. ‬

با‭ ‬هزینه‭ ‬کمتر،‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬بیشتر‭ ‬

با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نژادهایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬خوراک‭ ‬بلکه‭ ‬کمتر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬زایش‭ ‬و‭ ‬چندقلوزایی‭ ‬راندمانی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬رکوردهای‭ ‬جهانی‭ ‬رقابت‭ ‬می‌کنند‭ ‬چه‭ ‬هدفی‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنیم؟‭ ‬آیا‭ ‬حاصل‭ ‬چنین‭ ‬تحولاتی‭ ‬جز‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دامدار‭ ‬و‭ ‬مرغدار‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬کمتر‭ ‬جیره‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود،‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز،‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬ارزان‌تری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند؟‭ ‬
آیا‭ ‬حاصل‭ ‬این‭ ‬تحول‭ ‬سرنوشت‌ساز‭ ‬و‭ ‬ماندگار،‭ ‬یعنی‭ ‬انتقال‭ ‬ژن‌های‭ ‬برتر‭ ‬پرتولید‭ ‬که‭ ‬سریعا‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬می‌رسند،‭ ‬جز‭ ‬افزایش‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬دامی‭ ‬است؟‭ ‬
آیا‭ ‬حاصل‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬اقدامات‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬غم‭ ‬انگیزی‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬پنهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬دیده‭ ‬یا‭ ‬شنیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬جز‭ ‬دسترسی‭ ‬آسان‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬فراوانی‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬مقاومت‭ ‬کشورمان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬کشورهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬متمادی‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬جستجوی‭ ‬سلطه‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬ثروتمند‭ ‬ما‭ ‬بوده‌اند؟‭! ‬آیا‭ ‬پیشبرد‭ ‬این‭ ‬راهکار؛‭ ‬واردات‭ ‬انواع‭ ‬مواد‭ ‬لبنی،‭ ‬شیر‭ ‬خشک،‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬را‭ ‬منتفی‭ ‬نمی‌کند؟‭ ‬
حاصل‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬توسط‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬سیاست‌مداران،‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬و‭ ‬مسئولانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬موضوع،‭ ‬ارتباط‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬وعده‭ ‬افزایش‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬امیدوار‭ ‬و‭ ‬شاداب‭ ‬کنند‭. ‬

مصداق‭ ‬بارز‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ...‬

حال‭ ‬اگر‭ ‬شرکتی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شکسته‭ ‬شدن‭ ‬Patent‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬‮«‬انحصار‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‮»‬‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬آمریکا،‭ ‬بلافاصله‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬دانشی‭ ‬که‭ ‬دارد،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬این‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬شروع‭ ‬کند؛‭ ‬شایسته‭ ‬و‭ ‬لایق‭ ‬دریافت‭ ‬نشان‭ ‬افتخار‭ ‬از‭ ‬فرهنگستان‭ ‬علوم‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬نهاد‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬معتبر‭ ‬دیگری‭ ‬نیست؟‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬مصداق‭ ‬بارز‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬نمی‌رود؟‭ ‬
آیا‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬ژنومیک،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬دام‌های‭ ‬اصیل‭ ‬پربازده‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تقریبا‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬کنونی‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬دست‭ ‬یابیم،‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شاخص‌های‭ ‬تحکیم‭ ‬اقتدار‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬کشور‭ ‬نیست؟‭ ‬
بدون‭ ‬شک‭ ‬همین‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کشف‭ ‬موارد‭ ‬جزئی‭ ‬و‭ ‬زیربخشی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬راهبرد‭ ‬کلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬که‭ ‬رهنمود‭ ‬اجرا،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬قلمداد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬همین‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬تبلیغ‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آموزش‌های‭ ‬آن‭ ‬بارزترین‭ ‬شاخصه‌ها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬اقدام‭ ‬اساسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭: ‬
اول‭ ‬آنکه،‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تسهیلات‭ ‬پروتکلی‭ ‬و‭ ‬مذاکرات‭ ‬میان‭ ‬دولت‌ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬است؛‭ ‬دوم‭ ‬آنکه،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬تحولات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬است‭. ‬
باید‭ ‬گفت؛‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬موسسه‌ای‭ ‬دانش‭ ‬محور‭ ‬و‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬متمادی‭ ‬گذشته،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تثبیت‭ ‬و‭ ‬پروف‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اروپا،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬آمریکای‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ترویجی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬سمینارهای‭ ‬بزرگ‭ ‬علمی،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬پیشرو‭ ‬و‭ ‬برتر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬نقش‭ ‬محوری‭ ‬و‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
گرچه‭ ‬امسال‭) ‬به‭ ‬روال‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭(‬ این‭ ‬سمینار‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬برگزار‭ ‬نمی‌شود‭ ‬ولی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬ضمن‭ ‬طرح‭ ‬مباحثی‭ ‬پیرامون‭ ‬ژنتیک‭ ‬دامی،‭ ‬خلأ‭ ‬عدم‭ ‬برگزاری‭ ‬سمینار‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬مکتوب‭ ‬پر‭ ‬کنیم‭. ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬دریچه‌ای‭ ‬کوچک‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬تصمیم‌گیرندگان‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬پیش‌رو‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬زاویه‭ ‬فراموش‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬بخش‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬مباحث‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دامی‭ ‬جلب‭ ‬کنیم‭.‬

‭ ‬قرن‭ ‬جهش‌های‭ ‬عظیم‭ ‬علمی‭ ‬

می‌توان‭ ‬قرن‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬18‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬قرن‭ ‬جهش‌های‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬بی‌انتهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬بی‌مانند‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬جهان‭ ‬نامید‭. ‬
سرعت‭ ‬برق‭ ‬آسای‭ ‬انتقال‭ ‬داده‌های‭ ‬علمی،‭ ‬اطلاعات،‭ ‬اخبار،‭ ‬تفکرات‭ ‬کاربردی‭ ‬شدن‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬بلاواسطه‭ ‬علوم‭ ‬محض‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬مطالعاتی،‭ ‬جهانی‭ ‬شدن‭ ‬علوم،‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬انحصار‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع (patent) ‬رقابت‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تبدیل‭ ‬علوم‭ ‬به‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬توان‭ ‬اقتصادی،‭ ‬جهانی‭ ‬متفاوت‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬شاخص‌های‭ ‬نوین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منظر‭ ‬ما‭ ‬ترسیم‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬آبستن‭ ‬تحولاتی‭ ‬شگرف‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌آید‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬منشأ‭ ‬گیاهی،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬روش‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬ماهیت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬عام‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬چشمگیر‭ ‬و‭ ‬دورنمایی‭ ‬روشن‌تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬روبرو‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬
به‌طور‭ ‬مثال،‭ ‬کشوری‭ ‬مانند‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬جمعیت‭ ‬میلیاردی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬جوندگان،‭ ‬مار،‭ ‬عقرب،‭ ‬سوسک،‭ ‬مارمولک‭ ‬و‭ ‬مورچه‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کنند،‭ ‬اکنون‭ ‬وارد‭ ‬صحنه‭ ‬گسترش‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز،‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬متداول‭ ‬و‭ ‬متعارف‭ ‬است،‭ ‬شده‌اند‭. ‬
از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬سطح‭ ‬رفاه‭ ‬عمومی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬گیتی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬آحاد‭ ‬جمعیت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬تزاید‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬قاره‭ ‬جهان،‭ ‬روزبه‌روز‭ ‬برای‭ ‬موادغذایی‭ ‬کیفی،‭ ‬سالم،‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ارگانیک‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬آب،‭ ‬خاک،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬می‌رود‭. ‬در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬ایستاد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شیوه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬تولید‭ ‬کرد‭!‬

احتمال‭ ‬موفقیت‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬گاوهای‭ ‬ژنومیک

با‭ ‬ورود‭ ‬گاوهای‭ ‬ژنومیک‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬اسپرم‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬سرعت‭ ‬تحولات‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬افزون‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬به‌صورت‭ ‬متقن‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬فرآورده‌ها،‭ ‬به‌رغم‭ ‬تورم،‭ ‬مداوم‭ ‬کاهش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭.‬
در‭ ‬توضیح‭ ‬بیشتر‭ ‬ژنومیک‭ ‬باید‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬شیوه‭ ‬سنتی‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬بلامنازع‭ ‬بود،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬آزمون‭ ‬نُتاج‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭.‬
بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬که‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬عملیات‭ ‬پروف‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬جمعیت‭ ‬کوچکی‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬گاو‭ ‬نر‭ ‬پروف‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬برمی‌گزینیم‭.‬
اما‭ ‬امروزه‭ ‬علم‭ ‬ژنومیک‭ ‬این‭ ‬مراحل‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاه‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬جنینی‭ ‬نیز‭ ‬می‌توانیم‭ ‬DNA‭ ‬را‭ ‬استخراج‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬خاص‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬مثل‭ ‬مارکرهای‭ ‬ژنتیکی‭ ‬و‭ ‬اسنیپ‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬این‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬–‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬رسیدن‭ ‬دختران‭ ‬گوساله‭ ‬نر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوریم‭ ‬–‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مرحله‭ ‬جنینی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬ضریب‭ ‬اطمینان‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭. ‬
در‭ ‬واقع،‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کارکرد‭ ‬ژنومیک،‭ ‬(برعکس‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دام‌ها‭ ‬با‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌های‭ ‬کلان‭ ‬اقتصادی‭ ‬درگیر‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬می‌شدند) ‬محدوده‌ای‭ ‬تنگ‌تر،‭ ‬ضریب‭ ‬اطمینانی‭ ‬بالاتر‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬موفقیت‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬

افزایش‭ ‬قدرت‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشاورزان‭ ‬

دامداران‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬می‌دانند‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک،‭ ‬شناسایی‭ ‬دام‌های‭ ‬برتر‭ ‬پر‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬با‭ ‬فواید‭ ‬اقتصادی‭ ‬خوب،‭ ‬سریع‌تر‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬ژنومیک،‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬مزیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬شگرف‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬بلاواسطه‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬رقابت‌های‭ ‬قیمتی‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهانی‭ ‬دارد‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬کمتری‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬رصد‭ ‬میدان‭ ‬وسیع‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دام‌های‭ ‬برتر‭ ‬ژنومیک‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬سازنده‭ ‬با‭ ‬آنان،‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬راهبردی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬پایدار‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬اساسی‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬کلان‭ ‬افزون‭ ‬می‌سازد‭. ‬

گواهی‭ ‬محکم‭ ‬بر‭ ‬بنیان‌های‭ ‬علمی‭ ‬

نگاهی‭ ‬اجمالی‭ ‬به‭ ‬پیشینه‭ ‬درخشان‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اصلاح‌نژاد،‭ ‬خود‭ ‬گواهی‭ ‬محکم‭ ‬بر‭ ‬بنیان‌های‭ ‬علمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬بزرگترین‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬اصلاح‭ ‬شده،‭ ‬نقش‭ ‬انکارناپذیری‭ ‬در‭ ‬توانمندسازی‭ ‬مباحث‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬و‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬خوداتکایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

همگام‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬

اندیشمندان‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬متفکران‭ ‬دانش‌مدار‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬مردم‌دوست‭(‬چه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭) ‬با‭ ‬هوشمندی‭ ‬مدبرانه‭ ‬موضوع‭ ‬گسترش‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬بازده‭ ‬طیور‭ ‬را‭ ‬دریافته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬سوای‭ ‬هیاهوهای‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬دولت،‭ ‬چگونه‭ ‬کوچک‌ترین‭ ‬تغییرات‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پابه‌پای‭ ‬تحولات‭ ‬و‭ ‬به‌محض‭ ‬شکسته‭ ‬شدن‭ ‬انحصار‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‭ (‬پتنت‭) ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬دولت‌های‭ ‬قدرتمند‭ ‬زورمدار،‭ ‬دانش‭ ‬ژنومیک‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬قابل‭ ‬تحسین‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬کوشندگی‭ ‬و‭ ‬تلاش،‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬ژنومیک‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬دست‭ ‬یافته‌ایم‭.‬

جاهد؛‭ ‬دارنده‭ ‬گواهی‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬

شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬تنها‭ ‬دارنده‭ ‬کد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اصلاح‌نژاد‭(NAAB‭) ‬ به‭ ‬شماره‭ ‬289‭ ‬در‭ ‬قاره‭ ‬آسیا‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬بیانگر‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬تولید‭ ‬می‌باشد‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬به‌منظور‭ ‬اعتلای‭ ‬دانش‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬حفظ،‭ ‬احیا،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬دام‭ ‬کشور؛‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قراردادهایی‭ ‬با‭ ‬معتبرترین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬اروپایی،‭ ‬گاوهای‭ ‬ژنومیک‭ ‬با‭ ‬برترین‭ ‬صفات‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬تولیدشده‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسند‭.‬
گفتنی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬ایرانی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬تولید،‭ ‬با‭ ‬ارسال‭ ‬نمونه‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬اطلاعات‭ ‬ژنتیکی،‭ ‬ژنومیک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬می‌باشند‭. ‬

توسعه‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور
با‭ ‬میانبر‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک

این‭ ‬شرکت،‭ ‬با‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬تخصصی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تحول‭ ‬با‭ ‬شیوه‌ای‭ ‬دانش‭ ‬بنیاد،‭ ‬موضوع‭ ‬ژنومیک‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬معتبرترین‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیک‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬آمریکا،‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬کانادا‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬کرد‭.‬
پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬نقش‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‌ای‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬جنین‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬می‌توان‭ ‬مسیر‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬کوتاه‭ ‬کرد‭.‬
این‭ ‬شرکت،‭ ‬ژنومیک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬تمامی‭ ‬مباحث‭ ‬کلاسیک‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬نفی‭ ‬پایه‌ها‭ ‬و‭ ‬شاخص‌های‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬صحنه‭ ‬جهانی‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬می‌گوید؛‭ ‬ژنومیک‭ ‬یک‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬پیشرفته‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬غنیمت‭ ‬شمرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گیریم‭.‬
این‭ ‬روند‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چنانچه‭ ‬سایر‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬تعاملی‭ ‬دو‭ ‬سویه‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬این‭ ‬مبحث‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کنند‭ ‬با‭ ‬جرأت‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬کشورمان‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬به‭ ‬قطب‭ ‬بلامنازع‭ ‬دامپروری‭ ‬منطقه‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬چشمگیر‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬می‌انجامد‭.‬‭ ‬
فقط‭ ‬ذکر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هر‭ ‬دوز‭ ‬مواد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬چهارم‭ ‬قیمت‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬بالاتر‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دامداران‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تولید‭ ‬دامداری‌ها،‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬مبالغ‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌شود‭.‬

کیفیت‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬

آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فرایند‭ ‬تولید‭ ‬عرضه‭ ‬محصولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬کیفیت‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬جنبه‭ ‬ژنتیکی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬تنوع‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬تفاوت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬هر‭ ‬دز‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬روند‭ ‬افزایشی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کنترل‭ ‬بهداشتی‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬دستورالعمل‭ ‬خاصی‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درمی‌آید‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬ضوابط‭ ‬بهداشتی‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬موارد‭ ‬ذیل‭ ‬می‌باشد‭. ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬تمامی‭ ‬این‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جدیت‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآورده‭ ‬است‭. ‬
1 -  ‬تمام‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬مولد‭ ‬اسپرم‭ ‬می‌بایست‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بیماری‌های‭ ‬سل‭ ‬و‭ ‬بروسلوز‭ ‬تحت‭ ‬آزمایش‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬باشند‭. ‬
2 -  ‬تمام‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬مولد‭ ‬اسپرم‭ ‬می‌بایست‭ ‬طی‭ ‬تست‌های‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سرولوژی،‭ ‬منفی‭ ‬و‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬بیماری‭ ‬یون‭ ‬باشند‭. ‬
3 -  ‬همه‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬مولد‭ ‬اسپرم‭ ‬می‌بایست‭ ‬در‭ ‬شروع‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬کاری‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشک‭ ‬مسئول‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬علائم‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬بیماری‭ ‬عفونی‭ ‬باشند‭. ‬
4 -  ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تمام‭ ‬پرسنل‭ ‬و‭ ‬کارگران‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬به‌طور‭ ‬سالیانه‭ ‬تحت‭ ‬معاینه‭ ‬و‭ ‬آزمایش‭ ‬بیماری‭ ‬سل‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬بهداشتی‭ ‬باشند‭. ‬
5 -  ‬ورود‭ ‬افراد‭ ‬متفرقه‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬تولیدی‭ ‬اکیدا‭ ‬ممنوع‭ ‬است‭. ‬
6 -  ‬تهیه‭ ‬علوفه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬پاک‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬
7 -  ‬جایگاه‭ ‬دام‌ها‭ ‬مرتباً‭ ‬تمیز،‭ ‬ضدعفونی‭ ‬و‭ ‬شعله‭ ‬افکنی‭ ‬گردد‭. ‬
8 -  ‬هر‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬مولد‭ ‬اسپرم‭ ‬خون‌گیری‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آزمایش‭ ‬سرمی‭ ‬برای‭ ‬بیماری‌های‭ ‬IBR‭,‬BVD‭,‬BLV‭ ‬و‭ ‬لپتوسپیروز،‭ ‬یون‭ ‬و‭ ‬بلوتانگ‭ ‬به‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬مرجع‭ ‬فرستاده‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬
9 -  ‬قرنطینه‭ ‬6‭ ‬ماهه‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬
10 -  ‬خرید‭ ‬دام‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬گله‌‎هایی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬هیچ‭ ‬دام‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬بیماری‌های‭ ‬سل‭ ‬و‭ ‬بروسلوز‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گله‭ ‬علائم‭ ‬بیماری‭ ‬یون‭ ‬مشاهده‭ ‬نگردد؛‭ ‬مادران‭ ‬نیز‭ ‬می‌بایست‭ ‬تست‭ ‬سرولوژی‭ ‬منفی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
11 -  ‬گوساله‌های‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬حداقل‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬به‌صورت‭ ‬قرنطینه‭ ‬نگهداری‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬مدت‭ ‬قرنطینه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬علیه‭ ‬بیماری‌های‭ ‬سل،‭ ‬بروسلوز،‭ ‬یون،‭ ‬بلوتانگ،‭ ‬IBR, BVD, BLV‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬حمل‭ ‬شود‭.‬

نشریه دام و کشت و صنعت   -  شماره ۲۱۷  و ۲۱۸   -  سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow