صنعت دام و طیور و آبزیان
‮«‬پا‭ ‬کوبیدن‮»‬‭ ‬با مارش‭ ‬دیگران

ماهیگیری چین،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬ از‭ ‬آب‭ ‬گل‌آلود‭ ‬‭...‬

‮«‬پا‭ ‬کوبیدن‮»‬‭ ‬با مارش‭ ‬دیگران

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان 

اقتصاد‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬نفت‭ ‬دولتی‌ها حتی‭ ‬در‭ ‬تحریم‭ ‬نیز‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬نمی‌دارد‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬مسئولان به‭ ‬جای‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬غیرنفتی‭ ‬داخل، باز‭ ‬دنبال‭ ‬راه‌هایی‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬نفت و‭ ‬چرخاندن‭ ‬اقتصاد‭ ‬هستند‭. ‬ برای‭ ‬همین‭ ‬به‭ ‬چین،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬هند امتیاز‭ ‬می‌دهند‭!

چهار‭ ‬بهار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شهر

شهرستان‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬مرطوب‭ ‬چابهار‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬265‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬مساحتی‭ ‬معادل‭ ‬9‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬کیلومتر‭ ‬مربع‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مرز‭ ‬با‭ ‬دریای‭ ‬عمان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬شهر‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬بندر‭ ‬اقیانوسی‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬هست‭ ‬با‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬اقلیم‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬مستعد،‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬انواع‭ ‬محصولات‭ ‬گرمسیری‭ ‬و‭ ‬نیمه‌گرمسیری‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬فصلی‭ ‬و‭ ‬غیرفصلی‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شهرستان‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬حدود‭ ‬270‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬توانسته‭ ‬جایگاه‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬صادرات‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬تنها‭ ‬پتانسیل‭ ‬چابهار‭ ‬نیست‭.‬
گویا‭ ‬سودجویان‭ ‬نگاه‭ ‬طمع‌گرایانه‭ ‬به‭ ‬‮«‬جای‭ ‬آش‮»‬‭ ‬دارند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬پیشتر‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬ایرنا،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬در‭ ‬آذر‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬درخصوص‭ ‬اهمیت‭ ‬حفظ‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬گفت‭: ‬‌‮«‬ما‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬می‌خواهیم،‭ ‬نباید‭ ‬بگذاریم‭ ‬خاک‭ ‬نابود‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬جنوبی‭ ‬خلیج‌فارس،‭ ‬می‌بینید‭ ‬که‭ ‬خاک‭ ‬چقدر‭ ‬ارزش‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬لنج‭ ‬خاک‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مقاصد‭ ‬می‌برند‮»‬‭.‬
پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نیز‭ ‬گزارش‌هایی‭ ‬درباره‭ ‬انتقال‭ ‬خاک‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‌جمله‭ ‬عباس‭ ‬پاپی‌زاده،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬نهم،‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خاک‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬حتی‭ ‬خاک‭ ‬باغچه‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬کشاورزی‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬تهیه‭ ‬می‌کنند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬تاکیدبر‭ ‬اینکه‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬مربع‭ ‬خاک‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬400‭ ‬تا‭ ‬700‭ ‬سال‭ ‬زمان‭ ‬نیاز‭ ‬دارد،‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬قانون،‭ ‬صادرات‭ ‬خاک‭ ‬کشاورزی،‭ ‬ممنوع‭ ‬است‭.‬ وزیر‭ ‬پیشین‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬شهرسازی‭ ‬نیز‭ ‬به‌منظور‭ ‬یافتن‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬فروش‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬یک‭ ‬قرارداد‭ ‬موقت‭ ‬توسعه‭ ‬بندر‭ ‬استراتژیک‭ ‬چابهار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬‮«‬شرکت‭ ‬هندی‮»‬‭ ‬خواهد‭ ‬سپرد‭.‬
حال‭ ‬سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬قرارداد‭ ‬شرایطی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سودجویان‭ ‬فراهم‭ ‬نمی‌کند‭ ‬تا‭ ‬به‌راحتی‭ ‬خاک‭ ‬مرغوب‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬غارت‭ ‬کنند؟‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬اینگونه‭ ‬شود‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬بی‌کاران‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬24‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬شهرستان‭ ‬چابهار‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭.‬

چابهار،‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬طبیعی‭!‬

مهندس‭ ‬نورالدین‭ ‬میرلاشاری،‭ ‬مدیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬چابهار،‭ ‬درخصوص‭ ‬ظرفیت‭ ‬کشاورزی‭ ‬این‭ ‬شهرستان‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬سواحل‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬کشور‭ ‬برخلاف‭ ‬تصور‭ ‬عامه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬23‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬دارد‭. ‬وی‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬شهر‭ ‬مناسب‭ ‬کشت‭ ‬میوه‌های‭ ‬حاره‌ای‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬میوه‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬كُنار،‭ ‬چیکو،‭ ‬گواوا‭ ‬و‭ ‬پاپایا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬میوه‌های‭ ‬گرمسیری‭ ‬موز‭ ‬و‭ ‬انبه‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬وسیعی‭ ‬در‭ ‬چابهار‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشت‌آزمایشی‭ ‬آناناس‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شروع‭ ‬شد‭.‬
مدیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬چابهار‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬افزود‭: ‬محصولات‭ ‬استراتژیک‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬کلزا‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهرستان‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بارندگی‭ ‬امکان‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬آن‭ ‬هندوانه‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬آبی‭ ‬کمتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گندم‭ ‬دارد‭ ‬نیز‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭.‬
میرلاشاری‭ ‬درباره‭ ‬قاچاق‭ ‬خاک‭ ‬منطقه‭ ‬چابهار‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬چنین‭ ‬چیزی‭ ‬دیده‭ ‬نشده‭ ‬اما‭ ‬براساس‭ ‬برخی‭ ‬شنیده‌ها‭ ‬گفته‭ ‬می‌شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مرغوبیت‭ ‬و‭ ‬آبرفتی‭ ‬بودن‭ ‬خاک‭ ‬این‭ ‬منطقه،‭ ‬کشورهایی‭ ‬برای‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬زمین‌های‭ ‬چمن‭ ‬ورزشگاه‌های‭ ‬خود‭ ‬یا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شیوخ‭ ‬عرب‭ ‬برای‭ ‬باغات‭ ‬شخصی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خاک‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭ ‬اما‭ ‬جلوی‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‌صرفه‭ ‬هم‭ ‬نیست‭.‬

سهم‭ ‬ما ‬از‭ ‬گنج‌های‭ ‬خزر‭ ‬چند‭ ‬است؟‭!‬

دریای‭ ‬خزر‭ ‬امروزی‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬دریایی‭ ‬است‭ ‬پهناور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬سیاه‭ ‬تا‭ ‬دریاچه‭ ‬آرال‭ ‬گسترش‭ ‬داشت،‭ ‬و‭ ‬گرچه‭ ‬قرن‌هاست‭ ‬که‭ ‬دریا‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬دریایی‭ ‬به‌طور‭ ‬طبیعی‭ ‬متصل‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬دریا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬90درصد‭ ‬ماهیان‭ ‬خاویاری‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬درخود‭ ‬جای‭ ‬داده،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬منابع‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬بسیار‭ ‬غنی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ذخایر‭ ‬نفتی‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬17‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬میلیارد‭ ‬بشکه‭ ‬برآورد‭ ‬می‌شود‭.‬
دریای‭ ‬خزر‭ ‬پهنه‌ای‭ ‬آبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬به‭ ‬ایران،‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬به‭ ‬روسیه،‭ ‬از‭ ‬غرب‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬آذربایجان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬به‭ ‬جمهوری‌های‭ ‬ترکمنستان‭ ‬و‭ ‬قزاقستان‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود‭.‬
در‭ ‬سال‭ ‬1991،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬خواهان‭ ‬آن‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬ساحلی‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬به‌طور‭ ‬مشاع‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دریا‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬کنند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬خواهان‭ ‬تقسیم‭ ‬آن‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬21‭ ‬دسامبر‭ ‬1991،‭ ‬جمهوری‌های‭ ‬شوروی‭ ‬سابق‭ ‬با‭ ‬امضای‭ ‬اعلامیه‭ ‬آلماآتا‭ ‬متعهد‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قراردادهای‭ ‬شوروی‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬پایبند‭ ‬باشند‭.‬
روسیه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1998‭ ‬موضع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬با‭ ‬آذربایجان‭ ‬پروتکلی‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وصل‭ ‬کردن‭ ‬دو‭ ‬سر‭ ‬نقاط‭ ‬ساحلی‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬عملاً‭ ‬حدود‭ ‬27درصد‭ ‬دریا‭ ‬سهم‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬19درصد‭ ‬دریا‭ ‬سهم‭ ‬روسیه‭ ‬می‌شد‭. ‬سهمی‭ ‬حدود‭ ‬18درصد‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬فرمول‭ ‬برای‭ ‬آذربایجان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬64‭ ‬درصد‭ ‬بستر‭ ‬دریا‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬میان‭ ‬خود‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌کردند؛‭ ‬اما‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکمنستان‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬نپذیرفته‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬تقسیم‭ ‬دریا‭ ‬را‭ ‬غیرقابل‭ ‬قبول‭ ‬دانستند‭.‬
به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬روزنامه‭ ‬جوان،‭ ‬میثم‭ ‬آرایی،‭ ‬مدیر‭ ‬مؤسسه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مطالعات‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مطلع‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرونده‭ ‬خزر‭ ‬درباره‭ ‬گمانه‌های‭ ‬فعلی‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬درصدبندی‭ ‬گفت‭: ‬دریا‌ها‭ ‬را‭ ‬برخلاف‭ ‬تصور‭ ‬عام‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬درصد‌های‭ ‬موجود،‭ ‬تنها‭ ‬بحث‭ ‬فلات‭ ‬قاره‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اینگونه‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬منطقه،‭ ‬کشوری‭ ‬خاص‭ ‬مالک‭ ‬منطقه‭ ‬باشد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اصلاح‭ ‬حقوقی‭ ‬فانکشنال‭ ‬Functional‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود،‭ ‬یعنی‭ ‬کارکردی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬قلمرویی‭ ‬تلقی‭ ‬نمی‌شوند‭. ‬وی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬کنوانسیون‭ ‬روی‭ ‬فرمول‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬توافق‭ ‬نکردند،‭ ‬اما‭ ‬متن‭ ‬کنوانسیون‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬مواد‭ ‬آن‭ ‬طوری‭ ‬مباحث‭ ‬را‭ ‬کانالیزه‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سهم‌های‭ ‬پایین‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬سوق‭ ‬می‌دهد‭.‬
طبیعت‭ ‬بسته‭ ‬خزر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬منزلگاه‭ ‬جانوران‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬منحصربه‌فردی‭ ‬کرده‌است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عین‌حال‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آلودگی‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬نفتی‭ ‬بسیار‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬بنابر‭ ‬اعلام‭ ‬منابع‭ ‬آگاه،‭ ‬درحال‌حاضر‭ ‬حدود‭ ‬‮٩٠‬درصد‭ ‬ذخایر‭ ‬ارزشمند‭ ‬ماهیان‭ ‬خاویاری‭ ‬خزر‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صید‭ ‬بی‌رویه‭ ‬و‭ ‬آلودگی‭ ‬خزر‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬مدتی‭ ‬قبل‭ ‬مسئولان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چاره‌اندیشی‭ ‬واداشت‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬آن‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬تکثیر‭ ‬مصنوعی‭ ‬ماهیان‭ ‬خاویاری‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نابود‭ ‬شدن‭ ‬ذخایر‭ ‬صیادی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬اصلی‭ ‬بیکاری‭ ‬و‭ ‬تعطیلی‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬صیادی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭. ‬علاوه‌بر‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬جانوری‭ ‬خزر‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬همین‭ ‬آلودگی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬جمعیت‭ ‬فک‭ ‬خزر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تنها‭ ‬پستاندار‭ ‬این‭ ‬دریا‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬انقراض‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬‮٣٥‬‌هزار‭ ‬تن‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‌نباتی‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬‮٢٥‬‌هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬گیلان‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬پساب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬وارد‭ ‬دریا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬آلوده‭ ‬و‭ ‬درگیر‭ ‬کرده‌است‭. ‬حال‭ ‬به‌نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬باید‭ ‬امیدوار‭ ‬باشیم‭ ‬حداقل‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬سهم‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬کم‭ ‬شود‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬میزان‭ ‬آلودگی‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬نیز‭ ‬کم‭ ‬شود‭.‬

سرمایه‭ ‬بیشتر،‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬بیشتر‭!‬

مهندس‭ ‬عزیزا‭... ‬شهیدی‌فر،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬استان‭ ‬مازندران،‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬میزان‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬صید‭ ‬و‭ ‬صیادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬800‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬ماهیان‭ ‬کپور،‭ ‬سفید،‭ ‬کیلکا،‭ ‬خاویاری‭ ‬و‭ ‬کفال‭ ‬جز‭ ‬ماهیانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬وسیع‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬صید‭ ‬می‌شوند‭. ‬وی‭ ‬درباره‭ ‬کم‭ ‬شدن‭ ‬سهم‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬به‭ ‬تبع‭ ‬هرچه‭ ‬سرمایه‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭ ‬امکان‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تغییر‭ ‬سهم‭ ‬ایران،‭ ‬تاثیری‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬ارزآوری‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬اثرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نمایان‭ ‬کند‭.‬

مغفول‭ ‬ماندن‭ ‬تصفیه‭ ‬آب‭ ‬دریا‭ ‬برای‭ ‬کشاورزی

مهندس‭ ‬علی‭ ‬عالیشاه،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬مشاوره‌ای‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬نارنجستان‭ ‬مازند‭ ‬دشت،‭ ‬درخصوص‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬طویل‭ ‬شدن‭ ‬بیابان‌های‭ ‬کشور،‭ ‬راهکار‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬هزینه،‭ ‬تصفیه‭ ‬آب‭ ‬دریا‭ ‬به‌منظور‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شرب‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬کم‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬موضوعی‭ ‬در‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلان‭ ‬کشور‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬ماهیان‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬خاویاری،‭ ‬کشتیرانی‭ ‬و‭ ‬استخراج‭ ‬نفت‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬سهم‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬می‌تواند‭ ‬تاثیر‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬مزایای‭ ‬مذکور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

خلیج‭ ‬تا‭ ‬ابد‭ ‬فارس
از‭ ‬لای‭ ‬پلک‌های‭ ‬تنگ‭ ‬‮«‬چینی‌ها‮»‬

کاهش‭ ‬ذخایر‭ ‬دریای‭ ‬جنوبی‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬کارشناسان‭ ‬امر‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬صید‭ ‬سنتی،‭ ‬غیراصولی‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬صیادان‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬صیادان‭ ‬خارج‭ ‬استان‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬استان‭ ‬هرمزگان‭ ‬به‭ ‬کمبود‭ ‬برداشت‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬تنگی‭ ‬معیشت‭ ‬روبرو‭ ‬شوند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬در‭ ‬گیر‭ ‬و‭ ‬دار‭ ‬تایید‭ ‬یا‭ ‬رد‭ ‬شدن‭ ‬حضور‭ ‬صیادان‭ ‬چینی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تفسیر‭ ‬شرایط‭ ‬حضور،‭ ‬سوال‌های‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭. ‬
اینکه‭ ‬اگر‭ ‬قبول‭ ‬کنیم‭ ‬این‭ ‬صیادان‭ ‬تنها‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬فانوس‭ ‬ماهیان‭ ‬صید‭ ‬کنند‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬صیادان‭ ‬ایرانی‭ ‬انجام‭ ‬ندهند؟‭ ‬
چرا‭ ‬ما‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬ماهیان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬نگیریم‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬ارزآوری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم؟‭ ‬
چه‭ ‬تضمینی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬صیادان‭ ‬تنها‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬صید‭ ‬ماهیان‭ ‬مذکور‭ ‬کنند؟‭ ‬
فانوس‭ ‬ماهیان‭ ‬مگر‭ ‬غذای‭ ‬ماهیان‭ ‬حلال‭ ‬گوشت‭ ‬نیستند،‭ ‬پس‭ ‬چه‭ ‬شخص‭ ‬یا‭ ‬ارگانی‭ ‬جوابگوی‭ ‬کاهش‭ ‬ماهیان‭ ‬حلال‭ ‬گوشت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬موادغذایی‭ ‬می‌باشند‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬صیادان‭ ‬اظهار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬صید‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سفر‭ ‬ده‭ ‬روزه‭ ‬حتی‭ ‬میان‭ ‬هزینه‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬صیادی‭ ‬رابطه‭ ‬منطقی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭! ‬و‭ ‬‭... .‬
این‌ها‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬هزینه‌های‭ ‬درمانی‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬سخت‭ ‬صیادی‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬مشکلات‭ ‬عدیده‭ ‬جسمی‭ ‬بر‭ ‬صیادان‭ ‬عارض‭ ‬می‌کند‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬حرف‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬جایگاه‭ ‬نخست‭ ‬صید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

بحث‭ ‬من‭ ‬چشم‭ ‬بادامی‌ها‭ ‬نیست‭ ...‬

مهندس‭ ‬اسحاق‭ ‬تندرو،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬صیادی‭ ‬هرمزگان،‭ ‬درخصوص‭ ‬صیادان‭ ‬چینی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬صیادان‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬صید‭ ‬فانوس‭ ‬ماهیان‭ ‬و‭ ‬ماهیان‭ ‬یال‭ ‬اسبی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬گاها‭ ‬حریم‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬یگان‭ ‬حفاظت‭ ‬با‭ ‬اخطار‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬بحث‭ ‬من‭ ‬صیادان‭ ‬هرمزگانی‭ ‬است‭ ‬افزود‭: ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬صیادان‭ ‬غیربومی،‭ ‬مجاز‭ ‬به‭ ‬صید‭ ‬یال‌اسبی‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬صیادان‭ ‬هرمزگانی‭ ‬با‭ ‬کشتی‭ ‬و‭ ‬شناور‭ ‬تنها‭ ‬تماشاگر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬صید‭ ‬چنین‭ ‬ماهیانی‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭. ‬
مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬صیادی‭ ‬هرمزگان‭ ‬جمعیت‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬حدود‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬صیادی‭ ‬ارتزاق‭ ‬می‌کنند‭ ‬پس‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬مسئولان‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صیادان‭ ‬بومی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‌ها‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬

تفاوت‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بدهای‭ ‬تاریخ،‭ ‬از‭ ‬صرف‭ ‬تا‭ ‬حرف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬می‌توانیم‮»‬

از‭ ‬حدود‭ ‬2800‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬تا‭ ‬همین‭ ‬250‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬شاید‭ ‬بهترین‭ ‬توصیف‭ ‬برای‭ ‬نیمکره‌شمالی‭ ‬زمین،‭ ‬واژه‭ ‬ایران‭ ‬بود‭! ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬مورخان‭ ‬و‭ ‬نقشه‌های‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬مانده،‭ ‬قلمرو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬قاجاریه،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬فعلی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬شامل‭ ‬می‌شد‭.‬ اینکه‭ ‬در‭ ‬قرون‭ ‬مختلف،‭ ‬مصالح‭ ‬کشور‭ ‬چگونه‭ ‬تفسیر‭ ‬می‌شد‭ ‬جای‭ ‬بحث‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬قدر‭ ‬مسلم‭ ‬عِرق‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬اجدادی‭ ‬و‭ ‬قلمرو‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اعصار‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬انسان‌ها‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬نقشه‌های‭ ‬عریض‭ ‬و‭ ‬طویلی‭ ‬که‭ ‬اسم‭ ‬ایران‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬خودنمایی‭ ‬می‌کرد‭ ‬خوشحال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‌حال‭ ‬ناراحت‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬شیر‭ ‬به‭ ‬گربه‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬تمامیت‭ ‬مرزی‭ ‬کشور‭ ‬مصمم‌تر‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬امید‭ ‬اینکه‭ ‬آیندگان‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬نیکی‭ ‬یاد‭ ‬کنند‭!

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۳- سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow