صنعت دام و طیور و آبزیان
شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال

شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال
فعال‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬پروتئین‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مردم

شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال - سهامی‭ ‬خاص‭ -  ‬در‭ ‬25‮ ‬اسفند‭ ‬سال‭ ‬1370‮ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تأمین‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬گوشتی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬تأسیس‭ ‬گردید‭.‬
این‭ ‬شرکت‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬3‭ ‬واحد‭ ‬اجداد‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کارخانه‭ ‬جوجه‌کشی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬سالیانه‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬نشتارود‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬طولانی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬کیفی‭ ‬محصولات‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬جوجه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬این‭ ‬شرکت،‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت،‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬شرکت‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬ به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬طی‭ ‬قرارداد‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬سپیدان  -  ‬از شرکت‌های‭ ‬تحت‭ ‬مالکیت‭ ‬شرکت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر  -  و‭ ‬سه‭ ‬شرکت‭ ‬دیگر‭  - ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ -  ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬فارم‭ ‬اجداد‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬لاکان‭ ‬رشت -  با ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی‭ ‬در‭ ‬سال‭ - ‬،‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬سالیانه‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬5‭/‬8‮ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭ ‬که‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬می‌باشد‭.‬
شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال - سهامی خاص  -  ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬دکتر‭ ‬علی‭ ‬باغبان‭ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ،‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مستمر،‭ ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬منابع‭ ‬انسانی،‭ ‬فناوری‭ ‬تولید،‭ ‬بازاریابی،‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬پشتیبانی‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تیم‭ ‬خدمات‭ ‬مشتریان‭ ‬کارآزموده‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬صنعت‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬شرکت‭ ‬تولید‌کننده‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬گوشتی‭ ‬حفظ‭ ‬کند‭.‬
این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرورش‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬کلیه‭ ‬عملیات‭ ‬مرغداری،‭ ‬از‭ ‬محوری‌ترین‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬و‭ ‬برترین‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬فروشنده‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬گوشتی‭ ‬کشور‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭.‬
مجموعه‭ ‬مذکور‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬مزارع‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬زیستی‭ ‬بالا،‭ ‬امکانات‭ ‬پیشرفته‭ ‬آزمایشگاهی،‭ ‬کارخانه‭ ‬جوجه‌کشی‭ ‬مجهز‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی،‭ ‬گام‌هایی‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬شایسته‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬برداشته‭ ‬است‭ . ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭/‬7‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی، Ross 308 است‭ ‬که‭ ‬پیشتاز‭ ‬در‭ ‬ارتقا‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬گوشتی‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬امتیازات‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬
فعالیت‭ ‬اصلی‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬بخشی‭ ‬متمرکز‭ ‬است؟
این‭ ‬شرکت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬صنعت‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬توانسته‭ ‬موقعیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬برند‭ ‬معتبر‭ ‬حفظ‭ ‬کند‭. ‬ شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬با‭ ‬قدمت‭ ‬دیرینه‭ ‬و‭ ‬پرافتخار‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌پردازد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گواه‭ ‬مشتریان،‭ ‬محصولات‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬کیفیتی‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬
چه‭ ‬نژادی‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬پرورش‭ ‬می‌یابد؟
نژاد «308‭ ‬Ross‮»‬‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬ جوجه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬نقاط‭ ‬ایران‭ ‬عرضه‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬سراسر‭ ‬مناطق‭ ‬کشور،‭ ‬که‭ ‬مصرف‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادرگوشتی‭ ‬دارند‭ ‬می‌توانند‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬تأمین‭ ‬نمایند‭.‬
فعالیت‭ ‬شرکت‭ ‬چه‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬دارد؟
تمام‭ ‬شرکت‌های‭ ‬مرغ‌مادر‭ ‬گوشتی‭ ‬که‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬تهیه‭ ‬می‌کنند،‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید،‭ ‬مرغ‭ ‬آن‌ها‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬پروتئین‭ ‬مصرفی‭ ‬مردم‭ ‬می‌شود‭.‬ به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬تأثیر‭ ‬فعالیت‭ ‬شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬پروتئین‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مردم‭ ‬مشخص‭ ‬می‌شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow