صنعت دام و طیور و آبزیان
کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬شریف‌آباد

کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬شریف‌آباد
آرزومند‭ ‬سلامتی‭ ‬و‭ ‬تندرستی‭ ‬جامعه

شرکت‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬شریف‌آباد،‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬دکتر‭ ‬مسعود‭ ‬شریعتی؛‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تأمین‭ ‬غذای‭ ‬سالم،‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬با‭ ‬کشت‭ ‬علوفه‭ ‬مرغوب‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تغذیه‭ ‬مناسب‭ ‬دام‌های‭ ‬دارای‭ ‬بهترین‭ ‬نژاد‭ ‬اصیل‭ ‬استمرار‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بکارگیری‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬فناوری‌های‭ ‬مدرن،‭ ‬محصولات‭ ‬لبنی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بالاترین‭ ‬کیفیت‭  - ‬انواع‭ ‬شیر،‭ ‬دوغ،‭ ‬ماست،‭ ‬پنیر   -  ‬به‭ ‬مردم‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کند‭. ‬ رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬کلیه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬است‭.‬‭ ‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬مصاحبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭:‬
زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬می‌فرمایید؟‭ ‬
این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭. ‬ فعالیت‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬یک‭ ‬زنجیره‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬تا‭ ‬سفره‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭. ‬ در‭ ‬زمینه‭ ‬لبنیات،‭ ‬6200‭ ‬رأس‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬هلشتاین‭ ‬Register‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬روزانه‭ ‬120‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شیر‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌های‭ ‬کاله،‭ ‬دامداران،‭ ‬پاکبان‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬لبنیاتی‭ ‬رابتا - ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ -  ‬ارسال‭ ‬می‌شود‭. ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬خامه‭ ‬استریل‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬رونمایی‭ ‬شد‭. ‬
چه‭ ‬مشکلاتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬
بزرگترین‭ ‬مشکل‭ ‬کمبود‭ ‬نقدینگی‭ ‬می‌باشد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬لبنیات‭ ‬2‭ ‬خطر‭ ‬عمده‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭:
 ‬1‭ - ‬‭ ‬لبنیات‭ ‬سنتی‭
  ‬2‭ - ‬‭ ‬کارخانجات‭ ‬بدون‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬سالم‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌کنند‭
. ‬این‭ ‬کارخانه‌ها‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬افزودنی‭ ‬غیرمجاز،‭ ‬نگهدارنده‌ها‭ ‬و‭ ‬روغن‌های‭ ‬پالم‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬خامه‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬مخاطراتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭.‬
گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬شیر‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬از‭ ‬دامدار‭ ‬خریداری‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چک‭ ‬مدت‌دار‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌گردد؟‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬چیست؟‭ ‬
در‭ ‬حوزه‭ ‬لبنیات‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬پول،‭ ‬دولت‭ ‬روش‌های‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬کشاورزان‭ ‬آسیب‭ ‬جدی‭ ‬ببینند‭. ‬به‭ ‬محض‭ ‬اینکه‭ ‬نوسان‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬مرغ‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود،‭ ‬مرغ‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ . ‬به‭ ‬محض‭ ‬اینکه‭ ‬مقداری‭ ‬نوسان‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬به‌وجود‭ ‬می‌آید،‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬خوشایندی‭ ‬نیست‭.‬
با‭ ‬صدای‭ ‬بلند‭ ‬می‌گویم‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬جای‭ ‬دنیا‭ ‬درهای‭ ‬اقتصاد‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬واردات‭ ‬باز‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬لبنیات‭ ‬40%‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬تعیین‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬تعرفه‭ ‬گذاشته‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬ به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬کم‌ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سیاسی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬جنس‭ ‬پشت‭ ‬مرزها‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬نشود،‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬روسیه‭ ‬هم‭ ‬درست‭ ‬استفاده‭ ‬نشد‭. ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬در‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬سنگین‭ ‬بهترین‭ ‬حالت‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬است‭.‬
مجموعه‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬سهمی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬دارد؟‭ ‬
ما‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بزرگ‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬شرکتی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دام‭ ‬خالص‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند -  با‭ ‬حدود‭ ‬3200‭ ‬رأس‭ ‬مولد‭ ‬نژاد‭ ‬خالص‭ ‬هلشتاین‭ - ‬‭ ‬سیاست‭ ‬کلان‭ ‬اقتصادی‭ ‬امروز‭ ‬اقتضا‭ ‬می‌کند‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬آماده‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬باشیم‭. ‬
در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬بحث‭ ‬D&R تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬نزدیک‭ ‬هستید؟‭ ‬
همه‭ ‬فرآیندهای‭ ‬تغذیه،‭ ‬بهداشت،‭ ‬نگهداری‭ ‬دام،‭ ‬زاد‭ ‬و‭ ‬ولد‭ ‬و‭ ‬شیردوش‭ ‬در‭ ‬شریف‭ ‬آباد‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬تکنولوژی‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬حاکم‭ ‬است‭. ‬
چه‭ ‬پیامی‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‌ها‭ ‬دارید؟‭ ‬
دامداری‌های‭ ‬نیمه‭ ‬صنعتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬می‌روند،‭ ‬تلیسه‭ ‬Register‭ ‬شده‭ ‬خریداری‭ ‬کنند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مدنظر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بحث‭ ‬صادرات‭ ‬ورود‭ ‬کرده‌اید؟‭ ‬
در‭ ‬بحث‭ ‬فروش‭ ‬تلیسه،‭ ‬مذاکراتی‭ ‬با‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
حمایت‭ ‬مدیریت‭ ‬هلدینگ‭ ‬کوثر‭ ‬چگونه‭ ‬است؟‭ ‬
دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬می‌شناسم،‭ ‬خصوصیات‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬دارد‭. ‬ تعهد،‭ ‬پرکاری،‭ ‬تدین،‭ ‬سلامت،‭ ‬مؤلف‌های‭ ‬رویش‌های‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬تیغه‌های‭ ‬بُران‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬هستیم،‭ ‬ان‌شاءا‭... ‬ بتوانیم‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬معظم‭ ‬شهدا‭ ‬روسفید‭ ‬باشیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow