صنعت دام و طیور و آبزیان
همت‭ ‬بلند‭ ‬مردان‭ ‬روزگار

مجتمع‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اشراق
همت‭ ‬بلند‭ ‬مردان‭ ‬روزگار

شرکت‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اشراق‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬عمدتا‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬واحد‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬تولید‭ ‬شیرخام‭ ‬صنعتی،‭ ‬گوساله‭ ‬نر‭ ‬پرواری‭ ‬و‭ ‬تلیسه‭ ‬آبستن‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬دکتر‭ ‬عبدالرسول‭ ‬علامه‭ ‬فعال‭ ‬می‌باشد‭. ‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬
زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬شرکت‭ ‬اشراق‭ ‬چیست؟‭ ‬
در‭ ‬واحد‭ ‬فخر‭ ‬آباد‭ ‬حدود‭ ‬2000‭ ‬رأس‭ ‬گاو‭ ‬هلشتاین‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬1000‭ ‬رأس‭ ‬آن‭ ‬مولد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روزانه‭ ‬30‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬تولید‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مراکز‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬دومینو،‭ ‬چوپان‭ ‬و‭ ‬کاله‭ ‬تحویل‭ ‬می‌دهد‭.‬ واحد‭ ‬سعدآباد‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬3200‭ ‬رأس‭ ‬گوساله‭ ‬نر‭ ‬پرواری‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬پرورش‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬اختصاص‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬1000‭ ‬رأس‭ ‬دام‭ ‬آبستن‭ ‬سیمنتال‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬برای‭ ‬نگهداری،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬واحد‭ ‬تقی‌آباد‭ ‬می‌شود‭. ‬که‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬واحد‭ ‬پرورش‭ ‬سیمنتال‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهیم‭. ‬ تولید‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬زراعت‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬دام‭ ‬می‌باشد‭ ‬شرکت‭ ‬ضمن‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬علوفه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬کشت‌های‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬یونجه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‭ ‬باغداری‭ ‬حدود‭ ‬225‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬ورامین‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬پسته‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
دلایل‭ ‬پیشرفت‭ ‬شرکت‭ ‬چیست؟‭ ‬
در‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬از‭ ‬کلیه‭ ‬نژادها‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬تولیدی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭. ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬90%‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دام‭ ‬دو‭ ‬منظوره‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬گاو‭ ‬سیمنتال‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬شیر‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌یابد‭. ‬ هر‭ ‬نژادی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬کارشناسان‭ ‬زبده‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬کنند‭ ‬لذا‭ ‬باید‭ ‬شرایط‭ ‬نگهداری،‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬تولید‭ ‬موثر‭ ‬است‭ ‬مهیا‭ ‬شود‭. ‬بنابراین،‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬میزان‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬غفلت‭ ‬کنیم‭ ‬آن‭ ‬توانمندی‌ها‭ ‬نیز‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یابد‭.‬
چه‭ ‬مشکلاتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬
آنچه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عام‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی‭ ‬درصد‭ ‬سودآوری‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بماند‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬هزینه‌ها،‭ ‬محیط‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬توسعه‭ ‬دهد،‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬برمی‌گردد‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬سیاست‭ ‬کلی‭ ‬را‭ ‬مرور‭ ‬و‭ ‬تنگناها‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬غفلت‭ ‬کنیم‭ ‬تعادل‭ ‬و‭ ‬توازن‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬می‌خورد‭. ‬
کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اشراق‭ ‬چه‭ ‬سهمی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬دارد؟‭ ‬
ما‭ ‬جزء‭ ‬دامداران‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌آییم‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬می‌توانیم‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬توانمندی‌هایمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سایر‭ ‬دامداران‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭. ‬
در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬بحث‭ R&D ‭ ‬ مجموعه تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬شما‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬نزدیک‭ ‬است؟
با‭ ‬مرور‭ ‬استانداردها،‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭. ‬ولی‭ ‬الزاما‭ ‬نمی‌شود‭ ‬علم‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬داخلی‭ ‬تطبیق‭ ‬داد‭. ‬یک‭ ‬دام‭ ‬پتانسیل‭ ‬دارد،‭ ‬ولی‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬باید‭ ‬‭ ‬مهیا‭ ‬شود،‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بدست‭ ‬آوردن‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬قرار‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬علم‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬کنیم‭. ‬باید‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فراگیر‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬سلب‭ ‬مسئولیت‭ ‬تلاش‭ ‬کنند‭. ‬خود‭ ‬تولیدکننده‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‭ ‬مشکل‭ ‬دارد‭. ‬زیرا‭ ‬نهاده‭ ‬نقد‭ ‬می‌باشد‭. ‬دولتمردان‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬تولیدکننده،‭ ‬می‌توانند‭ ‬استطاعت‭ ‬خرید‭ ‬برای‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭. ‬کل‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید،‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬دقیقا‭ ‬مورد‭ ‬بازنگری‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬حلقه‌ای‭ ‬را‭ ‬اگر‭ ‬فراموش‭ ‬کنیم،‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬لازم‭ ‬برخوردار‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬باید‭ ‬یک‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬پیوسته‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬اگر‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬داخل،‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬می‌توانیم‭ ‬صادر‭ ‬کنیم،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬تعدادی‭ ‬تلیسه‭ ‬آبستن‭ ‬هلشتاین‭ ‬به‭ ‬ترکمنستان‭ ‬صادر‭ ‬کردیم‭. ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬مثل،‭ ‬وضعیت‭ ‬گله‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کردیم‭. ‬دولتمردان‭ ‬باید‭ ‬بررسی‭ ‬کنند‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬تولیدکننده‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬فضایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬بستر‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬دام‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.‬
مدیریت‭ ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬شرکت‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است؟‭ ‬
زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬باهم‭ ‬بتوانند‭ ‬خروجی‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬قدم‭ ‬موثر‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬این‭ ‬قدم‭ ‬یک‭ ‬فرهنگ‭ ‬می‌شود‭. ‬انسان‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نیست‭. ‬مصرف‌کننده‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬مصرف‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬را‭ ‬نصیب‭ ‬هلدینگ‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
چه‭ ‬پیامی‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬دارید؟‭ ‬
پیام‭ ‬من‭ ‬همان‭ ‬پیامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬اعلام‭ ‬فرمودند،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬اگر‭ ‬روی‭ ‬پا‭ ‬بایستیم‭ ‬به‭ ‬بلندا‭ ‬می‌رسیم‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کنیم‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭.‬ بهترین‭ ‬مردم‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علم‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬کند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬همه‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬علمی،‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ببریم‭ ‬تا‭ ‬انشاءا‭... ‬قدرت‭ ‬برابری‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۲ و ۲۱۳ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow