صنعت دام و طیور و آبزیان
بوقلمون‌ها‭ ‬هم‭ ‬می‌توانند‭ ‬پرواز‭ ‬کنند؟‭!‬

افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون

بوقلمون‌ها‭ ‬هم‭ ‬می‌توانند‭ ‬پرواز‭ ‬کنند؟‭!‬

مهندس‭ ‬محمدعلی‭ ‬منصوریان

پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬در‭ ‬چندسال‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬قابل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مرغداران‭ ‬یا‭ ‬بازرگانان‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬تبدیل‭ ‬واحد‭ ‬صنفی‭ ‬یا‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬سختگیری‌های‭ ‬سازمان‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬کسب‭ ‬مجوزهای‭ ‬مربوطه‭ ‬گله‌مند‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اظهارتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اینکه‭ ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬درگرو‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیازمند‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬می‌باشد‭ ‬منطقی‭ ‬جلوه‭ ‬می‌دهند‭.‬ این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تدریجی‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬متناسب‭ ‬بودن‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬هدف‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬میزان‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬برابر‭ ‬می‌داند‭.‬

افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬بوقلمون‭ ‬تا‭ ‬افق‭ ‬1404
مهندس‭ ‬سیدمسعود‭ ‬موسوی،‭ ‬رئیس‭ ‬گروه‭ ‬امور‭ ‬طیور‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬ماکیان،‭ ‬سیاست‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬جوجه‭ ‬گوشتی‭ ‬بوقلمون‭ ‬از‭ ‬گله‌های‭ ‬مولد‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬واردات‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬گله‌های‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تاکنون‭ ‬325‭ ‬واحد‭ ‬گوشتی‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬در‭ ‬دوره،‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬تکمیل‭ ‬حلقه‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬گله‌های‭ ‬مادر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬منظم‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬هر‭ ‬2‭ ‬ماه‭ ‬یکبار‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬جوجه‭ ‬از‭ ‬فروردین‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬از‭ ‬گله‌های‭ ‬داخلی‭ ‬صورت‭ ‬پذیرفته‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬قطع‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ رئیس‭ ‬گروه‭ ‬امور‭ ‬طیور‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬ماکیان،‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬جوجه‭ ‬بوقلمون‭ ‬را‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‭ ‬فعلی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬5‭/‬ 2‭ - ‬3 ‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬از‭ ‬گله‌های‭ ‬داخلی‭ ‬تولید‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬حداکثری‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬واحدهای‭ ‬بوقلمون‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬2‭.‬2‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬سال،‭ ‬ابتدا‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بازارسازی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬گله‌های‭ ‬مولد‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬فاصله‭ ‬جوجه‌ریزی،‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پله‌ای‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬ظرفیت‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬برسانیم‭ ‬و‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬فعلی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬گرم‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کیلوگرم‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬1404‭ ‬برسانیم‭.‬ موسوی‭ ‬لازمه‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬مستمر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬ارگان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬سلامت‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬غذایی‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬موارد‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬صادرات‭ ‬بوقلمون‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬نبود‭ ‬مزیت‭ ‬قیمتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬صادراتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭.‬

شرکت‌های‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬آری؛‭ ‬بازرگانان‭ ‬خیر
مهندس‭ ‬افشین‭ ‬پهلوان‭ ‬شریفی کارشناس‭ ‬مسئول‭ ‬بخش‭ ‬بوقلمون،‭ ‬درخصوص‭ ‬تعداد‭ ‬واحدهای‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬تعداد‭ ‬واحدهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نوبت‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬مساعدت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬شش‭ ‬واحد‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬واحد‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬کامل‭ ‬می‌شود‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬درخواست‌های‭ ‬متقاضیان‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬ساختار‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬امر‭ ‬از‭ ‬نوسانات‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬آسیب‌های‭ ‬غیرقابل‭ ‬جبران‭ ‬به‭ ‬تولیدکننده‭ ‬کوچک‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌نماید‭.‬ کارشناس‭ ‬بخش‭ ‬بوقلمون‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اجرایی،‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬تولید‭ ‬طیور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬واحدهای‭ ‬مرغداری‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬بوقلمون‭ ‬گوشتی‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬استان‌ها‭ - ‬برای‭ ‬یکبار‭ - ‬با‭ ‬شرط‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬واحد‭ ‬بلامانع‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬استان‌های‭ ‬گیلان،‭ ‬مازندران،‭ ‬گلستان‭ ‬و‭ ‬قزوین‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تعداد‭ ‬زیاد‭ ‬واحدهای‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬آنها،‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬مجاز‭ ‬نیست‭. ‬ به‭ ‬منظور‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬حداقل‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬بوقلمون‭ ‬گوشتی،‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‭ ‬واحدهای‭ ‬کوچک‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬با‭ ‬شرط‭ ‬تجهیز‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تمام‭ ‬اتوماتیک‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭.‬ پهلوان‭ ‬شریفی‭ ‬بهره‭ ‬لاشه‭ ‬بوقلمون‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬84‭ ‬درصد‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بالاتر‭ ‬بودن‭ ‬بهره‭ ‬لاشه‭ ‬بوقلمون‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور، ‭ -‬قسمت‭ ‬پایین‭ ‬لاشه‭ - ‬ران‭ ‬و‭ ‬ساق‭ - ‬دارای‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬قسمت‭ ‬بالایی‭ ‬لاشه ‭ -‬سینه‭ - ‬دارای‭ ‬گوشت‭ ‬سفید‭ ‬بوده‭ - ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬چربی‭ ‬میان‭ ‬بافتی‭ ‬بسیار‭ ‬کمتری‭ ‬نیز‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدویت‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬می‌تواند‭ ‬جایگزین‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬گوشت‭ ‬دام‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬جایگزین‭ ‬و‭ ‬رقیب‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭  ‬نیز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آید،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬موجب‭ ‬ایجاد‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬براساس‭ ‬ذائقه‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬می‌گردد‭.‬

گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬ضد‭ ‬پیری‭ ‬است‭!‬
علیرضا‭ ‬شاهسون،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬بوقلمون‭ ‬صنعتى‭ ‬شاهسون،‭ ‬درخصوص‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬نیاز‭ ‬غذایى‭ ‬بوقلمون‭ ‬ذرت،‭ ‬سویا‭ ‬و‭ ‬کنسانتره‭ ‬ویژه‭ ‬بوقلمون‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سالن‌هاى‭ ‬پرورش‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬مشابه‭ ‬طیور‭ ‬صنعتى‭ ‬مى‌باشد‭.‬ وى‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬قراولان‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬چهارصد‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬بوقلمون‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬مى‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬کشورهاى‭ ‬پیشرو‭ ‬ناچیز‭ ‬است‭.‬ مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬بوقلمون‭ ‬صنعتى‭ ‬شاهسون‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مى‌رسد‭ ‬استفاده‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬وجود‭ ‬گروه‭ ‬ویتامین‌هاى‭ ‬ضرورى‭ ‬نظیر‭ ‬گروه‭ ‬B‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬B6‭ ‬و B12‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬چربی‭ ‬و‭ ‬مقادیر‭ ‬فراوان‭ ‬املاح‭ ‬معدنى‭ ‬و‭ ‬اسیدهای‭ ‬آمینه،‭ ‬براى‭ ‬بیمارى‌هاى‭ ‬قلبى‭ ‬و‭ ‬عروقى‌،‭ ‬ام‭ ‬اس‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬پیرى‭ ‬بسیار‭ ‬مناسب‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬فرهنگ‌سازى‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬ازسوى‭ ‬ارگان‌هاى‭ ‬مربوطه‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید‭.‬ شاهسون‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مجاز‭ ‬بوقلمون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬هفتصد‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دوره‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬متقاضیان‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬باید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬فعالیتى،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬مجوزهاى‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌بردارى‭ ‬بهداشتى‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بیمارى‌ها‌،‭ ‬ضریب‭ ‬تبدیل‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬بازدهى‭ ‬در‭ ‬فاصله‌اى‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬‮٤‬‭ ‬ماه‭ ‬موجب‭ ‬تقاضاى‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬ماکیان‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬است‭.‬

پُرخاصیتِ‭ ‬لوکس‭!‬
مهندس‭ ‬سهامی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬دهکده‭ ‬سبز‭ ‬بوقلمون،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬طعم‭ ‬و‭ ‬مزه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬نیز‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون ‭ -‬چهار‭ ‬برابر‭ ‬فسفر‭ ‬بیشتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬میگو‭ - ‬ارجحیت‭ ‬دارد‭. ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گوشت‭ ‬دیگر‭ ‬پرندگان‭ ‬جز‭ ‬گوشت‌های‭ ‬لوکس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬یاد‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬خواص‭ ‬درمانی‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بیماری‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬سرطان‭ ‬سینه،‭ ‬ام‌اس،‭ ‬آرتروز،‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬اعصاب‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬دان‭ ‬در‭ ‬جنس‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬بوقلمون‭ ‬را‭ ‬متفاوت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬هر‭ ‬بوقلمون‭ ‬نر‭ ‬از‭ ‬جوجه‭ ‬تا‭ ‬سن‭ ‬فروش - حدود‭ ‬پنج‭ ‬ماه‭- ‬ نزدیک‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬کیلو‭ ‬دان‭ ‬مصرف‭ ‬می‌کند‭. ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬بوقلمون‭ ‬ماده‭ ‬‮٣٠‬‭ ‬کیلو‭ ‬دان ‭ -‬چهار‭ ‬ماه‭ - ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬به‌ازای‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬گوشت‭ ‬دو‭ ‬کیلو‭ ‬و‭ ‬چهارصد‭ ‬گرم‭ ‬دان‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭.‬ مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬دهکده‭ ‬سبز‭ ‬بوقلمون‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬اقتصادی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬چالشی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬نبود‭ ‬تضمین‭ ‬خرید‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬تمهیداتی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬بوقلمون ‭ -‬‮۰۵۳ گرم‭ - ‬اندیشیده‭ ‬شود‭.‬ سهامی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬تعداد‭ ‬مزارع‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬مجوزهای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬باشد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬نیاز‭ ‬واردات‭ ‬جوجه،‭ ‬امکان‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مرز‭ ‬صادرات‭ ‬وجود‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬وی‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬میزان‭ ‬ناخالصی‭ ‬در‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مقاوم‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مزیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬برشمرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow