صنعت دام و طیور و آبزیان
مجهولی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری

صنعت‭ ‬تجهیزات‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افول‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬صعود؟

مجهولی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری

محبوبه قرمزچشمه

كیفیت‭ ‬تجهیزات‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬عواملی‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬بهره‌وری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬زیادی‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭ ‬مورد‭ ‬مناقشه‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬سال‌هاست‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تجهیزات‭ ‬هیچ‭ ‬پیشرفتی‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬آماری‭.‬ براساس‭ ‬بررسی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬طیور‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬پیش،‭ ‬حدود‭ ‬26‭ ‬درصد‭ ‬مرغداری‌های‭ ‬كشور‭ ‬دارای‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬بالای‭ ‬30‭ ‬سال ‭ -‬فرسوده‭ - ‬و‭ ‬حدود‭ ‬23‭ ‬درصد‭ ‬مرغداری‌های‭ ‬كشور‭ ‬دارای‭ ‬تجهیزات‭   -‬قفس‭ ‬و‭ -  ... ‬بالای20سال‭ - ‬فرسوده‭ - ‬هستند‭.‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬تشكل‌های‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬از‭ ‬كیفیت‭ ‬نسبتا‭ ‬بالای‭ ‬تجهیزات‭ ‬سخن‭ ‬می‌گویند،‭ ‬در‭ ‬بررسی‭ ‬این‭ ‬سخنان،‭ ‬خبرنگار «دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬میدانی‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬صاحبان‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬ این‭ ‬آمار‭ ‬از‭ ‬ناحیه‭ ‬صاحبان‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬كشیده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هریك‭ ‬نظر‭ ‬خاصی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬كشور‭ ‬ابراز‭ ‬كردند،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬مجموع‭ ‬این‭ ‬نظرات‭ ‬پرداخته‭ ‬می‌شود‭:‬

10‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬كل‭ ‬سرمایه‭ ‬پرت‭ ‬می‌شود‭ ‬

سید‭ ‬فرزاد‭ ‬طلاكش،‭ ‬دبیر‭ ‬كل‭ ‬كانون‭ ‬سراسری‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬مرغ‌تخم‌گذار‭ ‬ایران‭ ‬گفت‭: ‬23‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مرغداری‭ ‬گوشتی‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬آن‭ ‬فعال‭ ‬هستند،‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬درصد‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بهسازی،‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬مجدد‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬نیز‭ ‬كلا‭ ‬فرسوده‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬مثلا‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ساختاری‭ ‬باید‭ ‬تغییر‭ ‬پیدا‭ ‬كند‌،‭ ‬اگر‭ ‬عمر‭ ‬یك‭ ‬مرغداری‭ ‬را‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬از ‭ -‬سال‭ ‬1340‭- ‬ توسعه‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬می‌گذرد‭ ‬بنابراین‭ ‬عملا‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬فرسوده‭ ‬شده‌اند‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬78‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‌های‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خوراك‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬تجهیزات‭ ‬مكانیزه‭ ‬نباشد‭ ‬10درصد‭ ‬از‭ ‬دانه‌ها‭ ‬در‭ ‬دان‌خوری‌های‭ ‬غیراستاندارد‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود،‭ ‬یعنی‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬كل‭ ‬سرمایه‭ ‬ضایع‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬خاكروبه‭ ‬مخلوط‭ ‬می‌شود‭.‬

بخش‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬تجهیزات‭ ‬كامل‌تری‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به بخش‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد

محمد‭ ‬یوسف،‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرغداران‭ ‬گوشتی‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬برند‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬هرچند‭ ‬آمار‭ ‬دقیقی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برندهایی‭ ‬كه‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬تجیهزات‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنند،‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬تقریبی‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬ساخت‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬وارداتی‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬شكلی‭ ‬كه‭ ‬تجهیزات‭ ‬مرغداری‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬خارجی‭ ‬آن‭ ‬كم‭ ‬ندارند‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬واحد‌ها‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬نیمه‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجهیزات‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬كار‭ ‬می‌كنند‭ ‬كه‭ ‬نیازمند‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روزرسانی‭ ‬است،‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬نیز‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬مابقی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬كردن‭ ‬تجهیزات‭ ‬واحد‌ها‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اصولا‭ ‬بخش‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬تجهیزات‭ ‬كامل‌تری‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬می‌طلبد‭.‬

صنعت‭ ‬مرغداری از‭ ‬حالت‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬صنعتی‭ ‬نمی‌رود،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ... ‬

حسین‭ ‬یقینی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬سامان‭ ‬طیور‭ ‬البرز‭ -‬استان‭ ‬تهران‭- ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬كه‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌كنید؟‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬صنعت‭ ‬تجهیزات‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افول‭ ‬است،‭ ‬ایرانی‌ها‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬پیشرفت‭ ‬كنند‭ ‬زیرا‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬دائم‭ ‬متخصص،‭ ‬مهندس‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬كرده‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری،‭ ‬هزینه‭ ‬نمی‌كنند‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬ایران‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬صنعتی‭ ‬نمی‌رود،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬روشنی‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬می‌توانند‭ ‬فعالیت‭ ‬كنند‭ ‬یا‭ ‬خیر‭ ‬ندارند،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬هزینه‭ ‬نمی‌كنند‭.‬ یقینی‭ ‬گفت‭: ‬اتوماسیون‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬پرورش‭ ‬طیور‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود،‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬نصفه‭ ‬نیمه‌كار‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬مواقع‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬اتوماسیون‭ ‬خارج‭ ‬می‌كنند،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬درست‭ ‬آن‭ ‬آگاهی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬ وی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬بسیار‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬پیشنهاد‭ ‬نصب‭ ‬سیستم‭ ‬انتقال‭ ‬مكانیزه‭ ‬را‭ ‬می‌دهیم،‭ ‬صاحب‭ ‬مزرعه‭ ‬می‌گوید؛‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬هزینه‭ ‬كنم‭ ‬وقتی‭ ‬یك‭ ‬كارگر‭ ‬افغانی‭ ‬با‭ ‬ماهی‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬فرغون‭ ‬ساده‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬اهدافم‭ ‬برساند‭.‬ یقینی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬صاحبان‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬كشورگفت‭: ‬سخن‭ ‬ایشان‭ ‬مانند‭ ‬سخن‭ ‬مدیر‭ ‬مدرسه‌ای‭ ‬می‌ماند‭ ‬كه‭ ‬می‌گوید،‭ ‬شاگردان‭ ‬مدرسه‭ ‬من‭ ‬زرنگ‭ ‬هستند‭.‬

آمارها‭ ‬غلو‭ ‬است‭ ‬

رحیم‭ ‬نبی‭ ‬زاده،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬سلامت‭ ‬طیور‭ ‬تهراندشت‭ ‬و‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار،‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬آنفولانزای‭ ‬مرغی‭ ‬تمام‭ ‬طیور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬آمارهای‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬روزرسانی‭ ‬تجهیزات‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود،‭ ‬غلو‭ ‬است‭.‬ با‭ ‬وجود‭ ‬شرایط‭ ‬موجود،‭ ‬واحد‌های‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬به‭ ‬روزكردن‭ ‬تجهیزات‭ ‬خود‭ ‬نیستند،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬تقبل‭ ‬كردن‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬عدم‭ ‬روشن‭ ‬بودن‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬حرفه،‭ ‬عاقلانه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭.‬

اهمیت‭ ‬ویژه‭ ‬كاربرد‭ ‬صحیح‭ ‬از تجهیزات‭ ‬تكنولوژیكی

دكتر‭ ‬حسن‭ ‬صادقی،‭ ‬مشاور‭ ‬فنی‭ ‬شركت‭ ‬طیوران‭ ‬ابزار،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تولیدكننده‌های‭ ‬داخلی‭ ‬تجهیزات‭ ‬طیور‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬گستردگی‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬حذف‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬تنها‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬گردونه‭ ‬رقابت‭ ‬بمانند‭ ‬كه‭ ‬دائما‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬معتبرصنعت‭ ‬طیور‭ ‬دنیا‭ ‬ارتباط‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬شركت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬خارجی‭ ‬علم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬كنند‭.‬
وی‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬دانش‭ ‬مرغداران‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژی‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬آفت‌های‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬كشور‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬تنها‭ ‬ایجاد‭ ‬تكنولوژی‭ ‬مهم‭ ‬نیست،‭ ‬بلكه‭ ‬كاربرد‭ ‬صحیح‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬ دكتر‭ ‬صادقی‭ ‬افزود‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬روز‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬باعث‭ ‬بالارفتن‭ ‬راندمان‭ ‬بهره‌وری‭ ‬می‌شود،‭ ‬نكته‌ای‭ ‬كه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهانی‭ ‬رقابت‭ ‬كنیم،‭ ‬مهمترین‭ ‬مسئله‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬استانداردهای‭ ‬عملكرد‭ ‬در‭ ‬گله‌های‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬مرغ‌های‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬و‭ ‬گوشتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬نیازمند‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬است‭.‬

اوضاع‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬كشور

سید‭ ‬مهدی‭ ‬خراسانی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬تولیدی‭ ‬صنعتی‭ ‬قدس‭ ‬ملایر،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬اوضاع‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬كشور،‭ ‬گفت‭: ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬ایران‭ ‬اگر‭ ‬خیلی‭ ‬خوب‭ ‬چارچوب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كند‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬حالت‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬می‌تواند‭ ‬دوام‭ ‬بیاورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پنجم‭ ‬ورشكست‭ ‬می‌شود‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬سفارش‭ ‬تجهیز‭ ‬50‭ ‬واحد‭ ‬مرغداری‭ ‬داشتیم‭ ‬الان‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬واحد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬فروش‭ ‬برخی‭ ‬محصولات‭ ‬متوقف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولاتی‭ ‬چون‭ ‬هیتر‭ - ‬گرماساز - ، ‬دانخوری‭ ‬بشقابی،‭ ‬دانخوری‭ ‬میسل،‭ ‬دانخوری‭ ‬زنجیری‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬دو‭ ‬زیرساخت،‭ ‬الزامی‭ ‬است

یكی‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬لوازم‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬گفت‭: ‬90‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬عرصه‭ ‬طیور‭ ‬كشور‭ ‬سواد‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬تلاش‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬توجیه‭ ‬مرغداران‭ ‬بسیار‭ ‬ناچیز‭ ‬است‭.‬‭ ‬زمانی‭ ‬مرغدار‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روزرسانی‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬خود‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬فكری‭ ‬توجیه‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬اهمیت‭ ‬آن‭ ‬پی‭ ‬برده‭ ‬باشد‭.‬ از‭ ‬طرفی‭ ‬مرغ‌دار‭ ‬زمانی‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬روزرسانی‭ ‬هزینه‭ ‬صرف‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬درآمد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬این‭ ‬دو‭ ‬زیرساخت‭ ‬الزامی‭ ‬است‭.‬ زمانی‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‌،‭ ‬اجبار‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬و‭ ‬بروزرسانی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬سیستم‭ ‬اتوماسیون‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬وام‭ ‬می‌داد،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هنگام‭ ‬تنها‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وام‭ ‬خرج‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬صرف‭ ‬مصارف‭ ‬دیگر‭ ‬می‌شد‭.‬ همین‭ ‬اتوماسیون‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬ناقص‭ ‬اجرا‭ ‬شد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬كارگرهای‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬آن‭ ‬بی‌خبر‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬آموزشی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آن‭ ‬ندیده‭ ‬بودند‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow