صنعت دام و طیور و آبزیان
سدی‭ ‬در‭ ‬مقابل صادرات‭ ‬شتر

دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت
در‭ ‬خصوص‭ ‬معضلات‭ ‬صنعت‭ ‬شتر‭ ‬داری‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ گزارش‭ ‬می‌دهد

سدی‭ ‬در‭ ‬مقابل صادرات‭ ‬شتر

با‭ ‬وجود‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬شاهراه‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬ترانزیت‭ ‬شتر‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬رویکرد‭ ‬تولید‭ ‬سنتی‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مغفول‭ ‬مانده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬واقع‭ ‬پرورش‭ ‬شتر‭ ‬که‭ ‬خاستگاه‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬مناطق‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬مرزی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬گسترده‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬ایرانی‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‭ ‬ارزآوری‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
موضوعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬کارشناسان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آنچه‭ ‬نبود‭ ‬تشکل‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تدوین‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قدرت‭ ‬چانه‭ ‬زنی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬نگرانی‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود،‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬بلکه‭ ‬عدم‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬مناسب،‭ ‬زمینه‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬شتر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬محرومیت‭ ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬پر‭ ‬سود‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬است‭.‬

نبود‭ ‬تشکل‭ ‬رسمی‭ ‬ضعف‭ ‬صنعت‭ ‬شترداری

بهروز‭ ‬محمدنظری،‭ ‬مسئول‭ ‬گروه‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد،‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬شترداری‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬گفت‭: ‬متاسفانه‭ ‬انجمن‭ ‬رسمی‭ ‬برای‭ ‬پیگیری‭ ‬مطالبات‭ ‬صنعت‭ ‬شترداری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فقدان‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬فعالان‭ ‬ذیربط‭ ‬نتوانند‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬سیاست‌گذاری‌های‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭. ‬وی‭ ‬قطب‭ ‬صنعت‭ ‬شترداری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬استان‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬23‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرورش‭ ‬شتر‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬اما‭ ‬استان‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬به‌‭ ‬دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬بیش‌ترین‭ ‬جمعیت‭ ‬شتر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬استان‌های‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬گسترده‭ ‬از‭ ‬شتر‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬تولید‭ ‬با‭ ‬روش‭ ‬سنتی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬مواجه‭ ‬کرده،‭ ‬بلکه‭ ‬شاهد‭ ‬استفاده‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬صادراتی‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬روش‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬هستیم‭.‬

برای مطالعه مطلب «پرورش لاما، شتر بی کوهان» کلیک کنید

تشکیل‭ ‬کارگروه‭ ‬مشترک

همچنین‭ ‬سعید‭ ‬زیبایی‭ ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬شتر‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬شتر‭ ‬گفت‭: ‬ایران‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬160‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬شتر‭ ‬مقام‭ ‬بیستم‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬شتر‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬بالای‭ ‬شتر‭ ‬ایرانی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬کیفیت‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬برای‭ ‬شتر‭ ‬ایرانی،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سختگیری‌های‭ ‬اعمال‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬انتقال‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نبود‭ ‬اطلاع‭ ‬جامع‭ ‬از‭ ‬پروتکل‌های‭ ‬جهانی،‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬بسیار‭ ‬محدود‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬جماز‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دونده‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬کاربرد‭ ‬دارند،‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬صادر‭ ‬می‌شوند‭. ‬وی‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬انتقال‭ ‬بیماری‌‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬غیرقانونی‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬شرقی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬متاسفانه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شنیده‌ها‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬شتر‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬انتقال‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬البته‭ ‬دامپزشکی‭ ‬اقدامات‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬غیرقانونی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
زیبایی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بر‭ ‬ارتقای‭ ‬صنعت‭ ‬شترداری‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬کارگروهی‭ ‬مشترک‭ ‬زیرنظر‭ ‬سازمان‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬کشورتشکیل‭ ‬شده،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬اطلاعات‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬خواص‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬مدونی‭ ‬را‭ ‬صورت‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬شتر‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬نبود‭ ‬فرهنگ‭ ‬مصرف‭ ‬فراوردهای‭ ‬دامی‭ ‬شتر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬اطلاع‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬مناسب،‭ ‬شاهد‭ ‬مصرف‭ ‬اندک‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬دامی‭ ‬شتر‭ ‬هستیم،‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬محصولات‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬از‭ ‬مزایایی‭ ‬بالایی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬دام‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬حضور‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬انجمن‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬شترداری‭ ‬موثر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬تشکل‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬می‌توانند،‭ ‬ضمن‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬بیش‌تر‭ ‬با‭ ‬مراکز‭ ‬علمی،‭ ‬زمینه‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭. ‬
زیبایی‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضای‭ ‬جهانی‭ ‬شتر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬شاهراه‭ ‬جهانی‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬ترانزیت‭ ‬شتر،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬پرورش‭ ‬شتر‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬ایجاد‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬خاستگاه‭ ‬شتر‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬بیشتر‭ ‬مرزهای‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬کمتر‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬معیشتی‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬شتر‭ ‬کشور‭ ‬بر‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬شترداری‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬صنعتی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬جهانی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶

 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow