صنعت دام و طیور و آبزیان
ماهی‭ ‬سفره‭ ‬هفت‌سین

ماهی‭ ‬سفره‭ ‬هفت‌سین

مهندس محمدرضا منصوریان

بسیاری‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همین‭ ‬ماهی‌های‭ ‬قرمز‭ ‬سفره هفت‌سین‭ ‬با‭ ‬دنیای‭ ‬حیوانات‭ ‬آشنا‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬حیوانات‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬ماهی‭ ‬قرمز‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

نکاتی‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬ماهی

•‭ ‬ماهی‭ ‬قرمز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬عرضه‭ ‬بهداشتی،‭ ‬تهیه‭ ‬کنید‭.‬
•‭ ‬ماهی‭ ‬سالم‭ ‬می‌باید‭ ‬دارای‭ ‬پولک‌هایی‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬ردیف‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬زدگی‭ ‬و‭ ‬زخم‭ ‬یا‭ ‬مناطقی‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬پولک‭ ‬روی‭ ‬پوست‭ ‬خود‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬ماهی‭ ‬سالم‭ ‬می‌باید‭ ‬دارای‭ ‬تحرک‭ ‬مناسبی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬یک‭ ‬پهلو‭ ‬و‭ ‬لخت‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬غوطه‭ ‬ور‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬بدنش‭ ‬بر‭ ‬آمده‭ ‬نباشد‭.‬
•‭ ‬رویت‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬آب‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬کمبود‭ ‬اکسیژن‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬عکس‭ ‬مجموعه‭ ‬ماهیان‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬حباب‌های‭ ‬هوایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دهان‭ ‬آنان‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود،‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭.‬
•‭ ‬باله‌های‭ ‬شنای‭ ‬ماهی‭ ‬بایستی‭ ‬قائم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دم‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬کفایت‭ ‬با‭ ‬تحرک‭ ‬و‭ ‬کشیده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬فیله‭ ‬فوقانی‭ ‬بدن‭ ‬ماهی‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬ماهی‌های‭ ‬کوچک‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬سن‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬اندازه‌های‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬اکسیژن‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬نگاهداری‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬مناسب‌تر‭ ‬هستند‭.‬
•‭ ‬آب‭ ‬معمولی‭ ‬با‭ ‬افزودن‭ ‬اندکی‭ ‬نمک‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مایع‭ ‬ضدعفونی‌کننده‭ - ‬violet‭ - ‬،‭ ‬هم‌درجه‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬برای‭ ‬نگهداری‭ ‬مناسب‭ ‬است‭.‬

غذای‭ ‬ماهی‌ها

تغذیه‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬در‭ ‬تنگ،‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬غذاهای‭ ‬مخصوص‭ ‬آن‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭. ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬مصرف‭ ‬غذای‭ ‬ماهی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬اولیه‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬است‭.‬
ماهى‭ ‬قرمز‭ ‬بایستى‭ ‬با‭ ‬غذاهاى‭ ‬کم‭ ‬پروتئین‭ ‬و‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬کربوهیدرات‭ ‬شناور‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬آب‭ ‬تغذیه‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬بایستى‭ ‬دوبار‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬دقیقه‭ ‬تغذیه‭ ‬شود‭. ‬غذادهى‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬باعث‭ ‬انباشت‭ ‬مواد‭ ‬آلى‭ ‬و‭ ‬دفعى‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬مسموم‭ ‬شدن‭ ‬ماهى‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬خرده‌های‭ ‬ریز‭ ‬نان‭ ‬یا‭ ‬حبوبات‭ ‬پخته‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬زرده‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬می‌توان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬غذای‭ ‬این‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬نمود‭.‬

خانه‭ ‬ماهی‌ها

درصورتی‌که‭ ‬ماهی‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‌اید‭ ‬حتما‭ ‬آن‌ها‭ ‬راتا‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬نگه‌دارید‭. ‬محل‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬آکواریوم‭ ‬یا‭ ‬ظرف‭ ‬نگهداری‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬منازل‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نور‭ ‬مستقیم‭ ‬خورشید‭ ‬باشد،‭ ‬زیرا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بالابردن‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬آب،‭ ‬باعث‭ ‬رشد‭ ‬زیاد‭ ‬جلبک‌ها‭ ‬روی‭ ‬دیواره‭ ‬آن‭ ‬می‌شود‭.‬
ماهی‭ ‬قرمز‭ ‬باید‭ ‬به‌صورت‭ ‬طبیعی‭ ‬از‭ ‬آفتاب‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭. ‬برخی‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬زندگی‭ ‬آپارتمانی‭ ‬ظرف‭ ‬نگهداری‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬مدت‌های‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نور‭ ‬خورشید‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬سوختن‭ ‬پوست‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬مشکلات‭ ‬بعدی‭ ‬می‌شود‭.‬
ماهی‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬تنگ‌های‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬کروی‭ ‬و‭ ‬شبه‌کروی‭ ‬قدرت‭ ‬جهت‌یابی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا بازتاب‭ ‬موج‭ ‬برگشتی‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬پی‌گیری‭ ‬نماید،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ظروفی‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬اشکال‭ ‬هندسی‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬
هرچه‭ ‬ظرف‭ ‬نگهداری‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬باشد‭ ‬امکان‭ ‬تحرک‭ ‬و‭ ‬اکسیژن‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬خواهد‭ ‬آورد‭.‬
توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬ظروف‭ ‬فلزی‭ ‬زیستگاه‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬نمی‌شوند‭.‬
تراکم‭ ‬بالای‭ ‬ماهیان‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬نگهداری‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‌که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬استرس‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬انتقال‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬شده،‭ ‬و‭ ‬آلودگی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬ناسالم‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‌وجود‭ ‬می‌آورد‭.‬
ظرف‭ ‬نگهداری‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مکانی‭ ‬ثابت‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خودداری‭ ‬کنید‭ ‬زیرا‭ ‬ضربه‌های‭ ‬فیزیکی‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬برآن،‭ ‬به‌مثابه‭ ‬استرس‭ ‬محیطی‭ ‬برای‭ ‬ماهیان‭ ‬است‭.‬

ماهی‌ها‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬پوستی

دستکارى‭ ‬ماهى‭ ‬توسط‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬و‭ ... ‬به‌خصوص‭ ‬توسط‭ ‬کودکان‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‌که‭ ‬باعث‭ ‬آسیب‭ ‬دیدن‭ ‬پوشش‭ ‬سطحى‭ ‬ماهى‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ماهى‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬باکترى‌ها‭ ‬و‭ ‬انگل‌هاى‭ ‬آب‭ ‬حساس‭ ‬و آسیب‌پذیر‭ ‬مى‌کند،‭ ‬باعث‭ ‬بروز‭ ‬گرانولوم‭ ‬پوستى‭ ‬مى‌شود‭. ‬توصیه‭ ‬می‌شود‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬دست‌زدن‭ ‬به‭ ‬ماهیان‭ ‬زینتى،‭ ‬شست‌وشوى‭ ‬کامل‭ ‬دست‌ها‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬صابون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬امکان‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬دستکش‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭.‬ البته‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماهى‌هاى‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬هیچ‭ ‬عارضه‌اى‭ ‬ایجاد‭ ‬نمى‌کند‭. ‬درصورت‭ ‬مشاهده‭ ‬علائم‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬پوستی‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬خانواده،‭ ‬حتما‭ ‬به‭ ‬پزشک‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭.‬

پایان‭ ‬ماهی‌ها

نکته‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کنید‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬تحمل‭ ‬آب‭ ‬کم‭ ‬اکسیژن‭ ‬و‭ ‬بقا‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬در‭ ‬آبگیرهای‭ ‬کوچک‭ ‬است‭. ‬زیستگاه‭ ‬این‌گونه‭ ‬ماهی‭ ‬آب‌های‭ ‬شیرین‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬آب‭ ‬شور‭ ‬قسمت‌های‭ ‬پایینی‭ ‬رودخانه‌ها،‭ ‬تالاب‌ها‭ ‬و‭ ‬دریاچه‌های‭ ‬مناطق‭ ‬گرم‭ ‬است‭.‬
این‌ها‭ ‬همه‭ ‬دلایل‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬رهاسازی‭ ‬ماهی‭ ‬حوض‭ ‬در‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬اجتناب‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬طبیعت‭ ‬در‭ ‬محیط‌های‭ ‬آبی‭ ‬بسته‭ ‬همچون‭ ‬استخرها‭ ‬و‭ ‬حوضچه‌های‭ ‬پارک‌ها‭ ‬رها‭ ‬کنیم‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow