صنعت دام و طیور و آبزیان
نهاده‌ها آه‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬مرغدار‭ ‬و‭ ‬دامدار‭ ‬درآوردند

نهاده‌ها آه‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬مرغدار‭ ‬و‭ ‬دامدار‭ ‬درآوردند

مهندس‭ ‬عبدالحسین‭ ‬کاظمی

گرانی‭ ‬گوشت‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬سفید،‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بد‭ ‬اقتصادی‭ ‬فعلی،‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬منبع‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬اقتصادی‭ ‬خانوارهای‭ ‬ایرانی‭ ‬تنگ‭ ‬و‭ ‬تنگ‌تر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬میکروسکپی‭ ‬برسد‭. ‬هرچند‭ ‬که‭ ‬مسئولان‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پیش‭ ‬کشیدن‭ ‬بحث‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬توجیه‭ ‬می‌کنند،‭ ‬اما‭ ‬چنین‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭  - ‬که‭ ‬دلایل‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬قابل‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬است‭ -  ‬تأثیری‭ ‬روی‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬بگذارد،‭ ‬این‭ ‬تأثیر‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬علت‌العلل‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬فراوان‭ ‬دیگری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نقشی‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بیشتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬بازی‭ ‬می‌کند‭.‬
عواملی‭ ‬مانند‭ ‬کمبود‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬نهاده‌های‭ ‬خوراکی،‭ ‬دلالی‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌های‭ ‬یارانه‌ای،‭ ‬نبود‭ ‬نظارت‭ ‬یا‭ ‬نظارت‭ ‬ضعیف،‭ ‬وجود‭ ‬مدیران‭ ‬ناتوان‭ ‬دولتی،‭ ‬رانت‌خواری‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬گوشت‭  - ‬سفید‭ ‬یا‭ ‬قرمز‭ ‬فرقی‭ ‬نمی‌کند‭ - ‬،‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬گردونه‭ ‬تولید‭ ‬خارج‭ ‬شوند‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬ظرفیتی‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬واقعی‌شان‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭. ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خوراک‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬نیز‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬حدود‭ ‬است‭. ‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کند‭ ‬با‭ ‬اختصاص‭ ‬ارز‭ ‬ارزان‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬درصدد‭ ‬پایین‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬قیمت‭ ‬آنهاست‭. ‬سیاستی‭ ‬که‭ ‬هرچند‭ ‬منطقی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اما‭ ‬چنانچه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اجرای‭ ‬نادرست،‭ ‬چندان‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام،‭ ‬کشت،‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬هرچند‭ ‬مختصر‭ ‬و‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تقدیم‭ ‬مخاطبان‭ ‬فهیم‭ ‬خود‭ ‬می‌کند‭. ‬

انحصار‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬واردات

احمد‭ ‬مقدسی،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬گاوداران‭ ‬شیری‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬دام،‭ ‬کشت،‭ ‬صنعت‭ ‬می‌گوید‭: ‬نهاده‌ها‭ ‬طبق‭ ‬ادعای‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬تجار‭ ‬وارد‌کننده‭ ‬کم‌لطفی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬پولش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬می‌گیرند‭ ‬ولی‭ ‬خوراک‭ ‬را‭ ‬دیر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬می‌رسانند‭ ‬و‭ ‬دامدار‭ ‬و‭ ‬تولیدکننده‭ ‬که‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬منتظر‭ ‬بماند،‭ ‬مجبور‭ ‬است‭ ‬نیازش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬تهیه‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬باعث‭ ‬التهاب‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬می‌شود‭. ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬مسئله‭ ‬انحصار‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬نیز‭ ‬بی‌تاثیر‭ ‬نیست‭.‬
این‭ ‬مسئله‭ ‬دلیلی‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬اسفندماه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬مصمم‭ ‬شود‭ ‬رأساً‭ ‬روی‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬نظارت‭ ‬بیشتر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬دخالت‌های‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬که‭ ‬اعمال‭ ‬کرد،‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬دوچندان‭ ‬نمود‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬شخصاً‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬نرخی‭ ‬بودن‭ ‬ارز‭ ‬مخالف‭ ‬هستم‭. ‬باید‭ ‬ارز‭ ‬تک‭ ‬نرخی‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬رانت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭.‬

بوروکراسی‭ ‬معیوب‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها

علی‭ ‬صابری،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬ملی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬نیز‭ ‬می‌گوید‭: ‬دولت‭ ‬این‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‭ ‬اختصاص‭ ‬داده،‭ ‬نهاده‭ ‬هم‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬اشکالی‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬توزیع‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مرغدار‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مشکل‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭. ‬مرغدار‭ ‬مجبور‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬سیاه‭ ‬رجوع‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬نیازش‭ ‬را‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬تهیه‭ ‬کند‭. ‬ما‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بوروکراسی‭ ‬معیوب‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬می‌دانیم‭.‬
در‭ ‬بحث‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬گوشت‭ ‬هم‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬یعنی‭ ‬11هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬پایین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬ضرر‭ ‬می‌کنیم‭. ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬تقریبا‭ ‬2000‭ ‬تومان‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬است‭.‬
پیشنهاد‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بحث‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬کنار‭ ‬بکشد‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬طبق‭ ‬همین‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬کنترل‭ ‬کند‭. ‬یعنی‭ ‬با‭ ‬ذخیره‭ ‬استراتژیک‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی؛‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موقع‭ ‬ارزانی‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ،‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬اضافه‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواقعی‭ ‬که‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬گران‭ ‬شود‭ ‬این‭ ‬ذخایر‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬متعادل‭ ‬می‌شود‭. ‬دیگر‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬بروکراسی‭ ‬و‭ ‬بگیر‭ ‬و‭ ‬ببند‭ ‬نیست‭. ‬وی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬دولت‭ ‬ارز‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬تاجر‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬نماید،‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬تنظیم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دخالت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬می‌کند‭.‬

مقصر،‭ ‬شیوه‭ ‬توزیع

حسین‭ ‬کیهانی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬معتقد‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬زیادی‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬تولید‌کننده‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شیوه‭ ‬توزیع‭ ‬می‌داند‭.‬
وی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬نهاده‭ ‬خام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬یک‭ ‬فرمول‭ ‬مناسب‭ ‬دان‭ ‬مصرفی‭ ‬به‭ ‬مرغدار‭ ‬و‭ ‬دامدار‭ ‬عرضه‭ ‬شود،‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬رفع‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
کیهانی‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬اینکه‭ ‬حدود‭ ‬700‭ ‬کارخانه‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬ناظران‭ ‬فنی‭ ‬و‭... ‬روی‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬نظارت‭ ‬دقیق‭ ‬دارند،‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬سامانه‭ ‬‮«‬اطلس‭ ‬کارخانجات‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‮»‬‭ ‬را‭ ‬طراحی‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬کارخانجات‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬

نهاده‌ها‭ ‬تأمین‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬موارد‭ ‬دیرتر

احمد‭ ‬ذکریایی‌نژاد،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬استان‭ ‬کردستان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬می‌گوید‭: ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬سویا‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬مانند‭: ‬مشکلات‭ ‬انتقال‭ ‬ارز‭ ‬توسط‭ ‬واردکننده‌ها،‭ ‬تخلیه‭ ‬دیرهنگام‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬در‭ ‬مبادی،‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬بارگیری‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬به‭ ‬استان‌ها‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬کامیون‌دارها‭ ‬داشتند،‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭... ‬این‭ ‬محموله‌ها‭ ‬دیر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬رسید‭. ‬
وی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بخشنامه‌ای‭ ‬که‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬16‭ ‬اسفند‭ ‬ماه‭ ‬97‭ ‬صادر‭ ‬کرد،‭ ‬برای‭ ‬توزیع‭ ‬کنجاله‭ ‬سویا،‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬باید‭ ‬حواله‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حواله‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وارد‌کننده‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬دهند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬مواقع‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬کنجاله‭ ‬سویا‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬مناسب‭ ‬تحویل‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کردستان‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬40‭-‬30‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬حواله‭ ‬صادر‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬تاکنون‭ ‬وارد‭ ‬استان‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬مابقی‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬هرچه‭ ‬سریعتر‭ ‬تأمین‭ ‬شود‭.‬

ریل‌گذاری‭ ‬سیاست‌ها

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شواهد‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬صحبت‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬کارشناسان،‭ ‬چنین‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬مشکل‌ساز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬نارضایتی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مسائلی‭ ‬مانند‭: ‬انحصار‭ ‬در‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کنجاله‭ ‬سویا‭ ‬باشد‭. ‬می‌توان‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬نتیجه‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬
لازم‭ ‬است‭ ‬مجموعه‭ ‬زحمت‌کش‭ ‬و‭ ‬دلسوز‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬تلاشش‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬تولیدکننده‭ ‬می‌باشد،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬سیاست‌هایش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشد،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ریل‌گذاری‭ ‬این‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬اهتمام‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬دهد‭. ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬مسائل‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬پیش‭ ‬برود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬اعتلای‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬باشیم‭.‬

مرغداران‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬تصمیم‭ ‬درست

به‭ ‬گزارش‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬اخیراً‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬تشکل‌های‭ ‬مرغداری‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬گوشت‭ ‬ماهی‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬دولتی‭ ‬مانند‭: ‬دکتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضایی‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دکتر‭ ‬حمید‭ ‬ورناصری‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی،‭ ‬دکتر‭ ‬حسن‭ ‬رکنی‭ ‬معاون‭ ‬سابق‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬فعلی‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نشست‭ ‬تشکل‌های‭ ‬مرغداری‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭: ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬روش‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مرغداران‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬راضی‭ ‬نیستند‭.‬
پیشنهاد‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬آنها‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬توزیع‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬فقط‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬نظارت‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬چراکه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬واردکننده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بهانه‭ ‬تحریم‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬سوئیفت،‭ ‬حدودا‭ ‬20‭-‬18‭ ‬درصد‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬گران‌تر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬وارد‭ ‬می‌کند،‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سویا‭ ‬خالی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬واردکننده‭ ‬کارخانه‌دار‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سویا‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬کنسانتره‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند؛‭ ‬چون‭ ‬کنسانتره‭ ‬مشمول‭ ‬تعزیرات‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬گران‌تر‭ ‬آنرا‭ ‬به‭ ‬مرغدار‭ ‬و‭ ‬دامدار‭ ‬بفروشد‭.‬
تشکل‌های‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭: ‬مسیر‭ ‬فعلی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انحصار‭ ‬گرفتن‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬بوروکراسی‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬منتج‭ ‬به‭ ‬نابودی‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬سیطره‭ ‬امپراطوری‭ ‬عثمانی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بازار‌های‭ ‬منطقه‭ ‬می‌شود‭.‬
تا‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬تشکل‌ها،‭ ‬زنجیره‌ها‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬بزرگ‭ ‬مرغداری‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اقساط‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌کردند‭. ‬کم‌کم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬تحمیل‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نقد‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬هزینه‌اش‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬رسانده‌اند‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬پول‭ ‬پرداخت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬4‭-‬3‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬دهند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬18‭-‬15‭ ‬درصد‭ ‬سود‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬خواب‭ ‬سرمایه‭ ‬چند‭ ‬برابری‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬تولیدکننده‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬باید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ترکیه‭ ‬وارد‭ ‬کنیم‭. ‬کما‭ ‬این‌که‭ ‬کشور‭ ‬ترکیه‭ ‬در‭ ‬غیاب‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ،‭ ‬بازارهای‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
س‍ؤال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬غیررانتی‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬کنجاله‭ ‬سویا‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬هر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬متقاضی‭ ‬خرید‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬دولتی‭ ‬باشد،‭ ‬باید‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬ماه‭ ‬انتظار‭ ‬این‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬سویا‭ ‬اواخر‭ ‬دی‌ماه‭ ‬97‭ ‬خریده،‭ ‬پول‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پرداخت‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬اواسط‭ ‬اردیبهشت‭ ‬98‭ ‬یعنی‭ ‬چهار‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬
در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مرغدار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬سویا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬مرغداری‭ ‬رسانده‭ ‬ولی‭ ‬وجوه‭ ‬واریزی‭ ‬که‭ ‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬بالا‭ ‬گرفته‭ ‬باشد‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬بنیه‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سودآوری‭ ‬دیگران‭ ‬انجامیده‭ ‬باشد‭.‬

هرکس‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬خویش‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬ملی

جالب‭ ‬توجه‭ ‬این‌که‭ ‬انجمن‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬می‌خواهند‭ ‬آمار‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬4000‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬برسانند‭. ‬تولیدکنندگان‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬هم‭ ‬می‌خواهند‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬بالا‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬پایین‭ ‬یعنی‭ ‬1000‭ ‬تومان‭ ‬برسد‭. ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬یک‭ ‬سر‭ ‬طناب‭ ‬را‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬می‌کشند؛‭ ‬غافل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬طناب‭ ‬پاره‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬قشر‭ ‬زیان‭ ‬می‌کنند‭. ‬اما‭ ‬پیشنهاد‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬تلفات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬50هزار‭ ‬قطعه‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬پیچ‭ ‬صادرات‭ ‬کنترل‭ ‬کنند،‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬پیچ‭ ‬تولید‭. ‬یعنی‭ ‬صادرات‭ ‬آزاد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬چرخ‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بچرخد‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا،‭ ‬حاکم‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬هزینه‌ها،‭ ‬دخل‭ ‬و‭ ‬خرج،‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ... ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸ 
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow