صنعت دام و طیور و آبزیان
قطار‭ ‬مرغداران‭ ‬در‭  ‬سراشیبی‭ ‬سقوط

قطار‭ ‬مرغداران‭ ‬در‭  ‬سراشیبی‭ ‬سقوط

ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی،‭ ‬افزایش‭ ‬سن‭ ‬گله‌های‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬غیرکارشناسی‭ ‬ستاد‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‭ ‬خرید‭ ‬مرغ‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نتایج‭ ‬کارشناسی‭ ‬اشتباه‭ ‬و‭ ‬عجولانه،‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تاکنون‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬زیادی‭ ‬مواجه‭ ‬کرد‭.‬
براساس‭ ‬آنالیز‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده،‭ ‬مرغ‭ ‬زنده‭ ‬درب‭ ‬مرغداری‭ ‬9062‭ ‬تومان‭ ‬می‌باشد‭ ‬درحالی‌که‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬طبق‭ ‬مصوبه‭ ‬دولت‭ ‬حدود‭ ‬7500‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مرغدار‭ ‬با‭ ‬زیانی‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬1600‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬مواجه‭ ‬می‌گردد‭.‬
باتوجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬چند‭ ‬برابری‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬تورم‭ ‬موجود،‭ ‬این‭ ‬نرخ‭ ‬فروش‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬باعث‭ ‬تحمیل‭ ‬بار‭ ‬مالی‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬تولید‌کننده‭ ‬و‭ ‬بدهی‌های‭ ‬سنگین‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
انحصار‭ ‬توزیع‭ ‬سویا‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬مزید‭ ‬برعلت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬بیشتری‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
مرغداران‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬تامین‭ ‬سویا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬با‭ ‬قیمت‌های‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬دولتی‭ ‬شدند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬دلالی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬بازار‭ ‬سیاه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
براساس‭ ‬آنالیز‭ ‬قیمت‭ ‬دان‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬قیمت‭ ‬ذرت‭ ‬1600‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬سویا‭ ‬2700‭ ‬تومان‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬کرایه‭ ‬حمل‭ ‬محاسبه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬این‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬هرگز‭ ‬عملیاتی‭ ‬نگردید‭ ‬و‭ ‬مرغداران‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬ذرت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬حدود‭ ‬2000‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬سویا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬حدود‭ ‬5000‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬خریداری‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬مرغداری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬9062‭ ‬تومان‭ ‬رسانده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مرغداران‭ ‬متحمل‭ ‬ضرر‭ ‬زیادی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬ورشکستگی‭ ‬جمعی‭ ‬پیش‭ ‬می‌روند‭.‬
در‭ ‬فروش‭ ‬سویا‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬دو‭ ‬حالت‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد؛‭ ‬یا‭ ‬سویا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کانال‭ ‬کارخانه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬5000‭ ‬تومان‭ ‬می‌فروشند،‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پلت‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬سناریوی‭ ‬بازارسیاهی‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬می‌اندازند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسانند‭.‬
در‭ ‬حالت‭ ‬دوم‭ ‬شرکت‌های‭ ‬توزیع‌کننده‭ ‬مدعی‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬منتظر‭ ‬اعلام‭ ‬معرفی‭ ‬مرغدار‭ ‬جهت‭ ‬نرخ‭ ‬مصوب‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬بازار‭ ‬سویا‭ ‬افت‭ ‬کرد،‭ ‬پلت‭ ‬به‭ ‬مرغدار‭ ‬تحویل‭ ‬می‌دهند‭. ‬طی‭ ‬روزهایی‭ ‬که‭ ‬سویا‭ ‬حدود‭ ‬5000‭ ‬تومان‭ ‬شد،‭ ‬پلت‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬سویای‭ ‬سهمیه‌بندی‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
هیچ‭ ‬عقل‭ ‬سلیمی‭ ‬موارد‭ ‬فوق‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬نمی‌کند‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬قیمت‭ ‬سویا‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬پلت‭ ‬تحویل‭ ‬بدهند‭.‬
مرغدار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقطع‭ ‬پلت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬کهکشانی‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬تاریخ‭ ‬وصول‭ ‬سویا‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬پلت‭ ‬هم‭ ‬خودش‭ ‬مساله‭ ‬مهمی‭ ‬است‭.‬
برای‭ ‬مثال‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬بلاهایی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬می‌آید‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭:‬
با‭ ‬مقدار‭ ‬12هزار‭ ‬تن‭ ‬سویایی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬ششم‭ ‬فروردین‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬به‭ ‬کارخانه‭ ‬تولید‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬تحویل‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬می‌توان‭ ‬‮٣٠٤‬‭ ‬مرغدارى‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬‮٢٠٠‬‭ ‬تن‭ ‬دان‭ ‬را‭ ‬حمایت‭ ‬کرد‭. ‬دقیقاً‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وزن‭ ‬سویای‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬می‌شود‭ ‬197‭ ‬فارم‭ ‬45هزار‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬فارم‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬دوره‭ ‬می‌تواند‭ ‬110‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬تولید‭ ‬کند‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬داد‭.‬
حالا‭ ‬197‭ ‬ضرب‭ ‬در‭ ‬110‭ ‬تن‭ ‬مساوی‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬21هزار‭ ‬و‭ ‬670‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬تحویل‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬گردد‭.‬

مسیرها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ

رئیس‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬مرغداران‭ ‬گوشتی‭ ‬کشور‭ ‬می‌گوید‭: ‬تلاش‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬مجدد‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باوریم‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تامین‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬با‭ ‬نرخ‌های‭ ‬مصوب‭ ‬کنونی،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬رقم‭ ‬مصوب‭ ‬فعلی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
غلامحسین‭ ‬جافر‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬امکان‭ ‬تأمین‭ ‬کنجاله‭ ‬سویا‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬محصول‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬
از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬نقدینگی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬نیز‭ ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬شمسی،‭ ‬صرف‭ ‬واریز‭ ‬جهت‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬واردکنندگان‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬علی‌رغم‭ ‬تماس‌های‭ ‬مکرر‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬انتهای‭ ‬ماه‭ ‬جاری‭  - ‬اردیبهشت‭ -  ‬نیز‭ ‬محموله‌های‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬تحویل‭ ‬مرغدار‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬قیمت‭ ‬دستوری‭ ‬فوق‭ ‬عملاً‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬آسیب‭ ‬جدی‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬ساخت،‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬پی‌گیر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬تکلیف‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬مشخص‭ ‬شود؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی،‭ ‬سبب‭ ‬کاهش‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬مزین‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

زیان‌های‭ ‬سنگین‭ ‬مرغداران

جلسه‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬مرغ‭ ‬زنده‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬10‭ ‬اردیبهشت‭ ‬1398‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬معاون‭ ‬محترم‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارتخانه‌،‭ ‬مدیرکل‭ ‬طیورکشور‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬مسئولان‭ ‬پشتبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تشکل‌های‭ ‬صنعت،‭ ‬کانون‭ ‬انجمن‌ها،‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنعت‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬برای‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬زنده‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬سود‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دان،‭ ‬مبلغ‭ ‬9066‭ ‬تومان‭ ‬تعیین‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دان‭ ‬محاسبه‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬مرغداران‭ ‬نتوانسته‌اند‭ ‬تمام‭ ‬نیاز‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬سویا‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬تامین‭ ‬کنند‭. ‬بلکه‭ ‬سویا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬4800‭ ‬تا‭ ‬5300‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬1800‭ ‬تا‭ ‬2000‭ ‬تومان‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‌اند‭. ‬بنابراین‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬زنده‭ ‬برای‭ ‬مرغداران‭ ‬بسیار‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬9066‭ ‬تومان‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬فرض‭ ‬پذیرش‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬قیمت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬7200‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬زیر‭ ‬7200‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬مرغدار‭ ‬خرید‭ ‬می‌کند‭. ‬یعنی‭ ‬مرغدار‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬1900‭ ‬تومان‭ ‬ضرر‭ ‬می‌دهد‭. ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬به‭ ‬فرض‭ ‬تامین‭ ‬کامل‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬هر‭ ‬واحد‭ ‬مرغداری‭ ‬20000‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬مبلغی‭ ‬بین‭ ‬100‭ ‬تا‭ ‬115‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬ضرر‭ ‬می‌کند‭.‬

اقدام‭ ‬ستاد‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬صمت‭ ‬خیانت‭ ‬به‭ ‬تولیدکننده‭ ‬

وزارت‭ ‬صمت‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬اعلامی‭ ‬مرغ‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬را‭ ‬بپذیرد‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بکند‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬خود‭ ‬پایبند‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬نه‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭. ‬البته‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬حراست‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬قول‭ ‬پی‌گیری‭ ‬سریع‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬داده‌اند‭.‬
قیمت‭ ‬7200‭ ‬تومان،‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬مرغ‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬کند،‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬سودآور‭ ‬باشد‭. ‬امیدواریم‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬اندکی‭ ‬نگران‭ ‬آینده‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬تولیدکننده‭ ‬باشند‭.‬
معاون‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬می‌گوید‭: ‬درخصوص‭ ‬ضرورت‭ ‬رعایت‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬مرغ‭ ‬درب‭ ‬مرغداری‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سطح‭ ‬عرضه،‭ ‬از‭ ‬استانداران‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬خواسته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬استقرار‭ ‬بازرس‭ ‬مقیم‭ ‬در‭ ‬کشتارگاه‌ها‌،‭ ‬جهت‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬صادره‌،‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬مرغ‭ ‬زنده‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ممانعت‭ ‬شود‭.‬
تابش‭ ‬گفت‭: ‬درج‭ ‬قیمت‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬فاکتور‭ ‬برای‭ ‬تمامی‭ ‬کشتارگاه‌های‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬دستورالعمل‭ ‬توزیع‭ ‬کنجاله‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مصرفی‭ ‬طیور‌،‭ ‬صادره‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬الزامی‭ ‬است‭.‬
وزارت‭ ‬صمت‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬قیمت‭ ‬مرغ‭ ‬زنده‭ ‬درب‭ ‬مرغداری‭ ‬7200‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درج‭ ‬قیمت‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬فاکتور‭ ‬برای‭ ‬تمامی‭ ‬کشتارگاه‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬طیور‭ ‬الزامی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مفاد‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬چهارمین‭ ‬جلسه‭ ‬کارگروه‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬کشور،‭ ‬قیمت‭ ‬مرغ‭ ‬زنده‭ ‬درب‭ ‬مرغداری‭ ‬7200‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬برای‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬حداکثر‭ ‬11هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬تومان‭ ‬است‭ . ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸ 
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow