صنعت دام و طیور و آبزیان
به نام‭ ‬باران به‭ ‬کام‭ ‬مدیران

به نام‭ ‬باران به‭ ‬کام‭ ‬مدیران

طی‭ ‬روزهای‭ ‬گذشته‭ ‬خبرهایی‭ ‬داشتیم‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬طبق‭ ‬گفته‌های‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬کشور،‭ ‬جمعیت‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬رشد‭ ‬25‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬آمارها‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬اِشِلی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬نزدیک‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درصد‭ ‬خطای‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬است،‭ ‬بماند‭. ‬ما‭ ‬فرض‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬صحت‭ ‬این‭ ‬آمار‭ ‬می‌گیریم‭.‬
در‭ ‬مورد‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭: ‬نخست‭ ‬اینکه‭ ‬اگر‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اعمال‭ ‬سیاست‌های‭ ‬خاص‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬متولیان‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬بواسطه‭ ‬آن،‭ ‬افزایشی‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬دام‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬باشد،‭ ‬بلکه‭ ‬ریشه‭ ‬مسئله‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬مخصوصاً‭ ‬بارندگی‌های‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد‭.‬
در‭ ‬سیستم‭ ‬دامداری‭ ‬کشور‭ ‬ما،‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬کوچک‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬مزارع‭ ‬زراعی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬سهم‭ ‬اندکی‭ ‬در‭ ‬نگهداری‭ ‬این‭ ‬دام‌ها‭ ‬دارند‭. ‬و‭ ‬نیز‭ ‬چنانچه‭ ‬می‌دانید‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬بارندگی‌های‭ ‬مناسب،‭ ‬مراتع‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬رویش‭ ‬علوفه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬نسبتاً‭ ‬خوبی‭ ‬بوده‌اند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬کشت‭ ‬غلات‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬محصولات‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دیم‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬نیز‭ ‬تولید‭ ‬کاه‭ ‬و‭ ‬کلش‭ ‬مناسبی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬همه‭ ‬مسائل‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬فراوانی‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬برای‭ ‬دام‌های‭ ‬کوچک‭ ‬که‭ ‬به‌صورت‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬مزرعه‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭ ‬پیش‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬روستاییان‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬بیشتر‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬ترغیب‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬شرایطی‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬این‭ ‬دام‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
هر‭ ‬چند‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬درنهایت‭ ‬خوشحال‭ ‬هستیم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬کسی‭ ‬نباید‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬تمام‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬درصدد‭ ‬استفاده‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬توان‭ ‬مدیریتی‭ ‬خود‭ ‬باشد؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬زمانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬مدون‭ ‬و‭ ‬منطقی‭ ‬در‭ ‬دراز‌مدت‭ ‬امکانات‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬آسیبی‭ ‬وارد‭ ‬نشود‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸ 
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow